Connect with us

BUSINESS

RAPORT: Central European Media Enterprises Ltd. – anunță rezultatele primului trimestru

Published

on

Foto Credit: PRO TV

Veniturile nete au crescut cu 25% la rate efective și 7% la rate constante, până la 139,2 milioane USD 

 • Veniturile din exploatare au crescut cu 61% la rate efective și 43% la rate constante până la 20.9 milioane USD –
 • Profitul Operațional Înainte de Depreciere și Amortizare (OIBDA) a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, până la 30,7 milioane USD –

 

ANUNŢĂ RECALCULAREA DATORIEI, REDUCEREA COSTURILOR CU ÎNDATORAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROFILULUI DE MATURITATE

SE VOR RAMBURSA 110.0 MILIOANE DE EURO DIN DATORIE CU VENITURI DIN GARANŢII NOI

 

Central Europe Media Enterprises Ltd. („CME” sau „Compania”) (NASDAQ/Bursa din Praga – CETV) a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018.

În urma vânzării anunțate anterior a operațiunilor din Croația și Slovenia, aceste întreprinderi sunt clasificate ca fiind deținute pentru vânzare și prezentate ca operațiuni întrerupte pentru toate perioadele. Discuția din această comunicare se referă la operațiunile continue în cele patru segmente de operare rămase.

 

Principalele informaţii despre situaţia operaţională şi financiară:

 • Pieţele de publicitate TV au crescut cu 26% la rate efective și cu 7% la rate constante.
 • Taxele de difuzare și veniturile din abonamente au crescut cu 23% la rate efective și cu 8% la rate constante.
 • OIBDA a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, ceea ce a dus la o creștere a marjei OIBDA, la 22% de la 19%.
 • Creșterea OIBDA a îmbunătățit veniturile din exploatare cu 61% la rate efective și cu 43% la rate constante.
 • Fluxul de numerar liber disponibil pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 a crescut cu 37%.
 • Îmbunătățirea operațiunilor noastre a redus coeficientul net de influenţare a profitului la 4,8x la sfârșitul trimestrului. În urma recalculării datoriei convenite, costul împrumutului nostru va scădea cu aproape 200 de puncte de bază, până la aproximativ 4,0%, începând cu luna mai 2018.
 • La data de 25 aprilie 2018, Time Warner a exercitat 100.926.996 de mandate și vom aplica încasările de 100.9 milioane USD, împreună cu excedentul de numerar, pentru a rambursa 110.0 milioane EUR din soldul principal al împrumutului Euro la Termen
 • Încasările din vânzarea operațiunilor noastre în Croația și Slovenia, care se așteaptă să se închidă în al doilea trimestru, în funcţie de aprobările regulamentare necesare şi alte condiţii de închidere, vor fi utilizate pentru a rambursa datoria și împreună cu recalcularea agreată se așteaptă să scadă costul curent de împrumut cu încă 80 de puncte de bază până la aproximativ 3,2%.

 

Michael Del Nin, Co-Chief Executive Officer CME, a comentat: „Seria de anunțuri de astăzi este foarte bună pentru viitorul CME. În primul rând, rezultatele financiare pentru primul trimestru reprezintă cel mai puternic început din ultimul deceniu. Creșterea profitabilității și a fluxurilor de numerar în trimestru au contribuit la scăderea ratei de îndatorare și, împreună cu veniturile din garanțiile care au fost acum exercitate, ne permit să finalizăm un alt pas important în planul nostru permanent de reducere a gradului de îndatorare. Dar, la fel de important, noile tranzacții de refinanțare, care abordează profilul de maturitate al datoriei noastre și reduc semnificativ costurile de împrumut la cele mai scăzute niveluri, au pus în aplicare structura de capital de care avem nevoie pentru următoarea fază interesantă a viitorului companiei.”

 

Christoph Mainusch, Co-Chief Executive Officer CME, a adăugat: „Am câștigat grila de prime time în fiecare țară în aproape fiecare seară în timpul primului trimestrului, ceea ce a contribuit la o creștere semnificativă a veniturilor. Canalele noastre oferă o largă acoperire pentru advertiseri, deoarece acestea continuă să fie cea mai populară sursă de știri și divertisment din țările noastre. Vom investi în conținutul local, concentrându-ne în același timp pe controlul costurilor în ansamblu și vom rămâne lideri de piață pe teritoriile noastre”.

