HomeALL MEDIAFormare profesională, asistenţă, schimb de bune practici pentru creșterea capacităţii și competenţelor pentru a realiza analize

Formare profesională, asistenţă, schimb de bune practici pentru creșterea capacităţii și competenţelor pentru a realiza analize

A III A Reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″

logo_imi_large

Ministerul Educaţiei Naționale a derulat în perioada 13-16 februarie la Brașov, cea de a III a reuniune a Atelierelor de Lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″.  În cadrul acestui eveniment primele 2 zile au fost dedicate realizării de analize legislative cu privire la neconcordanțele actelor normative românești din domeniul calificărilor profesionale în raport cu directele europene aferente.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului strategic POSDRU ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România                    (IMI PQ NET RO)″, proiect cofinanțat din Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 prin Fondul Social European.

La atelierele de lucru ″Sprijin pentru Partenerii Sociali″ au participat aproximativ 70 de Autorități competente membre ale Grupului de Lucru IMI PQ NET România, reprezentanți ai ministerelor, agențiilor guvernamentale, asociațiilor profesionale și comitetelor sectoriale. Pe parcursul celor 2 zile au fost analizate cu prioritate actele normative pentru profesiile aferente celor 7 sectoare principale de activitate (sănătate, educație și administrație, economic-financiar, transporturi, agricultură și domeniul veterinar, general, interne și justiție) în raport cu cerințele directivelor europene 36/2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale și 123/2006 privind serviciile în cadrul pieței interne. Analiza realizată a urmărit identificarea incompatibilității reglementărilor din legislația românească privind profesiile/procedurile/schemele de autorizare şi cerinţele ce intră sub incidenţa legislației europene. Analiza comparativă succinta și prin sondaj a unor proceduri din alte State Membre, a constatat ca situația nu este diferită nici în alte state.

Reprezentanții Autorităților competente au avut prilejul să consulte baza legislativă Sintact și cu sprijinul experților pe termen scurt – experți metodologici ai Partenerului 1 – Autoritatea Națională pentru Calificări au realizat în timp real o analiză legislativă pertinentă asupra legislației aferente fiecărei Autorități competente. În acest sens, fiind aplicat un formular de evaluare standard ce a permis prioritizarea și categorizarea rezultatelor.

Reuniunea s-a dovedit a fi un real succes, fiind analizate peste 50 de acte normative, rezultatele obținute urmând să fie procesate de corpul de experți pe termen scurt ai Autorității Naționale pentru Calificări și ai beneficiarului, Ministerul Educației Naționale. Acest exercitiu deosebit de important va fi urmat în lunile următoare de realizarea unei strategii privind realizare de propuneri privind adaptarea legislației naționale. Totodată, se va avea în vedere organizarea unui curs de formare profesională în competențe legislative, în scopul sprijinirii personalului Autorităților competente în desfășurarea în bune condiții a activităților specifice din domeniul calificprilor profesionale.

Informații suplimentare și detalii privind proiectul IMI PQ NET România sunt disponibile la adresa www.imipqnet.ro sau vă puteți adresa Secretaritului tehnic al Rețelei IMI PQ NET la adresa de e-mail – secretariat.tehnic@imipqnet.ro  .

 

Dl. Cristian Alexandrescu,

Expert informare și comunicare

Tel. 0726 325 531

secretariat.tehnic@imipqnet.ro

www.imipqnet.ro

www.ec.europa.eu/imi-net

Lasa un comentariu aici!

Written by

dorin.huntai@radardemedia.ro

Ma puteti contact pe e-mail.

No comments

Lasă un răspuns