Connect with us

Industria online

Referendumul privind repornirea mineritului în munții Apuseni [9 decembrie 2012] Nereguli de practică și sesizări Centrul pentru Resurse Civice [decembrie 2012]

Published

on

I. Introducere. Context legal

Centrul pentru Resurse Civice a acreditat un număr de 63 de observatori independenți.

Aceștia au asigurat monitorizarea a 53 de secții de votare, precum și a perimetrului  secțiilor de votare (500 de metri de jur împrejurul secției) prin echipe de observatori mobili. Secțiile de votare monitorizate au fost alese în funcție de locație și numărul de votanți trecuți pe listele permanente, acoperind în total nu număr de 42497 din numărul total de 72500 de votanți, respectiv 58,61%.

Rolul persoanelor acreditate în observarea alegerilor este redată în cadrul Art. 43, alineatul 7 din Legea 35/ 2008: Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.

Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

Cadru legal de analiză:

 • · Hotărârea CJA/ 16.11.2012
 • · Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului actualizată
 • · Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului actualizată

II. Monitorizarea neregulilor observate

1. Propagandă electorală după încheierea campaniei electorale 1.1 Cadru legal:

Legea 35/2008, Art. 41, alineatul (6) (…) Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare.

Legea 35/2008, Art. 50 Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni,

următoarele fapte: alineatul (o) Continuarea propagandei electorale după încheierea

acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,

organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent.

Hotărârea CJA/2012 Art. 8, Încheierea campaniei pentru referendum în pre ziua

referendumului, ora 7:00 a.m.

1.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

Atât echipele mobile de observatori, cât și observatorii din secțiile de votare au semnalat în numeroase rânduri existența unor materiale de propagandă vizibile în imediata apropiere a secțiilor de votare.

Secția 60R Cricău

Nereguli: În ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. se găseau lipite în poarta clădirii și pe tot perimetrul exterior secției de votare afișe și bannere cu mesajul: „DA mineritului, DA locuri de muncă”.

Măsuri: Sesizare verbală către Președintele secției pentru a dispune eliberarea zonei de

materiale de propagandă electorală.

Secția 145R Vadul Moților:

Nereguli: În ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. existau bannere stradale în fața secției de votare.

Măsuri: Sesizare verbală către Președintele comisiei rămasă nerezolvată.

Secția 5R Baia de Arieș

Nereguli: În ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. existau bannere stradale și afișe în

apropierea secției de votare (mai puțin de 50 m)

Măsuri: Sesizare verbală către Președintele comisiei în două rânduri, rămase nerezolvate.

Secția 3R Abrud

Nereguli: In ziua referendumului, la ora 6:00 a.m. existau afișe și bannere în apropierea

secției de votare, vizibile din secție.

Măsuri: Sesizare verbală și în scris către Președintele comisiei rămasă nerezolvată. Pe

parcursul zilei, Primarul a dispus și el înlăturarea afișelor, dar până la sfârșitul zilei nu au fost înlăturate.

Secțiile 13R, 14R Câmpeni

Nereguli: În ziua referendumului, în apropierea secției de votare, pe o rază de aprox. 200 de metri se aflau încă materiale electorale care încurajau votul pentru minerit și pentru locurile de muncă în minerit.

Secția 2R Abrud

Nereguli: In ziua referendumului, în apropierea secției de votare, pe o raza de aprox. 200 de metri se aflau încă materiale electorale care încurajau votul pentru minerit și pentru locurile de muncă în minerit.

Măsuri: Sesizare scrisă către Președintele comisiei. Panoul de lângă secție a fost dat jos. În continuare, panoul mare stradal a rămas până la finalul zilei la 20-30 de m de secție; la fel s-a întâmplat și cu panoul mic atașat stâlpului de peste drum de secție.

Secţia 59 R Sat Buninginea, comuna Ciuruleasa

Nereguli: Bannere în imediata apropiere a secţiei de votare, care pledau pentru un vot cu ‘DA’ la referendumul privind mineritul.