 

În acest comunicat de presă facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv OIBDA, marja OIBDA, fluxul de numerar liber, fluxul de numerar disponibil și împărțirea constantă a procentajului de valută. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Măsuri financiare non-GAAP” mai jos, inclusiv definițiile și reconcilierile la măsurile financiare GAAP SUA.

 

Rezultatele consolidate pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 și 2017 sunt:

Pentru cele trei luni

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune)Încheiate la 31 martie
(ne-auditat)20182017             % Actual% Lfl (1)
Venituri nete$     139.182$     111.732                  24,6 %6,8 %
Venituri din exploatare20.94513.024                  60,8 %43,3 %
Marja de operaţională15,0%11,7%                3,3 p.p.3,8 p.p.
OIBDA30.66721.092                  45,4 %26,4 %
Marja OIBDA22,0%18,9%                3,1 p.p.3,4 p.p.
Pierderea din operațiunile continue6.084(5.982)                   NM(2)NM(2)
Pierderea din operațiuni continue per acțiune – de bază0,01(0,05)                NM(2)NM(2)
Pierderea din operațiuni continue per acțiune – diluată$          0,01$          (0,05)                NM(2)NM(2)

 

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. REZUMAT SITUAŢII CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRIVIND OPERAŢIUNILE

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune) (ne-auditat)

 

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

20182017
Venituri nete$                   139.182$                  111.732
Cheltuieli cu exploatarea:
Costuri de conținut69.80658.645
Alte costuri de exploatare12.68711.255
Amortizarea imobilizărilor corporale7.3665.959
Amortizarea licențelor de difuzare și a altor bunuri materiale2.3562.109
Cost venituri92.21577.968
Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative26.02220.740
Venituri din exploatare20.94513.024
Cheltuieli cu dobânzile(15.012)(18.993)
Pierdere la stingerea datoriilor(109)
Venituri nete din exploatare, net4.1572.232
Profit/(pierderi) înainte de impozitare9.981(3.737)
Provizioane pentru impozitul pe venit(3.897)(2.245)
Pierderea din operațiunile continue(6.084)(5.982)
Pierderea din operațiunile întrerupte, fără impozit988(5.292)
Pierdere netă(7.072)(11.274)
Pierderea netă atribuibilă dobânzilor necontrolate178209
Pierdere netă atribuibilă CME Ltd.$                      (7.250)$                   (11.065)

 

 DATE PER ACȚIUNE:                                                                                                                                                                                     

Pierdere netă per acțiune:

Operațiuni continue – de bază$                        0,01$                        (0,05)
Operațiuni continue – diluate0,01(0,05)
Operațiuni întrerupte – de bază0,01(0,04)
Operațiuni întrerupte – diluate0,00(0,04)
Pierdere netă atribuită CME Ltd. – de bază0,02(0,09)
Pierdere netă atribuibilă CME Ltd. – diluată$                        0,01$                        (0,09)
Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor per acțiune (000):
De bază158.039154.795
Diluate241.905154.795

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. BILANŢ CONSOLIDAT SIMPLIFICAT (MII USD)

(ne-auditat)

 


ACTIVE

31 martie 2018                    31 decembrie 2017

Numerar și echivalent de numerar$                         74.264$                         54.903
Alte active circulante250.978261.715
Active circulante deținute pentru vânzare143.481148.156
Total active circulante468.723464.774
Imobilizări corporale, net105.850103.648
Fondul comercial și alte active necorporale, net1.059.5761.042.764
Alte active imobilizate15.77716.869
Total active$                    1.572.690$                    1.390.717

 

 PASIVE ȘI CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                 

 

