Connect with us

Industria online

Referendumul privind repornirea mineritului în munții Apuseni [9 decembrie 2012] Nereguli de practică și sesizări Centrul pentru Resurse Civice [decembrie 2012]

Published

on

I. Introducere. Context legal

Centrul pentru Resurse Civice a acreditat un număr de 63 de observatori independenți.

Aceștia au asigurat monitorizarea a 53 de secții de votare, precum și a perimetrului  secțiilor de votare (500 de metri de jur împrejurul secției) prin echipe de observatori mobili. Secțiile de votare monitorizate au fost alese în funcție de locație și numărul de votanți trecuți pe listele permanente, acoperind în total nu număr de 42497 din numărul total de 72500 de votanți, respectiv 58,61%.

Rolul persoanelor acreditate în observarea alegerilor este redată în cadrul Art. 43, alineatul 7 din Legea 35/ 2008: Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.

Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

Cadru legal de analiză:

  • · Hotărârea CJA/ 16.11.2012
  • · Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului actualizată
  • · Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului actualizată

II. Monitorizarea neregulilor observate

1. Propagandă electorală după încheierea campaniei electorale 1.1 Cadru legal:

Legea 35/2008, Art. 41, alineatul (6) (…) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare.

Legea 35/2008, Art. 50 Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni,

următoarele fapte: alineatul (o) Continuarea propagandei electorale după încheierea

acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,

organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent.

Hotărârea CJA/2012 Art. 8, Încheierea campaniei pentru referendum în pre ziua

referendumului, ora 7:00 a.m.

1.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

Atât echipele mobile de observatori, cât și observatorii din secțiile de votare au semnalat în numeroase rânduri existența unor materiale de propagandă vizibile în imediata apropiere a secțiilor de votare.

Secția 60R Cricău

Nereguli: În ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. se găseau lipite în poarta clădirii și pe tot perimetrul exterior secției de votare afișe și bannere cu mesajul: „DA mineritului, DA locuri de muncă”.

Măsuri: Sesizare verbală către Președintele secției pentru a dispune eliberarea zonei de

materiale de propagandă electorală.

Secția 145R Vadul Moților:

Nereguli: În ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. existau bannere stradale în fața secției de votare.

Măsuri: Sesizare verbală către Președintele comisiei rămasă nerezolvată.

Secția 5R Baia de Arieș

Nereguli: În ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. existau bannere stradale și afișe în

apropierea secției de votare (mai puțin de 50 m)

Măsuri: Sesizare verbală către Președintele comisiei în două rânduri, rămase nerezolvate.

Secția 3R Abrud

Nereguli: In ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. existau afișe și bannere în apropierea

secției de votare, vizibile din secție.

Măsuri: Sesizare verbală și în scris către Președintele comisiei rămasă nerezolvată. Pe

parcursul zilei, Primarul a dispus și el înlăturarea afișelor, dar până la sfârșitul zilei nu au fost înlăturate.

Secțiile 13R, 14R Câmpeni

Nereguli: În ziua referendumului, în apropierea secției de votare, pe o rază de aprox. 200 de metri se aflau încă materiale electorale care încurajau votul pentru minerit și pentru locurile de muncă în minerit.

Secția 2R Abrud

Nereguli: In ziua referendumului, în apropierea secției de votare, pe o raza de aprox. 200 de metri se aflau încă materiale electorale care încurajau votul pentru minerit și pentru locurile de muncă în minerit.

Măsuri: Sesizare scrisă către Președintele comisiei. Panoul de lângă secție a fost dat jos. În continuare, panoul mare stradal a rămas până la finalul zilei la 20-30 de m de secție; la fel s-a întâmplat și cu panoul mic atașat stâlpului de peste drum de secție.

Secţia 59 R Sat Buninginea, comuna Ciuruleasa

Nereguli: Bannere în imediata apropiere a secţiei de votare, care pledau pentru un vot cu ‘DA’ la referendumul privind mineritul.

Măsuri: Sesizare verbală către preşedinta secţiei de votare; bannerele au fost imediat

îndepărtate de către membri ai comisiei.

2. Nesepararea secțiilor de vot pentru referendum și parlamentare

2.1 Cadrul legal: BEC nu a aprobat desfășurarea referendumului și a alegerilor parlamentare în cadrul acelorași secții de votare, primarii localităților fiind obligați să găsească 2 spații diferite pentru cele două tipuri de vot.

Legea 35/2008, Art. 50 Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni,

următoarele fapte: alineatul (o) Continuarea propagandei electorale după încheierea

acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,

organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent.

