Connect with us

BUSINESS

RAPORT: Central European Media Enterprises Ltd. – anunță rezultatele primului trimestru

Published

on

Foto Credit: PRO TV
 

Veniturile nete au crescut cu 25% la rate efective și 7% la rate constante, până la 139,2 milioane USD 

  • Veniturile din exploatare au crescut cu 61% la rate efective și 43% la rate constante până la 20.9 milioane USD –
  • Profitul Operațional Înainte de Depreciere și Amortizare (OIBDA) a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, până la 30,7 milioane USD –

 

ANUNŢĂ RECALCULAREA DATORIEI, REDUCEREA COSTURILOR CU ÎNDATORAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROFILULUI DE MATURITATE

SE VOR RAMBURSA 110.0 MILIOANE DE EURO DIN DATORIE CU VENITURI DIN GARANŢII NOI

 

Central Europe Media Enterprises Ltd. („CME” sau „Compania”) (NASDAQ/Bursa din Praga – CETV) a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018.

În urma vânzării anunțate anterior a operațiunilor din Croația și Slovenia, aceste întreprinderi sunt clasificate ca fiind deținute pentru vânzare și prezentate ca operațiuni întrerupte pentru toate perioadele. Discuția din această comunicare se referă la operațiunile continue în cele patru segmente de operare rămase.

 

Principalele informaţii despre situaţia operaţională şi financiară:

  • Pieţele de publicitate TV au crescut cu 26% la rate efective și cu 7% la rate constante.
  • Taxele de difuzare și veniturile din abonamente au crescut cu 23% la rate efective și cu 8% la rate constante.
  • OIBDA a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, ceea ce a dus la o creștere a marjei OIBDA, la 22% de la 19%.
  • Creșterea OIBDA a îmbunătățit veniturile din exploatare cu 61% la rate efective și cu 43% la rate constante.
  • Fluxul de numerar liber disponibil pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 a crescut cu 37%.
  • Îmbunătățirea operațiunilor noastre a redus coeficientul net de influenţare a profitului la 4,8x la sfârșitul trimestrului. În urma recalculării datoriei convenite, costul împrumutului nostru va scădea cu aproape 200 de puncte de bază, până la aproximativ 4,0%, începând cu luna mai 2018.
  • La data de 25 aprilie 2018, Time Warner a exercitat 100.926.996 de mandate și vom aplica încasările de 100.9 milioane USD, împreună cu excedentul de numerar, pentru a rambursa 110.0 milioane EUR din soldul principal al împrumutului Euro la Termen
  • Încasările din vânzarea operațiunilor noastre în Croația și Slovenia, care se așteaptă să se închidă în al doilea trimestru, în funcţie de aprobările regulamentare necesare şi alte condiţii de închidere, vor fi utilizate pentru a rambursa datoria și împreună cu recalcularea agreată se așteaptă să scadă costul curent de împrumut cu încă 80 de puncte de bază până la aproximativ 3,2%.

 

Michael Del Nin, Co-Chief Executive Officer CME, a comentat: „Seria de anunțuri de astăzi este foarte bună pentru viitorul CME. În primul rând, rezultatele financiare pentru primul trimestru reprezintă cel mai puternic început din ultimul deceniu. Creșterea profitabilității și a fluxurilor de numerar în trimestru au contribuit la scăderea ratei de îndatorare și, împreună cu veniturile din garanțiile care au fost acum exercitate, ne permit să finalizăm un alt pas important în planul nostru permanent de reducere a gradului de îndatorare. Dar, la fel de important, noile tranzacții de refinanțare, care abordează profilul de maturitate al datoriei noastre și reduc semnificativ costurile de împrumut la cele mai scăzute niveluri, au pus în aplicare structura de capital de care avem nevoie pentru următoarea fază interesantă a viitorului companiei.”