Datorii și datorii angajate$                       147.213$                       143.893
Cota curentă a datoriilor pe termen lung și alte acorduri financiare3.4392.960
Alte pasive circulante33.3229.280
Pasive circulante deținute pentru vânzare33.36132.131
Total pasive circulante217.335188.264
Datoria pe termen lung și alte acorduri financiare1.054.3221.085.714
Alte datorii pe termen lung97.54295.254
Total pasive$                    1.369.199$                   1.369.232
Acțiuni preferenţiale răscumpărabile convertibile Seria B$                       267.040$                       264.593
CAPITALURI PROPRII
Acțiuni comune$                         11.858$                         11.639
Capital suplimentar vărsat1.905.9691.905.779
Deficitul acumulat(1.728.518)(1.735.768)
Alte pierderi comprehensive acumulate(175.254)(187.438)
Totalul deficitului acționarilor CME Ltd.14.055(5.788)
Dobânzi necontrolabile(368)18
Deficitul total13.687(5.770)
Total pasive și capitaluri proprii$                    1.649.926$                   1.628.055

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. REZUMAT SITUAŢII CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRIVIND FLUXUL DE NUMERAR (MII USD)

(ne-auditat)

 

 

 

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

20182017
Numerarul net al activităților din exploatare continue$                         66.525$                         50.420
Numerar net utilizat în activitățile de investiții continue(4.085)(5.933)
Numerarul net utilizat în activitățile de finanțare continue(60.447)(26)
Numerarul net utilizat în operațiunile întrerupte14.8371.109
Impactul fluctuațiilor cursului de schimb asupra numerarului și a echivalentelor de numerar2.531(152)
Creșterea/scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar$                         19.361$                          45.418
 

Informaţii suplimentare privind fluxul de numerar:

Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar)$                         4.232$                         38.317
Numerar plătit pentru impozitul pe venit, fără restituiri$                         4.027$                            2.121
 

Informaţii suplimentare privind activităţile financiare non-numerar:

Acumulare pe acțiuni preferenţiale răscumpărabile convertibile Seria B$                           2.447$                         2.357

 

Date privind Segmentul

Ne gestionăm afacerea pe bază geografică, în patru segmente: Bulgaria, Republica Cehă, România și Republica Slovacia. Aceste segmente reflectă modul în care performanța operațională a CME Ltd. este evaluată de către managerii însărcinaţi cu luarea deciziilor, pe care i-am identificat ca fiind directorii noştri executivi adjuncţi, modul în care operațiunile sunt gestionate de managerii de segment și structura raportării noastre financiare interne.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE. De la 1 ianuarie, 2018 compensarea pe bază de acțiuni și anumite alte elemente nu sunt alocate segmentelor noastre în scopul evaluării performanței lor.
Informațiile din perioada anterioară au fost reformulate pentru a se conforma prezentării din perioada curentă. Veniturile și profiturile între segmente au fost eliminate în consolidare.

Mai jos sunt prezentate tabele care arată veniturile nete și PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE pe segmente pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 și 2017:

 

(Mii USD)

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

 

(ne-auditat)20182017% Actual% Lfl (1)
Venituri nete
Bulgaria$          19.433$          15.30527,0%10,2 %
Cehia51.53439.47430,6%6.5%
România45.96138.94418,0%5,4%
Republica Slovacia22.95318.34025,2%8,6 %
Venituri inter-segmente                                                                                             (699)                    (331)                 NM (2)                   NM (2)
Total venituri nete$        139.182$        111.73224,6%6,8 %

 

 

 

(Mii USD)

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

 

(ne-auditat)20182017% Act% Lfl (1)
PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE
Bulgaria$            2.981$             1.25830,6 %24,6 %
Cehia15.37010.747(4,3)%(12,8)%
România18.89314.46022,9 %19,6 %
Republica Slovaca1.103748                    NM (2)                  NM (2)
Eliminare12                 (8)                      NM (2)                             NM (2)
Total segmente operaţionale38.35927.20541,0 %21,3 %
Central(7.692)(6.113)(25,8)%(4,4) %
Total  PROFIT OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE$          30.667$          21.09245,4 %26,4 %

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

Lasa un comentariu aici!

Pentru orice fel de informații ma puteți contacta pe e-mail! La 1 februarie dam startul primei etape de votare la Premiile RADAR DE MEDIA 2018!