Măsuri: Sesizare verbală către preşedinta secţiei de votare; bannerele au fost imediat

îndepărtate de către membri ai comisiei.

2. Nesepararea secțiilor de vot pentru referendum și parlamentare

2.1 Cadrul legal: BEC nu a aprobat desfășurarea referendumului și a alegerilor parlamentare în cadrul acelorași secții de votare, primarii localităților fiind obligați să găsească 2 spații diferite pentru cele două tipuri de vot.

Legea 35/2008, Art. 50 Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni,

următoarele fapte: alineatul (o) Continuarea propagandei electorale după încheierea

acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,

organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent.

2.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

În marea majoritate a localităților, secțiile nu au fost separate corespunzător, comisiie

încercând să influențeze permanent prezența la vot în cadrul secției de vot pentru referendum.

Considerăm că primarii localităților în cauză, președintele CJ Alba, precum și membrii

comisiilor secțiilor de vot se fac vinovați de influențarea electoratului de a participa la

referendum; totalitatea acțiunilor acestora denotă un interes pentru validarea referendumului și a unui rezultat pozitiv pentru repornirea mineritului, interes, de altfel, făcut public în cadrul campaniei pentru referendum. 1

Secția 60 R Cricău

Nereguli: În localitatea Cricău ambele secții de votare se aflau într-o singură clădire (o

clădire stil vagon) unde prima încăpere era secția de votare pentru alegerile parlamentare, iar următoarea încăpere secția de votare pentru referendum. Acest lucru a prilejuit ca în repetate rânduri membrii comisiei parlamentare să încurajeze cetățenii să meargă și în camera

1 http://ziaruldeapuseni.ro/%E2%80%9Evotati-cu-totii-la-referendumul-pentru-minerit-toata-tara-este-cuochii-

pe-noi_11998.html, http://ziaruldeapuseni.ro/primarii-din-muntii-apuseni-sustin-mineritul-si-locurile-demunca-

2_12024.html, http://ziaruldeapuseni.ro/primarul-din-scarisoara-cristian-vasile-costea-mineritul-ooportunitate-

pentru-locuri-de-munca_11773.html, http://ziaruldeapuseni.ro/%E2%80%9Esunt-convins-caoamenii-

din-campeni-isi-vor-gasi-un-loc-de-munca-la-rosia-montana-cand-incepe-proiectulminier_

11637.html, http://ziaruldeapuseni.ro/proiectul-minier-de-la-rosia-montana-poate-crea-locuri-demunca-

si-pentru-localnicii-din-sohodol_11361.html, http://ziaruldeapuseni.ro/pentru-localnicii-din-ciuruleasamineritul-

este-sinonim-cu-locurile-de-munca_10292.html

următoare să voteze „Referendumul pentru Roșia Montană”.

Măsuri: Sesizări verbale pe durata întregii zile fără nici un efect.

Secția 145 R Vadu Moților

Nereguli: Secțiile de votare pentru referendum și parlamentare erau plasate în incinta

căminului cultural, despărțite de o draperie. Deși existau intrări separate, oamenii nu le

foloseau, ci treceau direct dintr-o secție în alta. Comisia secției de votare pentru referendum chema votanții de la parlamentare, pe motiv că nu știu că se votează și pentru referendum, draperia fiind trasă doar pe jumătate.

Măsuri: sesizări verbale rămase nerezolvate și ulterior sesizări la BEJ. Draperia dintre secții a fost trasă în totalitate ca paravan, comisia secției de votare pentru alegerile parlamentare interzicând accesul “prin perdea” în sala de vot.

Nereguli: Comisia secției de votare pentru referendum a continuat să cheme la vot persoanele din secția de vot pentru parlamentare, având în vedere că draperia nu izola fonic, pe motiv că oamenii sigur ar vrea să voteze, dar nu știu cum sa intre. În nenumărate rânduri membrii ai comisiei pentru referendum au încercat să tragă perdeaua pentru a permite accesul votanților direct între secțiile de votare, arătând dispreț total față de deciziile BEJ.

