HomeALL MEDIAA III A Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

A III A Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

Formare profesională, asistenţă, schimb de bune practici pentru creșterea capacităţii și competenţelor pentru a realiza analize

Brașov, 15-16 februarie 2013

 logo_imi_large

Ministerul Educaţiei Naționale organizează în parteneriat cu Autoriatea Națională pentru Calificări și Asociația Institutul pentru Politici Sociale în perioada 13-16 februarie la Brașov, cea de a III a reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″.

Atelierele de lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″ sunt organizate în cadrul                    activităților SA1.3. Sprijin pentru partenerii sociali (autorităţile competente) în scopul dezvoltării și implementării planurilor de acţiune care sprijină formarea profesională (consultanţă, informare, evaluare) și SA3.1. Formare profesională, asistenţă, schimb de bune practici pentru creșterea capacităţii și competenţelor pentru a realiza analize.

Atelierele de lucru se adresează în egală măsura celor 7 domenii profesionale majore stabilite în proiect (sănătate,  agricultură și domeniul veterinar, economic-financiar, transporturi, educație și administrație, interne și justiție, general).

Acțiunile planificate pentru perioada 15-16 februarie a.c. vor viza în principal dezvoltarea și realizarea planurilor de acțiune care sprijină formarea profesională în cadrul Autorităților competente din cadrul Rețelei IMI PQ NET România. Astfel, în cadrul sesiunilor ce vor fi organizate în perioada 15-16 februarie se va realiza analiza SWOT a situației formării profesionale a membrilor fiecărei Autorități Competente care dorește să beneficieze de consultanță, informare, evaluare în acest scop și prezentarea analizelor  SWOT realizate de către reprezentanții Autoritatilor Competente și dezbateri pentru definitivarea acestora.

În acest scop, se vor stabili măsurile prioritare din planurile de acțiune care sprijină formarea profesională prin organizarea de sesiuni de brainstorming și obiectivele SMART pentru elaborarea planurilor de acțiune care sprijină formarea profesională pentru acele Autorități Competente care doresc să beneficieze de consultanță în dezvoltarea și implementarea acestor planuri.

La acest eveniment sunt asteptați să participe reprezentanții Autorităților competente (experți în managementul calificărilor) membre ale Grupului de Lucru IMI PQ NET România, ministere și agenții guvernamentale, asociații profesionale, comitete sectoriale și ONG-uri.

Grupul de lucru IMI PQ NET România este o structură din care fac parte, în principal, reprezentanţii coordonatorilor delegaţi IMI, ai autorităţilor competente şi ai viitoarelor organizaţii din sistem – potenţiale autorităţi competente, precum şi experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului strategic POSDRU proiectului ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)″, proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Fondul Social European.

Informații privind Sistemul de informare al Pieței Interne (IMI) dezvoltat de Comisia Europeană sunt disponibile la adresa: www.ec.europa.eu/imi-net .

Pentru informații suplimentare și detalii privind proiectul IMI PQ NET România,       vă puteți adresa Secretariatului Tehnic al Rețelei.

 

Dl. Cristian Alexandrescu,

Expert informare și comunicare

Tel. 0726 325 531

secretariat.tehnic@imipqnet.ro

www.imipqnet.ro

www.ec.europa.eu/imi-net

Lasa un comentariu aici!

Written by

dorin.huntai@radardemedia.ro

Ma puteti contact pe e-mail.

No comments

Lasă un răspuns