Click to comment

Lasă un răspuns

BUSINESS

De ce sa alegi tabla ca si invelitoare?

Published

on

In momentul in care consideri ca locuinta ta are nevoie de cateva imbunatatiri si vrei sa incepi sa renovezi, desigur ca vei face ceea ce facem cu totii. Vei intra pe internet si vei cauta diverse pareri pe forumuri cu privire la care sunt cele mai bune variante pentru ceea ce intentionezi sa faci, ce costuri presupune fiecare schimbare, astfel incat sa iei cea mai buna decizie, luand in considerare si bugetul de care dispui.

Pe cati dintre voi nu v-a batut gandul sa va renovati singuri casa insa ati ajuns la concluzia ca este mai bine sa va lasati pe mana profesionistilor?  In acest caz m-am aflat si eu atunci cand am renovat casa si am ajuns la acoperis, mai exact la tipul de invelitoare. In prezent, pe piata exista numeroase variante dintre care poti alege asadar iti trebuie ceva documentare inainte de a te decide la varianta cea mai potrivita pentru acoperisul tau.

Mi-am facut asadar temele si am trecut prin toate optiunile. Ati vazut cat de bine arata sindrila? Insa, cat rezista, trebuie intretinuta, la cat timp trebuie schimbata, etc? Mereu iti vei pune numeroase intrebari, deoarece iti doresti sa beneficiezi de calitate si atunci decizia e cu atat mai grea. Sindrila tine mult insa trebuie sa fie la inclinatia potrivita, sa fie din lemn de calitate, batuta bine, apoi la cativa ani sa ii dai cu uleiul potrivit, etc. Aceste intrebari si nelamuriri le vei avea indiferent de tipul de invelitoare l-ai alege.

Numeroasele produse pe care ni le pune piata constructiilor la dispozitie nu fac decat sa ne bage in ceata, deoarece cu totii stim ca in general majoritatea dintre noi mergem pe recomandarile cunostiintelor. Argumentele care ar trebui sa stea la baza achizitiei unui anumit tip de invelitoare sunt atat de ordin regional, cat si tehnic si nu in ultimul rand estetic. Deoarece, in functie de zona in care este localizata casa, in functie de tipul de climat si o serie de alti factori specialistii in domeniu recomanda care este tipul de invelitoare potrivit care sa faca fata zapezii, ploilor, etc.

Cea care este cel mai des utilizata este insa tabla, care are o multitudine de proprietati: se poate adapta multor tipuri de suprafete, are rezistenta mare in timp si mentenanta scazuta daca montajul este realizat bine.

Tabla are o multime de calitati privind aspectele de durabilitate si mentenanta precum:

 • rezistenta la factorii de mediu (atat la manipularea cat si la depozitarea de dinaintea montajului),
 • rezistenta la coroziune (alegerea materialelor in functie de amplasarea cladirii fie in medii saline, fie industriale),
 • caracteristicile fizico-mecanice (grosimi alese in functie de compozitia aliajului).

Alegerea mea finala a reprezentat tabla cutata Ploiesti si puteti vedea aic http://www.acoperisul-perfect.ro/ la ce ma refer daca nu aveti inca idee asupra cum arata aceasta si trebuie sa recunosca ca am fost foarte multumit de alegere.  Cateva tipsuri pe care vi le pot da referitor la invelitoare, ar fi o data, ca in mod normal, orice invelitoare din tabla se executa cu un strat de aer ventilat si apoi, ca ar trebui sa luati in calcul si folia anticondens fara covor de ventilare, in functie de tipul de invelitoare ales. Stratul de aer ventilat este pur si simplu o distantare a tablei de astereala prin intermediul unor rigle de lemn; cu rolul de eliminare a condensului care poate aparea in momentul in care tabla incinsa de razele soarelui intra in contact cu aerul rece de sub invelitoare. Condensul format pe fata de jos a tablei, va ataca metalul si/sau lemnul, daca aceste doua suprafete ar fi in contact. Folia anticondens fara covor de ventilare se foloseste doar in cazul in care astereala este realizata cu zona de ventilare Daca folia ar sta imediat sub tabla, condensul ar atinge tabla si aceasta va coroda. In timpul verii, in lipsa unui aer ventilat, folia ar atinge tabla incinsa, iar in timp se va dezintegra.