Măsuri: În urma mai multor sesizări la BEJ, draperia dintre cele 2 secții a fost sigilată efectiv de președinta comisiei secției de parlamentare prin lipirea draperiei cu bandă adezivă de perete și aplicarea unei ștampile.

Secția 89 R Livezile

Nereguli: Cele două secții de votare erau plasate în aceeași încăpere, se intra și se ieșea pe o ușa comună. Secția de votare pentru referendum era plasată în fața ușii de la intrare (5m), iar cea de parlamentare în stânga lateral (7m), după urcarea unor trepte de lemn. Votanții erau obligați să treacă prin secția de referendum pentru a ajunge la cea de parlamentare. O situația similară s-a întâlnit la o secție din Abrud, unde votanții erau obligați să treacă prin secția de referendum ca să iasă din cea de parlamentare, accesul realizându-se, în ambele cazuri, pe o singură ușă.

Secția 46 R Avram Iancu

Nereguli: Membrii comisiei de votare de la alegerile parlamentare din camera alăturată

îndeamnă alegătorii să voteze și la referendum.

Secția 14 R Câmpeni

Nereguli: Secția de votare pentru referendum și secția de votare pentru parlamentare

(P125) au funcționat în aceeași încăpere. Comisia secției de vot pentru alegerile parlamentare

P125 a încercat în repetate rânduri să influențeze rezultatul participării la referendum prin

„îndemnarea” alegătorilor care au votat la parlamentare să treacă și pe la comisia de

referendum.

Măsuri: Sesizări verbale la care s-a răspuns că cetățenii sunt doar informați despre existența celeilalte secții, deși nu exista nici un obstacol fizic între cele doua secții, iar acestea erau marcate corespunzător. Secția de votare pentru referendum era semnalizata prin foi de hârtie cu inscripția „Referendum”, numărul secției, semnalizări pe urna de vot care se afla la vedere, semnalare pe cabinele de vot, precum și prin distanța fizica dintre cele două comisii.

Nereguli: Observatorul CRC a fost agresat verbal în repetate rânduri de către persoane din comisia pentru alegerile parlamentare P125 care se afla în aceeași sală, prin limbaj

răstit, acuzat fiind în fața alegătorilor pe motiv că acesta le refuză dreptul la informare,

creând disconfort și periclitând securitatea personală a observatorului prin imaginea negativă care i-a fost creată, în special de către comisia de parlamentare. Observatorul CRC nu s-a adresat în mod direct comisiei pentru alegerile parlamentare, ci prin sesizări către președintele comisiei pentru referendum.

Secția 12 R Câmpeni

Nereguli: Comisia pentru referendum și comisia pentru parlamentare (P123) au funcționat în același spațiu de 20m pătrați al Primăriei Câmpeni. Cele două secții au fost despărțite doar de un panou de afișaj. Președintele comisei pentru parlamentare și alți membri ai aceleași comisii au îndemnat în repetate rânduri cetățenii să voteze și la referendum, deși existau afișe informative foarte clare, la intrare și în interiorul secției care îndrumau alegătorii către fiecare dintre cele două comisii.

Măsuri: Sesizare verbală către președintele comisiei de la referendum, care deși a solicitat Președintelui comisiei de la parlamentare să înceteze, aceasta a refuzat pe motiv că între cele două comisii nu existau raporturi de autoritate. Sesizare în scris către Biroul Electoral Județean pentru Alegeri Parlamentare.

3. Influențarea electoratului și presiunea asupra electoratului

3.1 Cadru legal

Legea 35/2008, Art. 50 Constituie contravenţii, dacă acestea nu constituie infracţiuni,

următoarele fapte: alineatul (o) Continuarea propagandei electorale după încheierea

acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianţă politică, alianţă electorală,

organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale sau un candidat independent.

Legea 35/2008, Art. 55 (1) Promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte

foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum şi primirea acestora de către alegător, în acelaşi scop, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Tentativa se pedepseşte.