 

Christoph Mainusch, Co-Chief Executive Officer CME, a adăugat: „Am câștigat grila de prime time în fiecare țară în aproape fiecare seară în timpul primului trimestrului, ceea ce a contribuit la o creștere semnificativă a veniturilor. Canalele noastre oferă o largă acoperire pentru advertiseri, deoarece acestea continuă să fie cea mai populară sursă de știri și divertisment din țările noastre. Vom investi în conținutul local, concentrându-ne în același timp pe controlul costurilor în ansamblu și vom rămâne lideri de piață pe teritoriile noastre”.

 

În acest comunicat de presă facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv OIBDA, marja OIBDA, fluxul de numerar liber, fluxul de numerar disponibil și împărțirea constantă a procentajului de valută. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Măsuri financiare non-GAAP” mai jos, inclusiv definițiile și reconcilierile la măsurile financiare GAAP SUA.

 

Rezultatele consolidate pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 și 2017 sunt:

Pentru cele trei luni

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune)Încheiate la 31 martie
(ne-auditat)20182017             % Actual% Lfl (1)
Venituri nete$     139.182$     111.732                  24,6 %6,8 %
Venituri din exploatare20.94513.024                  60,8 %43,3 %
Marja de operaţională15,0%11,7%                3,3 p.p.3,8 p.p.
OIBDA30.66721.092                  45,4 %26,4 %
Marja OIBDA22,0%18,9%                3,1 p.p.3,4 p.p.
Pierderea din operațiunile continue6.084(5.982)                   NM(2)NM(2)
Pierderea din operațiuni continue per acțiune – de bază0,01(0,05)                NM(2)NM(2)
Pierderea din operațiuni continue per acțiune – diluată$          0,01$          (0,05)                NM(2)NM(2)

 

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. REZUMAT SITUAŢII CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRIVIND OPERAŢIUNILE

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune) (ne-auditat)

 

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

20182017
Venituri nete$                   139.182$                  111.732
Cheltuieli cu exploatarea:
Costuri de conținut69.80658.645
Alte costuri de exploatare12.68711.255
Amortizarea imobilizărilor corporale7.3665.959
Amortizarea licențelor de difuzare și a altor bunuri materiale2.3562.109
Cost venituri92.21577.968
Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative26.02220.740
Venituri din exploatare20.94513.024
Cheltuieli cu dobânzile(15.012)(18.993)
Pierdere la stingerea datoriilor(109)
Venituri nete din exploatare, net4.1572.232
Profit/(pierderi) înainte de impozitare9.981(3.737)
Provizioane pentru impozitul pe venit(3.897)(2.245)
Pierderea din operațiunile continue(6.084)(5.982)
Pierderea din operațiunile întrerupte, fără impozit988(5.292)
Pierdere netă(7.072)(11.274)
Pierderea netă atribuibilă dobânzilor necontrolate178209
Pierdere netă atribuibilă CME Ltd.$                      (7.250)$                   (11.065)

 

 DATE PER ACȚIUNE:                                                                                                                                                                                     

Pierdere netă per acțiune:

Operațiuni continue – de bază$                        0,01$                        (0,05)
Operațiuni continue – diluate0,01(0,05)
Operațiuni întrerupte – de bază0,01(0,04)
Operațiuni întrerupte – diluate0,00(0,04)
Pierdere netă atribuită CME Ltd. – de bază0,02(0,09)
Pierdere netă atribuibilă CME Ltd. – diluată$                        0,01$                        (0,09)
Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor per acțiune (000):
De bază158.039154.795
Diluate241.905154.795

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. BILANŢ CONSOLIDAT SIMPLIFICAT (MII USD)

(ne-auditat)

 


ACTIVE

31 martie 2018                    31 decembrie 2017

Numerar și echivalent de numerar$                         74.264$                         54.903
Alte active circulante250.978261.715
Active circulante deținute pentru vânzare143.481148.156
Total active circulante468.723464.774
Imobilizări corporale, net105.850103.648
Fondul comercial și alte active necorporale, net1.059.5761.042.764
Alte active imobilizate15.77716.869
Total active$                    1.572.690$                    1.390.717