In concluzie, orice tip de invelitoare ai alege este indicat sa apelati la serviciile unor specialisti in executie, care inteleg implicatiile unui montaj eronat precum si beneficiile aduse de un detaliu bine gandit, chiar daca aceasta ar presupune niste costuri suplimentare.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

BUSINESS

Hidrobicicleta, salteaua gonflabila – distractii de vara

Published

on

Mai avem putin pana la vacanta de vara si nu doar ca ne planificam inca de pe acum concediile, ci incepem sa cautam activitati pentru cei mici. S-au dus de mult timp vremurile in care in timpul liber, cei mici puteau si lasati acasa sa se joace, singuri sau cu prietenii din vecini.

Copiii din ziua de azi trebuie supravegheati indeaproape, mai ales ca pericole exista la ot pasul si am evoluat atat de mult in ceea ce inseamna modalitti de a-si petrece timpul liber incat cu greu reusim sa gasim ceva care sa ii multumeasca si care sa ii tina ocupati pentru prea mult timp.

Ideea princpala este ca mediul in care isi petrece un copil timpul liber contribuie enorm la dezvoltarea lui ulterioara, asa ca incercati sa le gasiti activitati prin prisma carora au ce sa invete, dar si sa le oferiti activitati distractive si amuzante in acelasi timp.

            Intr-o nota mai putin serioasa avand in vedere ca vacanta se apropie cu pasi repezi, ferice de cei care deja profita de caldura coplesitoare care deja si-a facut aparitia si  deja au facut un drum pana la Marea Neagra pentru o distractie in larg. Tind sa cred ca apa nu este inca suficient de calda, insa atunci cand este vorba de distractie, cine mai simte frigul?

Multi turisti se plimba cu salteua gonflabila trasa de skijeturi. Altii prefera sa profite de plimbarile cu hidrobiciclete sau cu banana printre valuri. Daca este prea devreme insa pentru asta, nu va speriati, vara este dupa colt. Peste tot pe litoral cei mai multi dintre turisti aleg plimbarile pe mare care le ofera senzatii tari, deoarece despre asta este vara.

Tot in activitatile foarte distractive pentru sezonul cald se regasesc si hidrobicicletele, o adevarata distractie pentru iubitorii de pedalat. Ceea ce le face foarte accesibile este faptul ca nu trebuie sa mergi neaparat la mare pentru a te distra cu un astfel de echipament. Si aici intra in discutie amenajari locuri de joaca exterior, unde hidrobicicletele sunt printre produsele comercializate de firmele din domeniu. Acestea pot fi achizitionate chiar si pentru o simpla plimbare pe lac, distractia fiind garantata. Nu poti spune niciodata ca nu stii cum poti folosi un astfel de echipament, deoarece daca stii sa mergi pe bicicleta sa folosesti hidrobicicleta este foarte simplu. Este vorba doar de pedalat. Ceea ce o face sa fie printre preferatele familiilor cu copii este faptul ca ca acestea pot fi folosite de pana la 6 persoane, astfel ca vom avea posibilitatea de a ne petrece timpul liber alaturi de cei mici. Parintii stiu cat de greu este, ca dupa o anumita varsta, sa ii faci pe tineri sa isi doreasca sa mai petreaca timpul cu adultii, preferand mai degraba sa se distreze alaturi de cei de varsta lor. Asadar, aceasta este ocazia perfecta de a-i tine aproape pe cat de mult posibil.

Si hidrobicicletele au nevoie sa fie respectate cateva reguli atunci cand sunt utilizate. Astfel, cei care inchiriaza hidrobiciclete trebuie sa stie ca adoptarea poziţiei „in picioare“ sau schimbarea locului din ambarcaţiune pe durata deplasarii sunt interzise. De asemenea, balansarea ambarcaţiunii si a manevrelor menite sa pericliteze siguranţa pasagerilor, ca si aruncarea deseurilor de orice fel in apa, pot duce la suspendarea agrementului si chiar amendarea rau-voitorilor.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

BUSINESS

De ce sa alegi o clinica de specialitate din Bucuresti pentru a obtine fisa medicala pentru permisul auto?