3.3 Probleme și nereguli identificate de observatori

Influențarea și presiunea electoratului a fost una dintre cele mai grave și larg răspândite

probleme, în majoritatea cazurilor întregul personal al secțiilor de vot implicându-se activ în activități care au avut ca scop creșterea numărului de votanți și exprimarea votului da. În cadrul acestor acțiuni au participant și alte persoane, identificate ca fiind angajați sau

simpatizanți ai companiei Roșia Montană Gold Corporation. Membrii comisiilor  menționate mai jos, primarii și alte persoane influente au dat dovadă de un comportament neadecvat prin inducerea unui presupus simț al datoriei de a vota către localnici și inducerea un fals sentiment de vinovăție față de rude/cunoștințe care au ales să nu se prezinte la scrutin.

Secția 12 R, Câmpeni

Nereguli: Primarul localității Câmpeni a solicitat președintei comisiei de parlamentare (123) să îndemne cetățenii să voteze și la referendum după ce a constatat că numărul persoanelor ce au votat la parlamentare este mai mare decât al celor ce au votat la referendum. La ieșirea din secție acesta a afirmat: „să se voteze pentru locuri de muncă” pentru a influența opțiunea de vot a membrilor comisiilor și a alegatorilor.

Măsuri: Sesizare verbală către președintele de comisie.

Nereguli: Primarul localității Câmpeni a revenit în jurul orei 20.00 în secția de vot

amenințând observatorul că va fi dat în judecată și făcând presiuni asupra acestuia.

Măsuri: Sesizare verbală și scrisă către președintele de comisie. Aceasta i-a solicitat

Primarului să părăsească încăperea, căci potrivit legii, persoanele ce nu sunt membre în

comisie nu au dreptul să staționeze în secția de vot decât pe durata votului. Primarul a refuzat solicitarea Președintelui până în momentul contactării telefonice de către observator a BEC Alba și depunerea verbală a unei sesizări, urmată ulterior de o sesizare în scris.

Secția 60 R Cricău

Nereguli: Un membru al comisiei care prezenta un vădit interes personal în legătură cu

rezultatele alegerilor a fost sesizat verbal în repetate rânduri pentru încercarea de influențare a cetățenilor prezenți la vot în favoarea răspunsului DA pe buletinul de vot.

Nereguli: S-a practicat transportul persoanelor de acasă la secția de votare cu mașini

organizate pentru a favoriza prezența la vot.

Secția 145 R Vadu Moților

Nereguli: Toți membrii comisiei au făcut eforturi în a chema votanții la referendum, inclusiv prin telefoane date vecinilor, familiei etc. Președintele comisie și alți membrii (prin rotație) ieșeau afara și/sau mergeau în secția de parlamentare pentru a chema oamenii de vot.

Locțiitoarea a arătat un dispreț total față de lege, strigând către alegători inclusiv: „Haideți toți la referendum să luăm grosciorul”.

Nereguli: Observatorul a surprins o conversație între viceprimar și membrii comisiei în care se spunea: „Atât de greu am strâns 100-150 de voturi. Și dacă nu am mers cu plase (…) numai cine chiar nu o vrut nu o primit”.

Secția 48 R Bistra

Nereguli: Un sătean a afirmat în secția de vot: „Eu nu vroiam sa votez la referendum, doar la alegerile electorale, dar m-a trimis părintele; că dacă nu votez DA nu mă primește la slujba pentru Sf. Maslu (care era duminică la 15:00).

Secția 131 R Scărișoara

Nereguli: Comisia de parlamentare a îndrumat persoanele venite să voteze pentru alegerile parlamentare către secţia de referendum.

Măsuri: S-au realizat sesizări verbale, iar preşedintele secţiei a intervenit pentru a stopa

aceste acţiuni.

Nereguli: A existat o persoană care a staţionat în perimetrul secţiei de votare şi a încercat să îndrume persoanele venite să voteze pentru alegerile parlamentare spre secţia de votare

referendum.

Măsuri: S-a sesizat verbal preşedintele comisiei care a intervenit pentru a evacua persoana respectivă din secţie.