 

 PASIVE ȘI CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                 

 

Datorii și datorii angajate$                       147.213$                       143.893
Cota curentă a datoriilor pe termen lung și alte acorduri financiare3.4392.960
Alte pasive circulante33.3229.280
Pasive circulante deținute pentru vânzare33.36132.131
Total pasive circulante217.335188.264
Datoria pe termen lung și alte acorduri financiare1.054.3221.085.714
Alte datorii pe termen lung97.54295.254
Total pasive$                    1.369.199$                   1.369.232
Acțiuni preferenţiale răscumpărabile convertibile Seria B$                       267.040$                       264.593
CAPITALURI PROPRII
Acțiuni comune$                         11.858$                         11.639
Capital suplimentar vărsat1.905.9691.905.779
Deficitul acumulat(1.728.518)(1.735.768)
Alte pierderi comprehensive acumulate(175.254)(187.438)
Totalul deficitului acționarilor CME Ltd.14.055(5.788)
Dobânzi necontrolabile(368)18
Deficitul total13.687(5.770)
Total pasive și capitaluri proprii$                    1.649.926$                   1.628.055

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. REZUMAT SITUAŢII CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRIVIND FLUXUL DE NUMERAR (MII USD)

(ne-auditat)

 

 

 

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

20182017
Numerarul net al activităților din exploatare continue$                         66.525$                         50.420
Numerar net utilizat în activitățile de investiții continue(4.085)(5.933)
Numerarul net utilizat în activitățile de finanțare continue(60.447)(26)
Numerarul net utilizat în operațiunile întrerupte14.8371.109
Impactul fluctuațiilor cursului de schimb asupra numerarului și a echivalentelor de numerar2.531(152)
Creșterea/scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar$                         19.361$                          45.418
 

Informaţii suplimentare privind fluxul de numerar:

Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar)$                         4.232$                         38.317
Numerar plătit pentru impozitul pe venit, fără restituiri$                         4.027$                            2.121
 

Informaţii suplimentare privind activităţile financiare non-numerar:

Acumulare pe acțiuni preferenţiale răscumpărabile convertibile Seria B$                           2.447$                         2.357

 

Date privind Segmentul

Ne gestionăm afacerea pe bază geografică, în patru segmente: Bulgaria, Republica Cehă, România și Republica Slovacia. Aceste segmente reflectă modul în care performanța operațională a CME Ltd. este evaluată de către managerii însărcinaţi cu luarea deciziilor, pe care i-am identificat ca fiind directorii noştri executivi adjuncţi, modul în care operațiunile sunt gestionate de managerii de segment și structura raportării noastre financiare interne.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE. De la 1 ianuarie, 2018 compensarea pe bază de acțiuni și anumite alte elemente nu sunt alocate segmentelor noastre în scopul evaluării performanței lor.
Informațiile din perioada anterioară au fost reformulate pentru a se conforma prezentării din perioada curentă. Veniturile și profiturile între segmente au fost eliminate în consolidare.

Mai jos sunt prezentate tabele care arată veniturile nete și PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE pe segmente pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 și 2017:

 

(Mii USD)

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

 

(ne-auditat)20182017% Actual% Lfl (1)
Venituri nete
Bulgaria$          19.433$          15.30527,0%10,2 %
Cehia51.53439.47430,6%6.5%
România45.96138.94418,0%5,4%
Republica Slovacia22.95318.34025,2%8,6 %
Venituri inter-segmente                                                                                             (699)                    (331)                 NM (2)                   NM (2)
Total venituri nete$        139.182$        111.73224,6%6,8 %

 

 

 

(Mii USD)

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

 

(ne-auditat)20182017% Act% Lfl (1)
PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE
Bulgaria$            2.981$             1.25830,6 %24,6 %
Cehia15.37010.747(4,3)%(12,8)%
România18.89314.46022,9 %19,6 %
Republica Slovaca1.103748                    NM (2)                  NM (2)
Eliminare12                 (8)                      NM (2)                             NM (2)
Total segmente operaţionale38.35927.20541,0 %21,3 %
Central(7.692)(6.113)(25,8)%(4,4) %
Total  PROFIT OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE$          30.667$          21.09245,4 %26,4 %

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

Lasa un comentariu aici!