2.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

În marea majoritate a localităților, secțiile nu au fost separate corespunzător, comisiie

încercând să influențeze permanent prezența la vot în cadrul secției de vot pentru referendum.

Considerăm că primarii localităților în cauză, președintele CJ Alba, precum și membrii

comisiilor secțiilor de vot se fac vinovați de influențarea electoratului de a participa la

referendum; totalitatea acțiunilor acestora denotă un interes pentru validarea referendumului și a unui rezultat pozitiv pentru repornirea mineritului, interes, de altfel, făcut public în cadrul campaniei pentru referendum. 1

Secția 60 R Cricău

Nereguli: În localitatea Cricău ambele secții de votare se aflau într-o singură clădire (o

clădire stil vagon) unde prima încăpere era secția de votare pentru alegerile parlamentare, iar următoarea încăpere secția de votare pentru referendum. Acest lucru a prilejuit ca în repetate rânduri membrii comisiei parlamentare să încurajeze cetățenii să meargă și în camera

1 http://ziaruldeapuseni.ro/%E2%80%9Evotati-cu-totii-la-referendumul-pentru-minerit-toata-tara-este-cuochii-

pe-noi_11998.html, http://ziaruldeapuseni.ro/primarii-din-muntii-apuseni-sustin-mineritul-si-locurile-demunca-

2_12024.html, http://ziaruldeapuseni.ro/primarul-din-scarisoara-cristian-vasile-costea-mineritul-ooportunitate-

pentru-locuri-de-munca_11773.html, http://ziaruldeapuseni.ro/%E2%80%9Esunt-convins-caoamenii-

din-campeni-isi-vor-gasi-un-loc-de-munca-la-rosia-montana-cand-incepe-proiectulminier_

11637.html, http://ziaruldeapuseni.ro/proiectul-minier-de-la-rosia-montana-poate-crea-locuri-demunca-

si-pentru-localnicii-din-sohodol_11361.html, http://ziaruldeapuseni.ro/pentru-localnicii-din-ciuruleasamineritul-

este-sinonim-cu-locurile-de-munca_10292.html

următoare să voteze „Referendumul pentru Roșia Montană”.

Măsuri: Sesizări verbale pe durata întregii zile fără nici un efect.

Secția 145 R Vadu Moților

Nereguli: Secțiile de votare pentru referendum și parlamentare erau plasate în incinta

căminului cultural, despărțite de o draperie. Deși existau intrări separate, oamenii nu le

foloseau, ci treceau direct dintr-o secție în alta. Comisia secției de votare pentru referendum chema votanții de la parlamentare, pe motiv că nu știu că se votează și pentru referendum, draperia fiind trasă doar pe jumătate.

Măsuri: sesizări verbale rămase nerezolvate și ulterior sesizări la BEJ. Draperia dintre secții a fost trasă în totalitate ca paravan, comisia secției de votare pentru alegerile parlamentare interzicând accesul “prin perdea” în sala de vot.

Nereguli: Comisia secției de votare pentru referendum a continuat să cheme la vot persoanele din secția de vot pentru parlamentare, având în vedere că draperia nu izola fonic, pe motiv că oamenii sigur ar vrea să voteze, dar nu știu cum sa intre. În nenumărate rânduri membrii ai comisiei pentru referendum au încercat să tragă perdeaua pentru a permite accesul votanților direct între secțiile de votare, arătând dispreț total față de deciziile BEJ.

Măsuri: În urma mai multor sesizări la BEJ, draperia dintre cele 2 secții a fost sigilată efectiv de președinta comisiei secției de parlamentare prin lipirea draperiei cu bandă adezivă de perete și aplicarea unei ștampile.

Secția 89 R Livezile

Nereguli: Cele două secții de votare erau plasate în aceeași încăpere, se intra și se ieșea pe o ușa comună. Secția de votare pentru referendum era plasată în fața ușii de la intrare (5m), iar cea de parlamentare în stânga lateral (7m), după urcarea unor trepte de lemn. Votanții erau obligați să treacă prin secția de referendum pentru a ajunge la cea de parlamentare. O situația similară s-a întâlnit la o secție din Abrud, unde votanții erau obligați să treacă prin secția de referendum ca să iasă din cea de parlamentare, accesul realizându-se, în ambele cazuri, pe o singură ușă.

Secția 46 R Avram Iancu

Nereguli: Membrii comisiei de votare de la alegerile parlamentare din camera alăturată

îndeamnă alegătorii să voteze și la referendum.