Secția 5 R Baia de Arieș

Nereguli: O doamna membră a comisiei staționa în afara secției și îndemna oamenii, în mod repetat, să intre să voteze la referendum. Aceeași doamnă a afirmat ca este membră USL și că partidele fac numărătoare paralelă la referendum. Doamna a fost sunată din partea USL la orele 10, 14 si 18, pentru a comunica numărul de votanți. Aceeași doamnă s-a adresat, în interiorul secției de votare, unui votant cu îndemnul „votează, Dorine, votează pentru locuri de muncă!”. Aceeași doamna a lipsit din secția de vot mai bine de 1 oră și 30 de minute. Un membru al comisiei pentru alegeri parlamentare, aflată în sala alăturata, a îndemnat alegătorii să voteze și la referendum.

Secția 52 R Bistra

Nereguli: 2 persoane au staționat mai bine de o oră în perimetrul secției de votare pentru a îndemna oamenii să voteze la referendum și au recunoscut că au fost trimiși special pentru acest lucru.

Nereguli: Președintele secției de parlamentare îndemna oamenii să voteze pentru referendum.

Secția 49 R Bistra

Nereguli: La ora 11:56 un necunoscut a intrat a doua oară în secția de votare și a fost invitat afară după ce era insistent în ceea ce privește activitatea comisiei de la referendum. Persoana respectivă continua să oprească votanții în fața secției și să-i țină la discuții.

Măsuri: Sesizare verbală către președintele comisiei care a luat măsuri pentru evacuarea

persoanei.

Nereguli: Votanții erau redirecționați să voteze prima dată la referendum.

Măsuri: Sesizare verbală

Nereguli: La ora 11:20 o doamnă din comisie avea discuții cu toate persoanele pe care le

cunoștea personal și îi chema să voteze și pentru referendum, o data întrebând “Tu nu vrei locuri de muncă?”.

Măsuri: Sesizare verbală

Nereguli: Situația descrisă mai sus s-a repetat la ora 15:05.

Măsuri: Sesizare scrisă către președintele comisiei

Secția 130 R Sălciua de Sus

Nereguli: Au fost identificate două mașini prezente de trei ori în fața secției, aducând votanți.

Măsuri: Sesizare către poliția din secție, care a telefonat la poliția rutieră. Mașinile a fost

oprite și poliția le-a recomandat șoferilor să înceteze această practică.

Nereguli: Ulterior a apărut o a treia mașină, condusă chiar de primarul localității.

Secția 59 R, sat Buninginea, comuna Ciuruleasa

Nereguli: mai multe maşini au adus în repetate rânduri persoane la vot. Maşina (de teren) cu care s-a făcut de cele mai multe curse (6-7, în cursul întregii zile) avea numărul AB 73 NNN.

Măsuri: s-a depus sesizare scrisă la preşedinta secţiei de votare. Preşedinta i-a cerut persoanei care aducea votanţi cu respectiva maşină să părăsească teritoriul secţiei, dar persoana şi maşina au continuat transportul, parcând la o oarecare distanţă de şcoala unde se desfăşura votarea.

Secția 95 R Mușca (Lupșa)

Nereguli: În afara secției de votare staționa o persoană care îndemna oamenii să intre să

voteze și la referendum după ce aceștia votaseră în prealabil la parlamentare. Aceasta

persoană era locuitor din Roșia Montană.

Măsuri: Sesizare verbala președintei de secție, în urma căreia a luat hotărârea de a-l îndepărta pe respectivul om.

Secția 106 R Ocoliș

Nereguli: Oamenii au fost îndemnaţi să vină la vot (cazuri de părinţi care şi-au adus copiii, sau de copii care şi-au adus părinţii în vârstă)

Secția 14 R Câmpeni

Nereguli: Dintr-o mașină de teren neagră aparținând companiei private RMGC, oprită

în apropierea secției de votare, au coborât două persoane care se plimbau pe străzile din jurul secției, angajându-se în discuții cu oameni de pe stradă.