Pentru orice fel de informații ma puteți contacta pe e-mail! La 1 februarie dam startul primei etape de votare la Premiile RADAR DE MEDIA 2018!

Click to comment

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

BUSINESS

Miresele din capitală au gusturi fine! Cum se pregătesc acestea pentru nunta perfectă?

Published

on

 

Sezonul estival ne instigă la distracție și evenimente pe care le trăim altfel la temperaturi de vară. Garden party-urile, dar mai ales nunțile sunt sărbătorite cu un vibe plin de efervescență sub razele de soare ce se sting în piscinele cristaline ale restaurantelor de lux ale Capitalei.

Fericite că și-au găsit, în sfârșit, sufletul pereche, cuplurile din showbiz se aventurează în planificarea unei nunți de poveste (evident, una modernă). Totuși, care sunt premisele unei nunți perfecte, capabile să desăvârșească cele mai pretențioase gusturi ale invitaților speciali? Vom afla în cele ce urmează!

 

Meniurile dau gust, în timp ce muzica întreține caracterul prestigios al petrecerii

Planificarea unei nunți este o adevărată aventură pentru cuplurile care doresc să se căsătorească în această vară, însă restaurantele se întrec în oferte imposibil de refuzat. Astfel, rezervarea unui local de lux se efectuează cu mult timp înainte de fericitul eveniment, însă, cum întotdeauna există detalii care fac diferența, la fel de importantă este și alegerea ținutelor pentru cununia religioasă și petrecere. Burlăcițele preferă să se complacă în povestea clișeică a prințesei cu rochie tip sirenă, în timp ce mirii mizează pe vestimentații cambrate pe trupurile lor adonice. Dansul mirilor este de departe punctul culminant, la mare căutare fiind o formație de nuntă precum Amatis din București, care are în repertoriu cel puțin una dintre piesele ce au devenit must-uri muzicale.

 

Jurăminte eterne pe acordurile cosmpolite ale unui band live

Nu mai este un secret faptul că atmosfera îi determină pe invitați să ofere un dar de nuntă consistent. Majoritatea nunților prezentate în media sunt recunoscute datorită sumelor astronomice care s-au vehiculat în presă, oferite grație bunei dispoziții care a tronat asupra evenimentului. O nuntă impecabilă trebuie să fie completată cu un repertoriu echilibrat din perspectiva stilurilor și a gusturilor muzicale impuse de invitați. Piesele trupei Amatis au făcut istorie la nunțile din Capitală, devenind un must al evenimentelor de clasă desfășurate în locațiile exclusiviste.

Succesul unei nunți cu mulți invitați constă în selecția optimă a unui band profesionist și experimentat în astfel de evenimente. Deși este posibil ca rezervarea localului să lase o urmă serioasă în bugetul dedicat nunții, colaborarea cu un band live nu este atât de costisitoare pe cât s-ar părea. Plata unui band live se efectuează în funcție de durata show-ului și, cum trupa Amatis garantează o atmosferă incendiară la orice eveniment, cu siguranță darul de nuntă va reuși să acopere o parte importantă din acest cost!

 

Ce se mai află pe lista viitoarelor mirese?

În mod cert, nicio nuntă nu va avea loc dacă mireasa nu este complet mulțumită de ținuta, machiajul și parfumul ei. Potrivit maeștrilor parfumieri, miresele aleg să poarte un parfum unic în ziua nunții lor, întocmai pentru a le aminti de clipele de neuitat celebrate cu fast. În mod ideal, un parfum bun și intens ar trebui să garanteze o persistență de până la 10 ore cu un siaj moderat, pentru ca prezența miresei să nu fie una ostentativă, ci mai degrabă să reflecte amprenta personalității acesteia.