Secția 14 R Câmpeni

Nereguli: Secția de votare pentru referendum și secția de votare pentru parlamentare

(P125) au funcționat în aceeași încăpere. Comisia secției de vot pentru alegerile parlamentare

P125 a încercat în repetate rânduri să influențeze rezultatul participării la referendum prin

„îndemnarea” alegătorilor care au votat la parlamentare să treacă și pe la comisia de

referendum.

Măsuri: Sesizări verbale la care s-a răspuns că cetățenii sunt doar informați despre existența celeilalte secții, deși nu exista nici un obstacol fizic între cele doua secții, iar acestea erau marcate corespunzător. Secția de votare pentru referendum era semnalizata prin foi de hârtie cu inscripția „Referendum”, numărul secției, semnalizări pe urna de vot care se afla la vedere, semnalare pe cabinele de vot, precum și prin distanța fizica dintre cele două comisii.

Nereguli: Observatorul CRC a fost agresat verbal în repetate rânduri de către persoane din comisia pentru alegerile parlamentare P125 care se afla în aceeași sală, prin limbaj

răstit, acuzat fiind în fața alegătorilor pe motiv că acesta le refuză dreptul la informare,

creând disconfort și periclitând securitatea personală a observatorului prin imaginea negativă care i-a fost creată, în special de către comisia de parlamentare. Observatorul CRC nu s-a adresat în mod direct comisiei pentru alegerile parlamentare, ci prin sesizări către președintele comisiei pentru referendum.

Secția 12 R Câmpeni

Nereguli: Comisia pentru referendum și comisia pentru parlamentare (P123) au funcționat în același spațiu de 20m pătrați al Primăriei Câmpeni. Cele două secții au fost despărțite doar de un panou de afișaj. Președintele comisei pentru parlamentare și alți membri ai aceleași comisii au îndemnat în repetate rânduri cetățenii să voteze și la referendum, deși existau afișe informative foarte clare, la intrare și în interiorul secției care îndrumau alegătorii către fiecare dintre cele două comisii.

Măsuri: Sesizare verbală către președintele comisiei de la referendum, care deși a solicitat Președintelui comisiei de la parlamentare să înceteze, aceasta a refuzat pe motiv că între cele două comisii nu existau raporturi de autoritate. Sesizare în scris către Biroul Electoral Județean pentru Alegeri Parlamentare.

3. Influențarea electoratului și presiunea asupra electoratului

3.1 Cadru legal

Legea 35/2008, Art. 50 Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni,

următoarele fapte: alineatul (o) Continuarea propagandei electorale după încheierea

acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,

organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent.

Legea 35/2008, Art. 55 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte

foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.

3.3 Probleme și nereguli identificate de observatori

Influențarea și presiunea electoratului a fost una dintre cele mai grave și larg răspândite

probleme, în majoritatea cazurilor întregul personal al secțiilor de vot implicându-se activ în activități care au avut ca scop creșterea numărului de votanți și exprimarea votului da. În cadrul acestor acțiuni au participant și alte persoane, identificate ca fiind angajați sau

simpatizanți ai companiei Roșia Montană Gold Corporation. Membrii comisiilor  menționate mai jos, primarii și alte persoane influente au dat dovadă de un comportament neadecvat prin inducerea unui presupus simț al datoriei de a vota către localnici și inducerea un fals sentiment de vinovăție față de rude/cunoștințe care au ales să nu se prezinte la scrutin.

Secția 12 R, Câmpeni

Nereguli: Primarul localității Câmpeni a solicitat președintei comisiei de parlamentare (123) să îndemne cetățenii să voteze și la referendum după ce a constatat că numărul persoanelor ce au votat la parlamentare este mai mare decât al celor ce au votat la referendum. La ieșirea din secție acesta a afirmat: „să se voteze pentru locuri de muncă” pentru a influența opțiunea de vot a membrilor comisiilor și a alegatorilor.

Măsuri: Sesizare verbală către președintele de comisie.

Nereguli: Primarul localității Câmpeni a revenit în jurul orei 20.00 în secția de vot

amenințând observatorul că va fi dat în judecată și făcând presiuni asupra acestuia.

Măsuri: Sesizare verbală și scrisă către președintele de comisie. Aceasta i-a solicitat

Primarului să părăsească încăperea, căci potrivit legii, persoanele ce nu sunt membre în

comisie nu au dreptul să staționeze în secția de vot decât pe durata votului. Primarul a refuzat solicitarea Președintelui până în momentul contactării telefonice de către observator a BEC Alba și depunerea verbală a unei sesizări, urmată ulterior de o sesizare în scris.

