HomeDIGITALIndustria onlineBanca Comercială Carpatica a crescut spectaculos în 2012, înregistrând un profit brut de 30,3 mil lei

Banca Comercială Carpatica a crescut spectaculos în 2012, înregistrând un profit brut de 30,3 mil lei

   Banca Comercială Carpatica a înregistrat la sfârşitul anului financiar 2012 un profit brut de 30,3 mil. lei, comparativ cu o pierdere de 39,2 mil lei in 2011.  Rezultatele înregistrate la 31 decembrie 2012 se situează cu 78,2% peste valoarea bugetată de 17 mil lei. Profitul net la sfârşitul anului 2012 este de 25 mil. lei.

La 31.12.2012 s-a consemnat şi o creştere substanţială a activelor totale, de la 3.870 mil. lei, la 31.12.2011, la 4.732 mil. lei, respectiv cu 22,3%.

Capitalurile proprii se situează la un nivel de 369 mil. lei, cu 17,9% mai mari decât la finalul anului 2011.

Activele financiare disponibile în vederea vânzării la sfârşitul exerciţiului financiar 2012 sunt în valoare de 2.588 mil lei., cu 39,3% peste nivelul înregistrat la 31.12.2011 de 1.857 mil. lei.

Soldul creditelor şi creanţelor a înregistrat o creştere cu 12,7%, până la valoarea de 1.215 mil. lei.

Depozitele atrase de la clientela nebancară au înregistrat o creştere cu 2,1% faţă de anul anterior, atingând valoarea de 2.490 mil. lei.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 19,2%, respectiv de la 236,9 mil. lei în 2011, la 282,5 mil. lei în anul 2012, în timp ce  cheltuielile cu dobânzile au avansat cu 41,1%, de la 140,2 mil. lei la 197,9 mil lei în 2012.

Deprecierea activelor financiare – împrumuturi şi creanţe a înregistrat o creştere nesemnficativă în 2012 comparativ cu anul financiar 2011, respectiv cu 2,7%, de la 47,8 mil lei, la 49,1 mil lei.

Raportul credite acordate clientelei /depozite atrase înregistrează un nivel de 59,1%.

Solvabilitatea la 31.12.2012 a fost de 10,65%, înaintea auditării rezultatului.

Profitul operaţional realizat în exerciţiul financiar 2012 se situează la un nivel de 79.432 mil lei., fiind de 9 ori mai mare faţă de rezultatul operaţional realizat în anul 2011.

Banca Comercială Carpatica şi-a adaptat în mod constant portofoliul de produse în concordanţă cu cerinţele pieţei. De asemenea, şi-a concentrat atenţia spre activitatea de vânzare şi de consolidare a portofoliului de clienţi.  Astfel, creditele noi acordate clienţilor IMM&Corporate s-au situat la un nivel de 140 mil. EUR, în creştere cu 84%, comparativ cu anul 2011. Pe segmentul Retail, activitatea de creditare a rămas constantă faţă de perioada similară din 2011, cu un volum de credite noi acordate de peste 13 mil. EUR.

„Banca Comercială Carpatica a reuşit să reziste şocurilor de pe piaţa bancară românească, anul 2012 fiind incheiat cu rezultate financiare pozitive. Trendul crescător va fi păstrat şi în 2013, strategia fiind de consolidare a capitalului şi de susţinere a activelor băncii. Nu mai suntem o bancă de talie mică şi treptat ne impunem pe piaţă. Rezultatul este notabil atât din punct de vedere al eforturilor făcute, cât şi considerând situaţia generală a băncilor la momentul actual.  Noi ne-am depăşit ţintele propuse prin realizarea unui profit mai mare decât cel bugetat şi am crescut pe toate liniile de business.” declară dl. Ion Dobrică, Preşedintele Directoratului.

Banca Comercială Carpatica a continuat şi în 2012 procesul de redimensionare a reţelei şi eficientizare a acesteia,  deţinând la data de referinţă o reţea de 145 de unităţi, formată din 57 sucursale, 67 de agenţii şi 21 puncte de lucru.

Situaţiile financiare preliminate ale Băncii Comerciale Carpatica S.A. aferente anului 2012, întocmite conform IFRS,  pot fi consultate electronic pe website-ul Băncii www.carpatica.ro, în secţiunea Despre noi/Actionariat/Rezultate financiare, sau pe suport hârtie, la cererea acţionarilor, la sediul central al Băncii situat în Sibiu, Str. Autogării nr. 1, tel: 0269/233 985.

 

 

Lasa un comentariu aici!

Written by

carmen.moraru@radardemedia.ro

Ma puteti contacta pe e-mail sau Facebook!

No comments

Lasă un răspuns