Un machiaj deosebit este completat de parfumuri în tonuri calde de ambră, iasomie și acorduri lemnoase, așa cum este parfumul de dama Thierry Mugler Alien, pentru un caracter senzual, dar nu sunt ocolite nici accentele de pielărie și cardamom, pentru o intensitate viscerală care însoțește în detaliu ținuta de seară. De cealaltă parte, mirii preferă parfumurile în combinații fresh – picante, ca de pildă un cocktail de grapefruit și lemn de santal, însă nu se dau în lături nici de la gravele note orientale. Pentru un echilibru perfect, cuplurile ar trebui să poarte în ziua nunții parfumuri complementare, ce debutează într-o notă florală, continuă cu o atingere citrică și sunt finisate prin cremozitatea lemnului vanilat.

Interesate ca totul să iasă perfect în ziua nunții lor, viitoarele mirese se concentrează pe detalii care acordă o notă distinctă fericitului eveniment. De la produse cosmetice și îngrijire personală, coafură și până la parfumul pe care aleg să îl poarte în combinație cu rochiile accesorizate cu cristale Swarovski, crema feminină a showbiz-ului freamătă în ultimele zile din august cu privire la stabilirea ultimelor detalii. Din fericire, repertoriul live al trupei Amatis reușește să restabilească atmosfera pe durata evenimentului, ceea ce le permite mirilor să se bucure unul de celălalt fără grija invitaților.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

BUSINESS

Recomandări pentru alegerea furtunului potrivit de grădină

Published

on

 

Cei care au o pasiune pentru creșterea florilor, respectiv pentru cultivarea de legume, ori care dețin gazon artificial, parcele pe care cultivă diferite plante, neapărat necesar este un furtun de grădină. Acesta trebuie să prezinte o calitate corespunzătoare și să ofere o manevrabilitate pe măsură, pentru eficiență sporită în utilizare.

Tehnovest, specialist în piese automatizări variate, iese în întâmpinarea publicului interesat cu o serie de recomandări în ceea ce privește alegerea furtunului de grădină. De altfel, acesta pune la dispoziție și o varietate de opțiuni constând în furtunuri cu proprietăți diferite, în funcție de necesități.

Udarea regulată, în mod adecvat, poate fi efectuată întocmai într-o manieră confortabilă cu un furtun atent ales. Iată care sunt aspectele de urmărit în acest sens și care sunt recomandările specialiștilor Tehnovest.

Materialul

Este aspectul de care va depinde rezistența furtunului, deci totodată și durabilitatea. Tot acesta dictează si flexibilitatea, respectiv aplicațiile pentru care este potrivit.

Modelele din cauciuc,de altfel și varianta clasică, este preferată datorită rezistenței deosebite pe care o prezintă în contact cu temperaturile mari și diversele oscilații ale acestora. La fel și în cazul presiunilor  prezintă proprietăți deosebite.

O altă variantă este cea a furtunului din nylon, un material ușor, dar totodată flexibil, ce permite o depozitare simplă și fără efort. Nu este recomandat însă pentru transportarea de lichide cu temperaturi ridicate.

Plasticul este un alt material de luat în considerare vis a vis de alegerea furtunului. Prezintă în general costuri modeste și reprezintă o soluție temporară pentru udarea grădinii.

Sunt o recomandare din partea specialiștilor Tehnovest furtunele armate întrucât prezintă plusuri în ceea ce privește durabilitatea și rezistența înaltă. De altfel o opțiune recomandată este și cea a furtunelor din silicon. Este un material de asemenea flexibil. Rezistă la presiuni medii, dar este de preferat a se evita variațiile de valori de temperatură, pentru că îi afectează iremediabil structura.

Desigur că și alți factori trebuie luați în vedere pentru a opta pentru nu furtun corespunzător.