Secția 60 R Cricău

Nereguli: Un membru al comisiei care prezenta un vădit interes personal în legătură cu

rezultatele alegerilor a fost sesizat verbal în repetate rânduri pentru încercarea de influențare a cetățenilor prezenți la vot în favoarea răspunsului DA pe buletinul de vot.

Nereguli: S-a practicat transportul persoanelor de acasă la secția de votare cu mașini

organizate pentru a favoriza prezența la vot.

Secția 145 R Vadu Moților

Nereguli: Toți membrii comisiei au făcut eforturi în a chema votanții la referendum, inclusiv prin telefoane date vecinilor, familiei etc. Președintele comisie și alți membrii (prin rotație) ieșeau afara și/sau mergeau în secția de parlamentare pentru a chema oamenii de vot.

Locțiitoarea a arătat un dispreț total față de lege, strigând către alegători inclusiv: „Haideți toți la referendum să luăm grosciorul”.

Nereguli: Observatorul a surprins o conversație între viceprimar și membrii comisiei în care se spunea: „Atât de greu am strâns 100-150 de voturi. Și dacă nu am mers cu plase (…) numai cine chiar nu o vrut nu o primit”.

Secția 48 R Bistra

Nereguli: Un sătean a afirmat în secția de vot: „Eu nu vroiam sa votez la referendum, doar la alegerile electorale, dar m-a trimis părintele; că dacă nu votez DA nu mă primește la slujba pentru Sf. Maslu (care era duminică la 15:00).

Secția 131 R Scărișoara

Nereguli: Comisia de parlamentare a îndrumat persoanele venite să voteze pentru alegerile parlamentare către secţia de referendum.

Măsuri: S-au realizat sesizări verbale, iar preşedintele secţiei a intervenit pentru a stopa

aceste acţiuni.

Nereguli: A existat o persoană care a staţionat în perimetrul secţiei de votare şi a încercat să îndrume persoanele venite să voteze pentru alegerile parlamentare spre secţia de votare

referendum.

Măsuri: S-a sesizat verbal preşedintele comisiei care a intervenit pentru a evacua persoana respectivă din secţie.

Secția 5 R Baia de Arieș

Nereguli: O doamna membră a comisiei staționa în afara secției și îndemna oamenii, în mod repetat, să intre să voteze la referendum. Aceeași doamnă a afirmat ca este membră USL și că partidele fac numărătoare paralelă la referendum. Doamna a fost sunată din partea USL la orele 10, 14 si 18, pentru a comunica numărul de votanți. Aceeași doamnă s-a adresat, în interiorul secției de votare, unui votant cu îndemnul „votează, Dorine, votează pentru locuri de muncă!”. Aceeași doamna a lipsit din secția de vot mai bine de 1 oră și 30 de minute. Un membru al comisiei pentru alegeri parlamentare, aflată în sala alăturata, a îndemnat alegătorii să voteze și la referendum.

Secția 52 R Bistra

Nereguli: 2 persoane au staționat mai bine de o oră în perimetrul secției de votare pentru a îndemna oamenii să voteze la referendum și au recunoscut că au fost trimiși special pentru acest lucru.

Nereguli: Președintele secției de parlamentare îndemna oamenii să voteze pentru referendum.

Secția 49 R Bistra

Nereguli: La ora 11:56 un necunoscut a intrat a doua oară în secția de votare și a fost invitat afară după ce era insistent în ceea ce privește activitatea comisiei de la referendum. Persoana respectivă continua să oprească votanții în fața secției și să-i țină la discuții.

Măsuri: Sesizare verbală către președintele comisiei care a luat măsuri pentru evacuarea

persoanei.

Nereguli: Votanții erau redirecționați să voteze prima dată la referendum.

Măsuri: Sesizare verbală

Nereguli: La ora 11:20 o doamnă din comisie avea discuții cu toate persoanele pe care le

cunoștea personal și îi chema să voteze și pentru referendum, o data întrebând “Tu nu vrei locuri de muncă?”.

Măsuri: Sesizare verbală

Nereguli: Situația descrisă mai sus s-a repetat la ora 15:05.

Măsuri: Sesizare scrisă către președintele comisiei

Secția 130 R Sălciua de Sus

Nereguli: Au fost identificate două mașini prezente de trei ori în fața secției, aducând votanți.

Măsuri: Sesizare către poliția din secție, care a telefonat la poliția rutieră. Mașinile a fost

oprite și poliția le-a recomandat șoferilor să înceteze această practică.

Nereguli: Ulterior a apărut o a treia mașină, condusă chiar de primarul localității.

