HomeALL MEDIADocumente de informare pentru realizarea evaluării legislației naționale! Ateliere de Lucru – Sprijin pentru Partenerii Sociali

Documente de informare pentru realizarea evaluării legislației naționale! Ateliere de Lucru – Sprijin pentru Partenerii Sociali

Formare profesională, asistenţă, schimb de bune practici pentru creșterea capacităţii și competenţelor pentru a realiza analize

13-14 februarie 2013, Brașov

 logo_imi_large

I. Evaluarea legislației naționale în raport cu legislația comunitară

Evaluarea legislației naționale are ca principal scop identificarea prevederilor legale care nu sunt compatibile cu :

Directiva 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale ;

Directiva 2006/123/CE privind serviciile în cadrul pieței interne.

 

a)      Obiectivele prioritare

  • evaluarea corespunzătoare a legislaţiei specifice în vederea identificării incompatibilităților cu legislația europeană;
  • participare la elaborarea unei strategii/plan de masuri pentru demersuri de armonizare la nivel național/european (după caz);
  • elaborarea propunerilor de acte normative de modificare a legislaţiei specifice, acolo unde este cazul;
  • susținerea adoptării de măsuri/modificări legislative în instituțiile abilitate;

 

b)      Componenţa echipei de evaluare

  • Expert din cadrul Autorității Competente care are cunoștințe/a lucrat cu actele normative ce urmează a fi analizate;
  • Expert Metodologic din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări – responsabil de domeniu.

 

Procesul de evaluare va fi supervizat de către un expert pe termen scurt din cadrul Ministerului Educației Naționale.

 

c)      Modul de organizare a activităţii de evaluare

  • Se vor identifica pentru fiecare profesie în parte toate actele normative relevante, procedurile, schemele de autorizare existente;
  • Fiecare act normativ va fi evaluat prin analiză detaliată, articol cu articol, pe baza formularelor de evaluare;
  • Pentru fiecare profesie/procedura/schemă de autorizare cuprinsă în actele normative scanate se va completa cate un formular de evaluare ;
  • Formularele se vor completa în formă electronică.

 

d)     Obligațiile experților  participanți

Să evalueze în detaliu actele normative relevante cu maxim de atenție și responsabilitate și cu respectarea instrucțiunilor oferite de către facilitator ;

Să propună la nevoie și/sau să participe la consultările lansate de echipa de suport, inclusiv la reuniunile bilaterale, conform calendarului agreat ;

Să informeze superiorii ierarhici cu privire la rezultatul discuţiilor bilaterale, la observaţiile transmise de echipa de suport, precum şi la alte comunicări transmise de echipa de suport ;

Să definitiveze proiectele de acte normative de modificare a legislaţiei specifice, în urma discuţiilor bilaterale cu echipa de suport  sau să participe la elaborare în cadrul unor reuniuni bilaterale în cadrul cărora echipa IMI PQ acorda asistență în acest scop ;

Să promoveze și/sau să urmărească procesul de avizare a proiectului/proiectelor de acte normative iniţiate.

 

Exemplu de caz

Există obligaţia de a constitui sau participa la o garanţie financiară sau de a încheia o asigurare la un prestator sau organism stabilit pe teritoriul României?

Art. 42. – din O.U.G. nr. 86/2006 prevede faptul ca:

(2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, sa se asigure profesional, prin subscrierea unei poliţie de asigurare valabile, care sa acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. Riscul asigurat trebuie sa reprezinte consecinţa activitaţii practicianului în insolvenţa pe perioada exercitarii calitaţii sale.

(6) Limita minimă a valorii poliţei de asigurare profesionala este stabilită prin Statutul UNPIR.

Cu toate acestea articolul de mai sus nu prevede obligația de a încheia o asigurare la un prestator sau organism stabilit pe teritoriul României.

În situația aceasta, se află, autorizarea agențiilor de turism cărora li se solicită încheierea unei asigurări de insolvență cu o companie autorizată de Ministerul Turismului.

Menţinerea unei autorizări poate fi justificată prin unul din motivele enumerate mai jos

 

politică publică
siguranţă publică
siguranţa persoanelor
sănătate publică
păstrarea echilibrului financiar al sistemului de securitate socială
protecţia consumatorilor
protecţia beneficiarilor serviciilor
protecţia lucrătorilor
loialitatea tranzacţiilor comerciale
combaterea fraudei
protecţia mediului şi a mediului urban
sănătatea animalelor
proprietatea intelectuală
conservarea patrimoniului naţional istoric şi artistic
obiective ce ţin de politica socială
obiective ce ţin de politica culturală
altele (Care? Folosiţi o foaie separată, ca anexă la formular)
 
Mai multe detalii despre IMI PQ NET Romania veţi găsi pe site-ul proiectului  „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” la adresa www.imipqnet.ro  .

 

Pentru informații suplimentare și detalii privind proiectul IMI PQ NET România, vă puteți adresa Secretariatului Tehnic al Rețelei la adresa secretariat.tehnic@imipqnet.ro   .

 

Dl. Cristian Alexandrescu, Expert informare și comunicare

Tel. 0726 325 531

secretariat.tehnic@imipqnet.ro

www.imipqnet.ro

Lasa un comentariu aici!

Written by

dorin.huntai@radardemedia.ro

Ma puteti contact pe e-mail.

No comments

Lasă un răspuns