Secția 2 R Abrud

Nereguli: Observatorul a surprins următoarea conversație între 3 tineri “.. mergem și la

referendum? Clar! Doar ne plătesc ăia. Pentru 500 de mii, clar mergem!”

Nereguli: Microbuzul cu numărul B AN 4342 transporta persoane la vot.

Nereguli: O persoană identificată ca angajat RMGC a adus mai multe persoane la vot, sub pretextul că însoțește niște rude.

Secția 4 R Abrud

Nereguli: Primarul, consilieri, unii membri comisiei și alte persoane aduceau oameni la vot și au amenințat observatorul că oricâte sesizări ar avea, tot vor aduce oamenii pentru a vota căci au nevoie de locuri de muncă. Membra comisiei din partea USL telefona unor persoane pentru a le îndemna să vină la vot.

Măsuri: Sesizări verbale

Nereguli: În imediata apropiere a secției de votare erau parcate mai multe mașini care

aduceau oamenii la vot.

Măsuri: Observatorul a cerut ajutorul poliției pentru degajarea zonei, dar ulterior mașinile au reînceput să aducă oamenii la vot.

4. Solicitări fabricate pentru urna mobilă

4.1 Cadrul legal

Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului actualizată, Art. 42,

alineatul (22^1): Pentru alegătorii netransportabili din cauză de boală sau invaliditate,

preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora,  însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare. Urna specială se poate deplasa numai în raza teritorială arondată la respectiva secţie de votare.

4.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

Numărul mare de cereri pentru urna mobilă depuse, discrepanța dintre numărul cererilor

depuse pentru secția de vot pentru referendum comparativ cu secția de vot pentru alegerile parlamentare, faptul că o mare parte din “bolnavii nedeplasabili sau invalizi” nu au fost găsiți acasă, nu au recunoscut că au făcut cererea sau au venit pur și simplu să voteze în secție, pe listele permanente, alimentează suspiciunea unei tentative de fraudă. Astfel, s-au început demersurile pentru măsurile legale care se impus atât împotriva celor care au depus cererile cât și a medicilor care au semnat certificatele medicale care atestă imposibilitatea deplasării bolnavilor.

Secția 60 R Cricău

Nereguli: Au fost înregistrate 33 de solicitări din partea localnicilor pentru urna mobilă, toate prezentându-se sub aceeași formă tipizată, completate și aparent semnate de aceeași persoană.

Cererile au venit împreuna cu 33 de fișe medicale parafate de un singur medic – Ioana

Cisteian și emise în 2 zile nelucrătoare (8 și 9 decembrie – sâmbătă și duminică).

Măsuri: Comisia a fost sesizată pentru acuzația de fals în acte cu înscrisul nr.3/9.12.2012.

Secția 145 R Vadu Moților

Nereguli: Au existat 29 de solicitări scrise privind urna mobilă depuse către comisia pentru referendum si nici una pentru comisia de parlamentare. Președintele comisiei a refuzat observatorului dreptul de a vedea dacă cererile sunt însoțite de adeverințe medicale, motivând că nu este de datoria acestuia să controleze activitatea comisiei secției de votare, ci doar să observe modul în care comisia își face datoria. Au fost aprobate doar 16 cereri din cauza vremii nefavorabile.

Secția 5R Baia de Arieș

Nereguli: Au existat 33 de solicitări scrise privind urna mobilă depuse către comisia pentru referendum. La revenirea din vizita cu urna mobilă, cei doi membri ai Comisiei care s-au deplasat cu urna mobila au declarat că 12 persoane, din cele care au făcut cerere pentru urna mobila, nu au recunoscut ca ar fi făcut o astfel de cerere. Alte 3 persoane nu se aflau la domiciliu, ceea ce ridică semne de întrebare asupra imposibilității lor de a se deplasa la secția de votare. Potrivit propriilor declarații, cei doi membri ai Comisiei au fost dați afară de o altă persoană aflata pe lista de cereri pentru urna mobila. Președintele Comisiei a constatat ca o persoana, aflata pe lista de cereri pentru urna mobilă, venise și votase deja în cadrul secției.