Presiunea

Aceasta dictează alegerea furtunului în sensul că trebuie să prezinte caracteristici  bine determinate pentru o utilizare sigură și durabilă. O presiune mai ridicată solicită utilizarea unui furtun armat. De preferat este să prezinte întărituri, astfel ca furtunul să asigure o întrebuințare de durată. O presiune mai joasă ori una normală favorizează și folosirea unui furtun din cauciuc.

Dimensiunile

Se observă diferența din punct de acest punct de vedere în momentul folosirii. O lungime optimă este cea care permită executarea manevrelor fără a incomoda sau disconforta utilizatorul. În cazul terenurilor de suprafețe mari sunt optime lungimi asemenea, peste 20 metri. Raportarea la parametru de irigat este ideală. Pentru a stabili diametrul furtunului, trebuie avute în vedere aspecte precum presiunea apei, debitul, lungimea.

Temperatura

Nu în cele din urmă, acest factor prezintă o importanță deosebită. Dacă este vorba despre transportarea unui lichid fierbinte, ideal este un material care să nu îl deformeze. Atât razele soarelui, cât și respectivele temperaturi pot afecta în timp durabilitatea și integritatea furtunului. Un model cu rezistență sporită este potrivit în acest sens.

Astfel de elemente dictează alegerea furtunului de grădină potrivit. Cei interesați de achiziții echitabile găsesc răspunsuri întocmai pe tehnovest.pneumatikatlas.com.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

BUSINESS

De ce este Periculos și Ineficient să sablezi cu Nisip Cuarțos

Published

on

 

Sablarea a apărut ca urmare a observării procesului natural de eroziune a rocilor, care sunt șlefuite într-un timp îndelungat sub acțiunea apelor și a nisipului purtat de vânt.

Prin sablare, s-a urmărit obținerea aceluiași efect cauzat de eroziune, dar într-un timp scurt, folosind accelerarea mecanică a particulelor abrazive. Astfel, în 1870, Benjamin Tilghman a conceput prima mașină de sablare pentru a îndepărta rugina și vopseaua de pe suprafețe, iar apoi, în 1904, Thomas Pangborn a îmbunătățit conceptul lui Tilghman folosind un mix de aer comprimat și nisip pentru a curăța suprafețele metalice. A fost startul unei îndelungi perioade în care nisipul cuarțos a fost folosit pe scară largă în operațiile de sablare.

În timp, s-a constatat că folosirea nisipului cuarțos la sablare a generat un număr mare de boli de plămân și decese în rândul operatorilor, ca urmare a îmbolnăvirilor de silicoză. Silicoza este o boală mortală, fără vindecare, ce este cauzată de expunerea la particulele de dioxid de siliciu liber cristalin (SiO2 l.c.) care se găsesc în praful generat în timpul operațiilor de sablare efectuate cu nisip cuarțos. Alte denumiri folosite pentru dioxidul de siliciu liber cristalin sunt: siliciu cristalin, siliciu cristalin alveolar, silicați liberi.

În prezent, datorită numărului mare de îmbolnăviri de silicoză, Olanda și alte țări europene a interzis folosirea pentru sablare a acelor abrazivi care conțin mai mult de 0,1% dioxid de siliciu liber cristalin. Nisipul cuarțos conține aproximativ 90% dioxid de siliciu liber cristalin, fapt care îl face extrem de periculos pentru sănătatea operatorilor. În timpul sablării, datorită friabilității ridicate, particulele de nisip cuarțos se fragmentează extrem de mult și ajung la dimensiuni între 2 și 10 microni (µ). Aceste particule sunt inhalate și se fixează în celulele alveolare din plămâni, fără a mai putea fi înlăturate din corp, prin nicio formă de tratament. Ca reacție naturală de apărare împotriva unor corpi străini, aceste particule fixate în celulele alveolare sunt ulterior înconjurate de țesut, ducând la formarea de noduli multipli în plămâni, care generează insuficiență respiratorie, multiple complicații, cancer și deces.