Secția 59 R, sat Buninginea, comuna Ciuruleasa

Nereguli: mai multe maşini au adus în repetate rânduri persoane la vot. Maşina (de teren) cu care s-a făcut de cele mai multe curse (6-7, în cursul întregii zile) avea numărul AB 73 NNN.

Măsuri: s-a depus sesizare scrisă la preşedinta secţiei de votare. Preşedinta i-a cerut persoanei care aducea votanţi cu respectiva maşină să părăsească teritoriul secţiei, dar persoana şi maşina au continuat transportul, parcând la o oarecare distanţă de şcoala unde se desfăşura votarea.

Secția 95 R Mușca (Lupșa)

Nereguli: În afara secției de votare staționa o persoană care îndemna oamenii să intre să

voteze și la referendum după ce aceștia votaseră în prealabil la parlamentare. Aceasta

persoană era locuitor din Roșia Montană.

Măsuri: Sesizare verbala președintei de secție, în urma căreia a luat hotărârea de a-l îndepărta pe respectivul om.

Secția 106 R Ocoliș

Nereguli: Oamenii au fost îndemnaţi să vină la vot (cazuri de părinţi care şi-au adus copiii, sau de copii care şi-au adus părinţii în vârstă)

Secția 14 R Câmpeni

Nereguli: Dintr-o mașină de teren neagră aparținând companiei private RMGC, oprită

în apropierea secției de votare, au coborât două persoane care se plimbau pe străzile din jurul secției, angajându-se în discuții cu oameni de pe stradă.

Secția 2 R Abrud

Nereguli: Observatorul a surprins următoarea conversație între 3 tineri “.. mergem și la

referendum? Clar! Doar ne plătesc ăia. Pentru 500 de mii, clar mergem!”

Nereguli: Microbuzul cu numărul B AN 4342 transporta persoane la vot.

Nereguli: O persoană identificată ca angajat RMGC a adus mai multe persoane la vot, sub pretextul că însoțește niște rude.

Secția 4 R Abrud

Nereguli: Primarul, consilieri, unii membri comisiei și alte persoane aduceau oameni la vot și au amenințat observatorul că oricâte sesizări ar avea, tot vor aduce oamenii pentru a vota căci au nevoie de locuri de muncă. Membra comisiei din partea USL telefona unor persoane pentru a le îndemna să vină la vot.

Măsuri: Sesizări verbale

Nereguli: În imediata apropiere a secției de votare erau parcate mai multe mașini care

aduceau oamenii la vot.

Măsuri: Observatorul a cerut ajutorul poliției pentru degajarea zonei, dar ulterior mașinile au reînceput să aducă oamenii la vot.

4. Solicitări fabricate pentru urna mobilă

4.1 Cadrul legal

Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului actualizată, Art. 42,

alineatul (22^1): Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate,

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora,  însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.

4.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

Numărul mare de cereri pentru urna mobilă depuse, discrepanța dintre numărul cererilor

depuse pentru secția de vot pentru referendum comparativ cu secția de vot pentru alegerile parlamentare, faptul că o mare parte din “bolnavii nedeplasabili sau invalizi” nu au fost găsiți acasă, nu au recunoscut că au făcut cererea sau au venit pur și simplu să voteze în secție, pe listele permanente, alimentează suspiciunea unei tentative de fraudă. Astfel, s-au început demersurile pentru măsurile legale care se impus atât împotriva celor care au depus cererile cât și a medicilor care au semnat certificatele medicale care atestă imposibilitatea deplasării bolnavilor.

Secția 60 R Cricău

Nereguli: Au fost înregistrate 33 de solicitări din partea localnicilor pentru urna mobilă, toate prezentându-se sub aceeași formă tipizată, completate și aparent semnate de aceeași persoană.

Cererile au venit împreuna cu 33 de fișe medicale parafate de un singur medic – Ioana

Cisteian și emise în 2 zile nelucrătoare (8 și 9 decembrie – sâmbătă și duminică).

Măsuri: Comisia a fost sesizată pentru acuzația de fals în acte cu înscrisul nr.3/9.12.2012.

Secția 145 R Vadu Moților

Nereguli: Au existat 29 de solicitări scrise privind urna mobilă depuse către comisia pentru referendum si nici una pentru comisia de parlamentare. Președintele comisiei a refuzat observatorului dreptul de a vedea dacă cererile sunt însoțite de adeverințe medicale, motivând că nu este de datoria acestuia să controleze activitatea comisiei secției de votare, ci doar să observe modul în care comisia își face datoria. Au fost aprobate doar 16 cereri din cauza vremii nefavorabile.

