HomeALL MEDIAA fost adoptat Codul etic al membrilor Consiliului National al Audiovizualului (CNA)

A fost adoptat Codul etic al membrilor Consiliului National al Audiovizualului (CNA)

Codul etic al membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA), care include criterii ale integrităţii, neutralităţii politice şi imparţialităţii, a fost adoptat luni, cu şapte voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi în absenţa a trei membri ai Consiliului, scrie MEDIAFAX.

Codul etic adoptat prevede la primul articol „Criteriul integrităţii”, potrivit căruia „În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului pot participa la emisiuni privind reflectarea activităţii Consiliului numai cu mandatul acestuia”.

Cod etic include la articolul 2 şi „Criteriul neutralităţii politice”, conform căruia „Membrii CNA vor acţiona, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în mod independent şi echidistant faţă de factorul politic, indiferent de convingerile lor personale, nu se vor angaja în nicio activitate politică”.

Articolul 3 al Codului etic face referire la „Criteriul imparţialităţii”, care prevede că „În exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrii CNA vor aplica deciziile fără tratamente preferenţiale induse de potenţialul economic sau proeminenţa publică (reputaţia) a instituţiilor media sau a altor instituţii publice”.

„Criteriul autonomiei” este prevăzut la articolul 4 din Codul etic şi prevede faptul că „Membrii CNA vor respinge, în activitatea lor curentă, orice formă de presiuni sau avantaje venite din partea radiodifuzorilor ori din partea unor terţe persoane cu interese în obiectul de activitate al CNA”.

Articolul 5 prevede un „Criteriu al consultării publice”, potrivit căruia „Membrii CNA vor adopta reglementările şi deciziile numai după consultarea cu părţile interesate, în vederea respectării principiului transparenţei decizionale. În şedinţele publice, membrii CNA vor acţiona în conformitate cu Legea 504/ 2002 şi cu Legea 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi vor exprima doar opinii legate de subiectele în discuţie”.

„Criteriul colegialităţii” (prevăzut la articolul 6) prevede că, „În şedinţele publice, membrii Consiliului acţionează în conformitate cu legea, exprimă opinii cu privire la subiectele în discuţie, fără a se angaja în dispute cu caracter personal”.

Articolul 7 vizează „Criteriul nediscriminării” şi prevede că „Membrii CNA vor urmări ca prin deciziile luate să asigure un tratament nediscriminatoriu între radiodifuzori”.

Lasa un comentariu aici!

Written by

mihai.stanciu@radardemedia.ro

Ma puteti contacta pe e-mail sau Facebook!

No comments

Lasă un răspuns