Nisipul cuarțos folosit la operațiile de sablare este deosebit de periculos chiar și în condițiile în care lucrătorii poartă echipament de protecție. În condițiile unei atmosfere fără vânt, o particulă de 2 microni de dioxid de siliciu liber cristalin străbate o distanță de aproximativ un metru prin aer, în 24 de ore. În acest caz, este evident că în timpul sablării cu nisip cuarțos, se formează un nor invizibil de particule extrem de fine de dioxid de siliciu liber cristalin, cu remanență mare, în jurul sitului de lucru. După sablare, când operatorul își dă jos casca de protecție, el inhalează o multitudine de particule din acest nor invizibil, iar multiple alte particule se lipesc în interiorul căștii de protecție, fiind inhalate ulterior, când operatorul își pune din nou casca. Totodată, s-a constatat că acest nor invizibil afectează nu numai personalul operativ, ci și acele persoane care interacționează cu zonele adiacente sitului de lucru, cum ar fi: funcționarii de la birouri, personalul de la curățenie, pază și nu numai.

O dată instalată, boala nu se vindecă și se agravează continuu, ducând la deces. La nivel internațional, s-a luat în considerare faptul că, chiar și o singură expunere la praful ce conține particule de dioxid de siliciu liber cristalin poate conduce la apariția silicozei. Ținând cont de gravitatea și pericolul expunerii la aceste particule, alături de țările care au interzis utilizarea nisipului cuarțos la operațiile de sablare, multiple organisme internaționale de profil, care standardizează și normează domeniile de activitate cu risc, iau parte activă la lupta pentru stoparea folosirii nisipului cuarțos în operațiile de sablare, prin campanii de informare și conștientizare a pericolelor la care sunt expuși lucrătorii, prin emiterea de standarde, norme și proceduri de lucru, prin acordarea de certificări acelor companii care sunt în conformitate cu prevederile acestor standarde și norme. Astfel, sablarea cu nisip cuarțos este nerecomandată de către FROSIO – Consiliul Norvegian pentru Educarea și Certificarea Inspectorilor de Tratamentul Suprafețelor, NACE (National Association of Corrosion Engineers) – Asociația națională a inginerilor din domeniul coroziunii, SSPC (The Society for Protective Coatings) – Societatea pentru protecții anticorozive.

Companiile trebuie să renunțe la utilizarea nisipului cuarțos în operațiile de sablare datorită pericolului de îmbolnăvire la care își expun angajații, datorită despăgubirilor pe care trebuie să le plătească în cazul în care angajații acestora reclamă apariția de boli profesionale și datorită faptului că, fiind un material moale, nisipul cuarțos nu este eficient în operațiile de sablare, spre deosebire de alte materiale abrazive profesionale, cum ar fi, spre exemplu, granat roșu, alice de oțel, bile de oțel, alice angulare de inox, alice cilindrice de inox, oxid de aluminiu alb sau maro (electrocorindon), bile de sticlă, grit abraziv (nickel slag) și zgură de cupru (copper slag).

Granatul roșu pentru sablare este un material abraziv foarte eficient, ecologic și non-toxic (conținut de silicați liberi mai mic de 0,1%). Datorită durității ridicate, aproximativ 8 pe scara Mohs, granatul roșu are o productivitate ridicată în procesele de sablare, este stabil din punct de vedere chimic, nu impregnează suprafețele sablate și poate fi folosit cu succes, inclusiv la sablarea materialelor care nu permit contaminarea feroasă, cum ar fi: suprafețele de inox, aluminiu, cupru. Totodată, granatul roșu este un material reutilizabil și poate fi folosit atât în sablarea în spații deschise, cât și în cabinele de sablare. GritSablare este lider național în furnizarea de granat roșu pentru sablare, dar și pentru debitarea cu jet de apă, oferind soluții complete de materiale abrazive pentru sablarea și debitarea oricărui tip de suprafață.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Https://Www.Autodoc24.RO

PREMIILE RADAR DE MEDIA

Advertisement

Trending