HomeALL MEDIAA III A Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

A III A Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

Sprijin pentru partenerii sociali (autorităţile competente) în scopul dezvoltării și implementării planurilor de acţiune care sprijină formarea profesională (consultanţă, informare, evaluare)

Brașov, 13-16 februarie 2013

logo_imi_large

Ministerul Educaţiei Naționale a organizat în parteneriat cu Autoriatea Națională pentru Calificări și Asociația Institutul pentru Politici Sociale în perioada 13-16 februarie la Brașov, cea de a III a și ultima reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″.

Evenimentul s-a desfășurat pe durata a 4 zile și a adunat un public numeros din cadrul Autorităților  Competente din cadrul Rețelei IMI PQ NET România. Formatul evenimentului a presupus organizarea unui număr de 7 sesiuni paralele aferente 7 sectoare de activitate majore stabilite în proiect (sănătate, agricultură și domeniul veterinar, economic-financiar, transporturi, educație și administrație, interne și justiție, general).

Sesiunile dedicate activității 1.3 Sprijin pentru partenerii sociali (autorităţile competente) în scopul dezvoltării și implementării planurilor de acţiune care sprijină formarea profesională (consultanţă, informare, evaluare) ce presupun dezvoltarea unor planuri de acţiune care sprijină formarea profesională a membrilor acelor Autorități competente (AC) care doresc să beneficieze de consultanţă, informare, evaluare în dezvoltarea și implementarea ulterioară a unor asemenea planuri, au fost organizate în perioada 15-16 februarie.

 

Dintre subiectele aflate pe ordinea de zi a evenimentului amintim pe cele mai importante:

analiza SWOT a situației formării profesionale a membrilor fiecărei Autorități competente care doreste să beneficieze de consultanță, informare, evaluare în acest scop;

prezentarea analizelor SWOT realizate de către reprezentanții AC și dezbateri pentru definitivarea acestora;

stabilirea obiectivelor SMART pentru elaborarea planurilor de actiune care sprijină formarea profesională pentru AC care doresc să beneficieze de consultanță în dezvoltarea și implementarea acestor planuri;

stabilirea măsurilor din planurile de acțiune care sprijină formarea profesională prin sesiuni de brainstorming;

prezentarea concluziilor cu privire la rezultatele atelierelor privind planurile de actiune care sprijină formarea profesională.

Pentru a întocmi planurile de acţiune a fost susținută o prezentare tematică privind stabilirea de obiective tip SMART (specific, măsurabil, adecvat, realizabil, încadrat în timp) în scopul dezvoltării formării profesionale continue (FPC) a Autorităților competente.   Fiecare Autoritate competentă şi-a definit obiective SMART pentru acoperirea nevoilor de FPC proprii. Pentru a identifica acţiunile care să ducă la atingerea obiectivelor formulate s-a aplicat metoda „asaltului de idei (brainstorming)”.

În urma acestor sesiuni de brainstorming s-a trecut la citirea ideilor de acţiuni generate prin brainstorming. Astfel, Autoritatile competente implicate în întocmirea planurilor de acţiune au identificat acţiuni care să ducă la atingerea obiectivelor SMART formulate anterior actiunii. Ulterior, în cadrul sesinilor de lucru din ultima zi a evenimentului s-au finalizat planurile de acțiune care sprijină formarea profesională, fiind îndeplinite toate obiectivele activității.

 

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului strategic POSDRU proiectului ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)″, proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Fondul Social European.

Informații privind Sistemul de informare al Pieței Interne (IMI) dezvoltat de Comisia Europeană sunt disponibile la adresa: www.ec.europa.eu/imi-net.

Pentru informații suplimentare și detalii privind proiectul IMI PQ NET România, vă puteți adresa Secretariatului Tehnic al Rețelei la adresa secretariat.tehnic@imipqnet.ro .

 

Dl. Cristian Alexandrescu,

Expert informare și comunicare

Tel. 0726 325 531

secretariat.tehnic@imipqnet.ro

www.imipqnet.ro

www.ec.europa.eu/imi-net

 

Lasa un comentariu aici!

Written by

dorin.huntai@radardemedia.ro

Ma puteti contact pe e-mail.

No comments

Lasă un răspuns