Secția 5R Baia de Arieș

Nereguli: Au existat 33 de solicitări scrise privind urna mobilă depuse către comisia pentru referendum. La revenirea din vizita cu urna mobilă, cei doi membri ai Comisiei care s-au deplasat cu urna mobila au declarat că 12 persoane, din cele care au făcut cerere pentru urna mobila, nu au recunoscut ca ar fi făcut o astfel de cerere. Alte 3 persoane nu se aflau la domiciliu, ceea ce ridică semne de întrebare asupra imposibilității lor de a se deplasa la secția de votare. Potrivit propriilor declarații, cei doi membri ai Comisiei au fost dați afară de o altă persoană aflata pe lista de cereri pentru urna mobila. Președintele Comisiei a constatat ca o persoana, aflata pe lista de cereri pentru urna mobilă, venise și votase deja în cadrul secției.

Secția 80R Ighiu

Nereguli:Au fost înregistrate 9 de solicitări din partea localnicilor pentru urna mobilă, toate fiind scrise și semnate aparent de aceeași persoană. Cererile nu au venit însoțite de nici un fel de act care să ateste imposibilitatea de deplasare a persoanei.

Măsuri: Comisia a fost sesizată pentru ilegalitatea acceptării acestora ca fiind conforme cu înscrisul nr.1/9.12.2012. Răspunsul comisiei a venit nesatisfăcător, invocând faptul că

hotărârea CJA pentru Referendum nu prevede necesitatea însoțirii cererii pentru urna mobilă de un act medical doveditor al invalidității solicitantului, ci este suficientă o simplă cerere, întocmită de un membru al familiei. Comisia a mai fost sesizată cu înscrisul nr.2/9.12.2012 cu privire la necorespondența numelor mici (Nelu vs. Ioan, Anuța vs. Ana), lipsa CNP-urilor și alte neconformități între cereri și lista permanentă.

Nereguli: La întoarcerea urnei mobile, din 9 solicitanți au fost găsiți acasă doar 3 persoane.

Secția 13R Câmpeni

Nereguli: În jurul orei 18.00 o persoană familiară cu președinta comisiei a adus 14 cereri

pentru urna mobilă ale unor persoane internate la Sanatoriu. Persoanele nu aveau domiciliul pe raza localității și nu se regăseau pe listele permanente

Măsuri: Sesizare verbală către președinta comisiei care a sunat la BEJ la insistențele

observatorului și la presiunea persoanei cu cererile, posibil angajat RMGC.

5. Implicarea în activitatea comisiei a persoanelor neautorizate

5.1 Cadru legal

Legea nr. 35/2008, ART. 43 (7) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.

Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

5.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

Secția 106 R Ocoliș

Nereguli: PD-L a trimis un reprezentant să solicite listele cu oamenii care au votat, fără ca acesta să prezinte – la cererea observatorului – un document oficial în acest sens şi un articol sau paragraf de lege care să-l îndreptăţească să o facă.

Secția 5 R Baia de Arieș

Nereguli: Observatorul acreditat din partea „Ziarului de Apuseni” ajuta un membru al Comisiei la ștampilarea buletinelor de vot cu ștampila de control a secției. Observatorul

acreditat din partea „Ziarului de Apuseni” se implica activ în procesul de votare, legitimând și împărțind buletine de vot, în timp ce președintele comisiei nu se afla în secție.

Secția 46 R Avram Iancu

Nereguli: Observatorul din partea „Ziarului de Apuseni” s-a implicat activ în numărarea

voturilor.

80R Ighiu

Nereguli: Observatorul „Ziarului de Apuseni” a manifestat un interes vădit în a influența

participanții în direcția obținerii cvorumului necesar prin fraze de genul „Ce mai faceți?

Soțul, cumnatul, copiii când vin la vot?”, „Dvs. sunteți cea mai curajoasă și v-ați făcut

datoria; îi așteptăm și pe ceilalți”.

Măsuri: Sesizare privind comportament neadecvat.

Secția 3 R Abrud

Nereguli: Observatorul din partea „Ziarului de Apuseni” îndemna persoanele să intre în secția pentru referendum și sa voteze.

Măsuri: Observații verbale, sesizări către președintele comisiei, ulterior sesizare la BEJ

Secția 49 R Bistra

Nereguli: O persoana care s-a identificat ca șeful observatorului „Ziarului de Apuseni”

staționa în interiorul secției de votare și a transmis observatorului CRC să nu mai tot sesizeze toate nimicurile.

Nereguli: Sesizare către președinte, urmată de evacuarea persoanei din secția de votare.