Published

on

Daca in trecut trebuia sa stai la cozi interminabile, la ghiseele de la periferia orasului, asteptand ore, uneori chiar zile in sir pentru obtinerea rezultatelor, de acum exista o noua solutie la aceste probleme.

Poti spune la revedere birocratiei anevoioase si orelor pierdute! La clinica specializata StandardMed poti obtine acum fisa medicala pentru permis auto Bucuresti in doar o ora si jumatate de la momentul completarii formularelor.

Iar asta nu e tot! Ai acum acces la cele mai noi tehnologii, la promptitudine, profesionalism si preturi de top, numai la clinica acreditata StandardMed! Iata o parte din avantajele pe care le ofera aceasta clinica:

 1. Bani economisiti – Pentru doar 125 de Lei, clinica StandardMed iti garanteaza eliberarea fisei medicale pentru permis auto in Bucuresti (pentru categoriile de automobile A si B) in maxim o ora si jumatate de cand ai completat formularele. Daca acest interval de timp este depasit, clinica iti va restitui 50% din suma pe care ai achitat-o. In plus, toti cei care efectueaza analizele pentru obtinerea unei fise medicale pentru permisul auto Bucuresti au o reducere de 20 de Lei la viitoarele consultatii din cadrul clinicii StandardMed.
 2. Timp economisit – Avand adresa in zona ultra-centrala din Bucuresti, pe bulevardul Carol 1, la numarul 45, in zona Armeneasca, clinica StandardMed este acum accesibila pentru oricine are nevoie de eliberarea rapida a unei fise medicale pentru permisul auto. Mai mult, clinica acreditata StandardMed ofera posibilitatea de a obtine avizul psihologic tuturor celor care au permisul suspendat sau anulat, precum si celor care doresc sa urmeze cursurile scolii de soferi.

Printre alte beneficii aduse de clinica StandardMed se numara si prezenta in acelasi timp a medicilor pentru toate cele 6 specialitati necesare pentru a obtine certificatul medical.

– ORL;

– medicina interna;

– ortopedie;

– neurologie;

– psihiatrie;

– oftalmologie;

 1. Ai parte de cele mai bune servicii, la un pret de top! – Fiind acreditata si specializata pe eliberarea rapida a fisei medicale pentru permisul auto Bucuresti, experienta cadrelor medicale, preturile care nu au concurenta, precum si serviciile rapide au adus clinica StandardMed pe o pozitie de top.

Pentru a obtine fisa medicala pentru permis auto Bucuresti in cel mai scurt timp vei avea nevoie de urmatoarele:

– Carte de identitate / Buletin de identitate;

– Fisa de scolarizare – pentru cei care urmeaza scoala de soferi;

– Adeverinta de la medicul de familie in care sa fie mentionat ca solicitantul este apt pentru a conduce (sau parafa din partea medicului de familie pe fisa pentru permisul auto la punctul B) in cazul in care pacientul figureaza cu boli cronice in evidenta medicului de familie;

– Scrisoare medicala de la medicul diabetolog in care sa fie trecute diagnosticul, tratamentul si recomandarea daca solicitantul este apt pentru a conduce (in cazul bolnavilor de diabet);

– Ochelari de vedere (daca este cazul);

Nu uita ca fisa medicala pentru permisul auto are o valabilitate de 6 luni de la data intocmirii acesteia;

Pentru a preschimba permisul de conducere (expirat, deteriorat, schimbare nume etc), trebuie depuse la Politie urmatoarele documente:

– fisa medicala pentru permis auto obtinuta de la StandardMed;

– dovada platii taxei pentru permisul auto;

– carte de identitate si permis auto in original.

Acestea sunt doar cateva dintre motivele pentru care ar trebui sa alegi StandardMed pentru eliberarea fisei medicale pentru permis auto Bucuresti. Cu siguranta, este cel mai bun mijloc de a renunta la stres, la birocratie si la cozile interminabile care ne ocupau atat de mult timp!

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

PREMIILE RADAR DE MEDIA

Advertisement

Trending