HomeMAGAZINEurovisionJurizarea si sitemul de votare la Selectia Nationala Eurovision 2009

Jurizarea si sitemul de votare la Selectia Nationala Eurovision 2009

1. PRESELECŢIA NAŢIONALĂ

A. JURIZARE:
1.1. Selecţia pieselor înscrise în concurs se face de către un juriu de specialitate, (compozitori, muzicologi, interpreţi, textieri, realizator/producător de divertisment Radio TV, regizori muzicali Radio TV), format din 9 sau 11 membri, pentru fiecare din etapele de preselecţie şi selecţie ale concursului.
1.2. Numirea membrilor juriului pentru fiecare din etapele de preselecţie şi selecţie ale concursului, se va face de către organizator (TVR).
1.3. Membrii juriului îşi asumă responsabilitatea condiţiilor desfăşurării concursului şi rezolvării eventualelor contestaţii depuse de participanţi, conform prezentului regulament.
1.4. Pentru fiecare din etapele concursului membrii juriului vor alege un Preşedinte de juriu; preşedintele juriului va fi ales cu jumătate plus unu voturi ale membrilor juriului. Componenţa juriului pentru preselecţie şi semifinale va fi diferită de componenţa juriului pentru finală.
1.5 Numărul membrilor juriului va fi acelaşi pentru toate etapele de selecţie (semifinale şi finală).

B. SISTEMUL DE VOTARE :
1.1. Dintre toate piesele înscrise în concurs, juriul va selecţiona, în faza de preselecţie, pentru următoarea fază a competiţiei 24 de piese.
1.2. Fiecare membru al juriului va fi în posesia unui buletin de vot cuprinzând, în ordinea alfabetică a titlului melodiei, melodiie înscrise în concurs.
1.3. Aprecierea melodiilor se face pe baza notării cu puncte de la 1 la 10, membrii juriului putând acorda aceeaşi notă pentru mai multe melodii.
1.4. Vor fi admise pentru următoarea fază 24 piese care vor obţine cel mai bun rezultat în urma jurizării, în ordine descrescătoare.
1.5. În caz de balotaj câştigă piesa care are cele mai multe note de 10.
1.6. Membrii juriului trebuie să semneze atât propriile buletine de vot cât şi procesul verbal întocmit după determinarea exactă a celor 24 de melodii participante în faza următoare a concursului.
1.7. La finalul preselecţiei, juriul poate decide că numărul de piese rămase pentru selecţiile următoare să fie mai mic de 24, limita minimă fiind de 20. Câştigătorii care vor intra în semifinale vor fi anuntaţi atât pe canalele TVR, pe site-ul TVR cât şi în presa centrală.
1.8. În cazul în care, din motive obiective, un compozitor îşi retrage piesa din concurs, acest lucru este posibil printr-o cerere oficială, semnată, depusă la Registratura TVR în timp de 24 de ore din momentul anunţării câştigătorilor. Această piesă va fi înlocuită prin decizia TVR, cu următoarea melodie clasată.
1.9. Eventualele contestaţii se primesc la Registratura TVR, în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către membrii juriului. Aceştia vor întocmi un răspuns scris pe adresa menţionată de către contestatar. Termenul de soluţionare al contestaţiei este de 72 de ore de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor .

2. SEMIFINALELE:

Cele 24 de piese care vor trece de faza de preselectie se vor împărţi în două semifinale, în fiecare dintre acestea participând 12 piese:

– 27 ianuarie 2009 – Semifinala I – 12 piese;

– 29 ianuarie 2009 – Semifinala a II-a – 12 piese;

Piesele cu acelaşi număr de puncte obţinute în faza de preselecţie vor fi împărţite, jumătate din ele participând în prima semifinală, cealaltă jumătate în cea de-a doua semifinală.
Pentru fiecare semifinală în parte, modalitatea de jurizare va fi: 50% televot, 50% juriu de specialitate.

A. JURIZARE:

1.1. Juriul, format din 9 sau 11 membri, va acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare din aceste puncte se va acorda o singură dată de către fiecare dintre membrii juriului.
1.2. Jurizarea se va face prin vot, fiecare membru al juriului acordând în ordine crescătoare puncte concurenţilor. ( Ex. 1 punct – piesa cu titlul……., 2 puncte  – piesa cu titlul……… etc).
1.3. Jurizarea se va face fără ca membrii juriului să ştie rezultatele parţiale sau finale ale televoting-ului.
1.4. La finalul votului juriului se va face un clasament intermediar, melodia clasată pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 – 10 puncte, locul 3 – 8 puncte, locul 4 -7 puncte, locul 5 – 6 puncte, locul 6 – 5 puncte, locul 7 – 4 puncte, locul 8 – 3 puncte, locul 9 – 2 puncte, locul 10 – 1 punct.

B. SISTEMUL DE VOTARE- TELEVOT:

1.1. Fiecărei piese i se va aloca un număr de telefon care se va afişa pe tot parcursul piesei.
1.2. Telespectatorii vor putea vota o singură dată, o singură piesă, prin telefon în momentul în care se vor declara deschise liniile telefonice (după ce au fost cântate toate cele 12 melodii participante în concurs).
1.3. Liniile telefonice vor putea fi accesate timp de 30 DE MINUTE.
1.4. La încheierea televotului se va crea un clasament, melodia situată pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 – 10 puncte, locul 3 – 8 puncte, locul 4 – 7 puncte, locul 5 – 6 puncte, locul 6 – 5 puncte, locul 7- 4 puncte, locul 8 – 3 puncte, locul 9 – 2 puncte, locul 10 – 1 punct.