Secția 145 R Vadul Moților

Nereguli: Observatorul „Ziarului de Apuseni” s-a angajat într-o conversație cu primarul și jandarmii, sugerând blocarea ușii de intrare în secția pentru referendum, pentru ca accesul să se facă doar pe ușa secției de parlamentare (care comunica cu secția de referendum fiind în interiorul sălii căminului cultural)

Nereguli: Observații verbale, discuția a fost abandonată.

 

Lasa un comentariu aici!

Advertisement
Click to comment

Lasă un răspuns

DIGITAL

Alina Damaschin, în 2018, în juriul a două festivaluri internaționale dedicate creativității în comunicare: D&AD Awards și New York Festivals

Published

on

Alina Damaschin, Creative Leader și Managing Partner în cadrul Rogalski Damaschin Public Relations, va face parte în 2018 din juriul a două festivaluri internaționale: New York Festivals Advertising Awards și D&AD Awards. În cadrul New York Festivals Advertising Awards ce își va desemna câștigătorii în luna mai a anului viitor, Alina Damaschin va face parte din Grand Jury, un juriu alcătuit din lideri ai industriei de comunicare din întreaga lume, cu competențe în advertising, media și PR, care vor evalua campaniile înscrise în baza a trei criterii: Idee, Execuție și Relevanță pentru Brand

 

În ceea ce privește D&AD Awards, festivalul ce oferă recunoaștere ideilor creative, executate excepțional, Alina va juriza categoria de PR alături de reprezentanți ai industriei din țări precum UK, Spania, Australia.  Festivalul își va desemna câștigătorii pe 24-26 aprilie, la Londra.

 

„D&AD Awards este un festival iconic, cu standarde extrem de ridicate, idei fantastice și execuții aproape de perfectțiune. Un Black Pencil înseamnă o idee care nu s-a mai văzut, nu s-a mai făcut, care te lasă fără cuvinte, pur și simplu, o recunoaștere pe care nu mulți dintre creativii lumii o au in portofoliu. E o mare onoare sa fiu alături de colegi din industria de comunicare internațională și să premiem nu doar cele mai creative idei din lume, dar și cele mai riguros și cu precizie realizate” a declarat Alina Damaschin.

 

Cu o experiență de 19 de ani în comunicare, Alina Damaschin este la ora actuală unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați profesioniști din România. După ani de publicitate, în agenții precum D’Arcy, Saatchi & Saatchi și Lowe, unde a coordonat zeci de proiecte de comunicare integrată pentru branduri internaționale si locale, Alina a intrat în PR mai întâi ca Managing Director, apoi ca partener în cadrul Rogalski Damaschin Public Relations. Din acest rol a creat si coordonat campanii câștigătoare la cele mai importante festivaluri de profil din lume: Cannes Lions, Effie, Digital Communication Awards, SABRE, European Excellence. Alina are un MBA în Comunicare și Leadership de la Quadriga University of Applied Sciences din Berlin.

 

Este pentru prima oară în cei zece ani de existență ai agenției Rogalski Damaschin Public Relations când un reprezentant al său este invitat să jurizeze în cadrul celor două festivaluri. Pe de altă parte, atât Alina Damaschin cât și Eliza Rogalski au fost membri ai juriului în cadrul unor festivaluri internationale de creativitate precum Cannes Lions (Eliza Rogalski- 2009, Alina Damaschin- 2017) sau Eurobest (Alina Damaschin- 2012).

 

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

DIGITAL

Creativity Lab, călătorie în universul comunicării

Published

on

Lucrurile bune se întâmplă în timp, au nevoie de ingrediente de calitate și de priceperea celor care știu să le mânuiască. Atunci când toate aceste condiții sunt îndeplinite, depășirea limitelor este doar o chestiune de timp. Așa au stat lucrurile și cu Academia Bakers. Pusă la cale de V+O Communication și de Bakers Digital Communication, proiectul și-a propus inițierea studenților facultăților de comunicare în secretele PR-lui, în cele ale comunicării digitale și în cele ale copywriting-ului.

 

Iar rezultatele au depășit așteptările. Nu doar că participanții au absorbit tot ceea ce seniorii celor două agenții au avut de oferit, însă doi dintre ei au completat rândurile specialiștilor în comunicare. Acesta a fost cel mai mai clar semn pentru faptul că proiectul trebuie să continue. Potențialul creativ pe care aceștia îl pot dezlănțui este o resursă care așteaptă să fie descoperită, încurajată și structurată.

 

Din acest motiv, proiectul a fost cizelat și a continuat sub titlul V+O Creativity Lab. Ceea ce el propune este experimentarea unei ecuații:

Creativity + Know-how = Rock the world!