Punctajul obţinut în clasamentul din cadrul televotului se va cumula cu cel al juriului, realizându-se astfel un clasament final, în urma căruia primele 6 locuri vor participa la Selecţia Naţională – faza finală.

Pe parcursul televotului se vor face cunoscute rezultatele parţiale după 15 minute şi apoi la sfârşitul televotului. După încheierea televotului se vor cumula punctele obţinute în urma acestuia cu cele ale juriului. (exemplu: concurentul X – 8 puncte televot + 10 puncte juriu). Suma obţinută constituie rezultatul final al melodiei-concurente.

În cazul în care pe locul 6 se vor afla două piese cu acelaşi punctaj, va fi calificată pentru etapa următoare piesa care a câştigat de cele mai multe ori maximum de puncte (12) în cadrul juriului. Dacă nici prin această procedură nu se va putea delimita câştigătorul, atunci se vor lua în calcul cele 10 puncte câştigate de cele mai multe ori în cadrul juriului, iar dacă va fi necesar, această metodă va continua până când se va detaşa un câştigător. Vor intra în Finala Selecţiei Naţionale câte 6 piese din fiecare semifinală în ordinea punctajului obţinut de acestea.
Eventualele contestaţii se primesc la Registratura TVR în termen de 12 ore de la terminarea fiecărei semifinale în parte. TVR va răspunde în scris contestatorului, în cursul aceleiaşi zile.

3. SELECŢIA NAŢIONALĂ – FAZA FINALĂ

1. JURIZARE

1.1. În această fază vor participa cele mai bune 12 piese câştigătoare ale selecţiilor parţiale. Modalitatea de jurizare va fi 50% televot, 50% juriu de specialitate.
1.2. În cazul în care, din motive obiective, un compozitor îşi retrage piesa din finală, acest lucru este posibil printr-o cerere oficială, semnată, depusă la Registratura TVR în timp de 24 de ore din momentul anunţării câştigătorilor. Această piesă va fi înlocuită prin decizia TVR, cu următoarea melodie din clasamentul stabilit în urma celor două semifinale.

2. JURIUL

2.1. Juriul de specialitate format din 9 sau 11 membri va acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare punct se va acorda o singură dată. Jurizarea se va face prin vot la vedere, fiecare membru al juriului făcând cunoscute, în ordine crescătoare, punctele date concurenţilor. (Ex. 1 punct – piesa cu titlul……., 2 puncte  – piesa cu titlul……… etc).
2.2. Jurizarea se va face fără ca membrii juriului să ştie rezultatele parţiale sau finale ale televoting-ului, adică înainte de a începe televotingul. Pentru aceasta membrii juriului vor avea la dispoziţie 15 minute.
2.3 Rezultatul juriului nu va fi făcut cunoscut telespectatorilor decât la finalul timpului regulamentar aferent televotului.
2.4 La finalul aflării rezultatului juriului se va face un clasament intermediar, melodia clasată pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 – 10 puncte, locul 3 – 8 puncte, locul 4 – 7 puncte, locul 5 – 6 puncte, locul 6 – 5 puncte, locul 7 – 4 puncte, locul 8 – 3 puncte, locul 9 – 2 puncte, locul 10 – 1 punct.

3. TELEVOT

3.1. Fiecărei piese i se va aloca un număr de telefon care se va afişa pe parcursul melodiei, în mod egal pentru toţi concurenţii.
3.2. Telespectatorii vor putea vota o singură dată, o singură melodie, prin telefon în momentul în care se vor declara deschise liniile telefonice (după ce au fost cântate toate cele 12 melodii participante în concurs).
3.3. Liniile telefonice vor putea fi accesate timp de 30 de minute.
3.4. La încheierea televotului se va crea un clasament, melodia clasată pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 – 10 puncte, locul 3 – 8 puncte, locul 4 – 7 puncte, locul 5 – 6 puncte, locul 6 – 5 puncte, locul 7 – 4 puncte, locul 8 – 3 puncte, locul 9 – 2 puncte, locul 10-1 punct.

Câştigătorul Selecţiei Naţionale a României  – faza finală va fi desemnat cel care are cele mai multe puncte rezultate din însumarea punctajelor obţinute în urma realizării clasamentelor juriului şi al televotului.

În caz de balotaj, câştigătorul va fi acela care a câştigat de cele mai multe ori maximum de puncte(12) în cadrul juriului. Dacă nici prin această procedură nu se va putea determina câştigătorul, atunci se vor lua în calcul cele 10 puncte câştigate de cele mai multe ori, iar daca va fi necesar, această metodă va continua până se va detaşa un căştigător.

Pentru a asigura corectitudinea procesului de jurizare atât la semifinale, cât şi la finală, SRTV va apela le serviciile unui notar public.

Contestaţiile se primesc la registratura TVR în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Soluţionarea contestaţiilor se va face de către juriul de specialitate şi/sau după caz de către organizator (SRTv). Termenul de soluţionare al contestaţiei este de 72 de ore.

Sursa: www.tvr.ro

Lasa un comentariu aici!

Written by

contact@radardemedia.ro

Str. Delea Veche, nr.24, copr D, et.4, Sector 2, Bucuresti Pentru comunicate de presa, informari si alte materiale va rugam sa ne contactati pe e-mail.

No comments

Lasă un răspuns