 

Seniorii Grupului V+O vin cu propria pricepere pentru a-i învăța pe studenți cum își pot scoate la suprafață creativitatea, cum o pot materializa în proiecte pe care apoi le pot pune în lumina reflectoarelor.

La fel ca la prima ediție, regulile sunt simple. Voi vă înscrieți în cadrul V+O Creativity Lab, iar noi punem la cale un concurs și workshopuri de explorare a universului comunicării. Veți primi briefuri la care va trebuie să răspundeți cu doza corectă de creativitate, aplicabilitate și relevanță. Iar noi vă vom ajuta să înțelegeți cum vă puteți atinge scopul propus. La final, echipa câștigătoare, cea care va aduce cel mai wow! proiect, va fi recompensată cu 100 de euro. Însă, cea mai mare achiziție va fi cea a dobândirii unei experiențe pe care o veți putea valorifica mai departe în vasta lume a comunicării și a publicitățiii.

 

Începutul este și mai simplu. Dacă vrei să afii care este dezlegarea ecuației dintre creativitate, know-how și succes, înscrie-te până pe 1 decembrie la adresa creativitylab@vando.ro sau intră pe link-ul de pe pagina de Facebook V+O Romania, unde găsești mai multe detalii. Pentru înscriere puteți accesa și următorul link: http://bit.ly/Înscriere_CreativityLab.

 

Deadline înscrieri: 1 decembrie

Perioada de desfășurare: 05 – 19 decembrie

Premiul cel mare: 100 de euro

 

Despre Grupul V+O

V+O Communication, nucleul central al grupului, a fost inființată în Romania în 2006 și s-a dezvoltat permanent, fiind astăzi una dintre cele mai dinamice și strategice agenții de comunicare de pe piața locală. In 2011, V+O și-a extins aria de servicii în zona de digital / social media lansând Bakers Digital Communication.

 

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

Industria online

Vinerea cu 13 trofee pentru echipa MullenLowe la Premiile FIBRA 2017

Published

on

Opt campanii înscrise, 21 de nominalizări și 13 trofee, dintre care 1 Grand Prix – acesta este bilanțul MullenLowe la Premiile FIBRA 2017. Astfel, la cea de-a doua ediție a festivalului de creativitate, agenția a obținut 1 Grand FIBRA, 2 Gold, 3 Silver și 7 Bronze pentru campaniile realizate alături de Lidl, ZIZIN, VEKA, Electric Castle și Vanilla Skype by BRD, acumulând astfel al doilea punctaj general al competiției.

 

„Faptul că am urcat de 13 ori pe scena FIBRA este o confirmare a echipei Mullen, care pune 100% muncă, pasiune, nebunie și #octopuspride în tot ce face. Ne bucurăm foarte tare pentru toate aceste premii ce încununează efortul din spatele fiecărei campanii şi validează produsul creativ de calitate al agenţiei, pe care ne propunem să-l livrăm tuturor clienţilor noştri”, spune Gabriela Alexandrescu, Client Service Director, MullenLowe.

 

Campania Electric Castle Unofficial Partners i-a adus agenției cele mai importante trofee, obținând un Grand FIBRA și un Gold la categoria Promo & Activation – Brand promotion, încă un Gold la PR – Sponsorship, Partnership & Endorsements, un Silver la PR – Experential / Stunts și încă un Silver la Promo & Activation – Brand activation. Pentru campania Vanilla Skype – The Audience Casting, MullenLowe a câștigat un Silver la Promo & Activation – Brand promotion și 3 trofee Bronze la categoriile Media – Creative Use of Media, PR – Sponsorship, Partnership & Endorsements și PR – Experential / Stunts. Campaniile, realizate împreună cu agenţia Golin, au fost recunoscute anul acesta şi printr-un Grand Prix la festivalul Golden Hammer de la Riga.

 

Campania Lidl’s Electric Kingdom a fost premiată cu doua trofee Bronze la categoriile Promo & Activation – Shopper experience și Events – Corporate entertainment. De asemenea, Mullen a câștigat un Silver la categoria Digital – Social Media pentru campania Ziua Nesfârșită a lui Giraf, dezvoltată alături de ZIZIN, precum și un Bronze, la categoria Direct marketing – Use of traditional media, pentru Calendarul de 50 de ani, realizat alături de VEKA.

 

Festivalul anual Premiile FIBRA, organizat de IQads și susținut de IAA, UAPR, ADC*RO și IAB România, își propune să recunoască și să încurajeze valoarea creativității locale. La fel ca la prima ediție, jurizarea a fost realizată de un comitet format din 8 specialiști internaționali.

 

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading
Advertisement

Trending