Secția 80R Ighiu

Nereguli:Au fost înregistrate 9 de solicitări din partea localnicilor pentru urna mobilă, toate fiind scrise și semnate aparent de aceeași persoană. Cererile nu au venit însoțite de nici un fel de act care să ateste imposibilitatea de deplasare a persoanei.

Măsuri: Comisia a fost sesizată pentru ilegalitatea acceptării acestora ca fiind conforme cu înscrisul nr.1/9.12.2012. Răspunsul comisiei a venit nesatisfăcător, invocând faptul că

hotărârea CJA pentru Referendum nu prevede necesitatea însoțirii cererii pentru urna mobilă de un act medical doveditor al invalidității solicitantului, ci este suficientă o simplă cerere, întocmită de un membru al familiei. Comisia a mai fost sesizată cu înscrisul nr.2/9.12.2012 cu privire la necorespondența numelor mici (Nelu vs. Ioan, Anuța vs. Ana), lipsa CNP-urilor și alte neconformități între cereri și lista permanentă.

Nereguli: La întoarcerea urnei mobile, din 9 solicitanți au fost găsiți acasă doar 3 persoane.

Secția 13R Câmpeni

Nereguli: În jurul orei 18.00 o persoană familiară cu președinta comisiei a adus 14 cereri

pentru urna mobilă ale unor persoane internate la Sanatoriu. Persoanele nu aveau domiciliul pe raza localității și nu se regăseau pe listele permanente

Măsuri: Sesizare verbală către președinta comisiei care a sunat la BEJ la insistențele

observatorului și la presiunea persoanei cu cererile, posibil angajat RMGC.

5. Implicarea în activitatea comisiei a persoanelor neautorizate

5.1 Cadru legal

Legea nr. 35/2008, ART. 43 (7) Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare, a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi.

Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale care participă la alegeri conform prezentului titlu ori candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.

5.2 Probleme și nereguli identificate de observatori

Secția 106 R Ocoliș

Nereguli: PD-L a trimis un reprezentant să solicite listele cu oamenii care au votat, fără ca acesta să prezinte – la cererea observatorului – un document oficial în acest sens şi un articol sau paragraf de lege care să-l îndreptăţească să o facă.

Secția 5 R Baia de Arieș

Nereguli: Observatorul acreditat din partea „Ziarului de Apuseni” ajuta un membru al Comisiei la ștampilarea buletinelor de vot cu ștampila de control a secției. Observatorul

acreditat din partea „Ziarului de Apuseni” se implica activ în procesul de votare, legitimând și împărțind buletine de vot, în timp ce președintele comisiei nu se afla în secție.

Secția 46 R Avram Iancu

Nereguli: Observatorul din partea „Ziarului de Apuseni” s-a implicat activ în numărarea

voturilor.

80R Ighiu

Nereguli: Observatorul „Ziarului de Apuseni” a manifestat un interes vădit în a influența

participanții în direcția obținerii cvorumului necesar prin fraze de genul „Ce mai faceți?

Soțul, cumnatul, copiii când vin la vot?”, „Dvs. sunteți cea mai curajoasă și v-ați făcut

datoria; îi așteptăm și pe ceilalți”.

Măsuri: Sesizare privind comportament neadecvat.

Secția 3 R Abrud

Nereguli: Observatorul din partea „Ziarului de Apuseni” îndemna persoanele să intre în secția pentru referendum și sa voteze.

Măsuri: Observații verbale, sesizări către președintele comisiei, ulterior sesizare la BEJ

Secția 49 R Bistra

Nereguli: O persoana care s-a identificat ca șeful observatorului „Ziarului de Apuseni”

staționa în interiorul secției de votare și a transmis observatorului CRC să nu mai tot sesizeze toate nimicurile.

Nereguli: Sesizare către președinte, urmată de evacuarea persoanei din secția de votare.

Secția 145 R Vadul Moților

Nereguli: Observatorul „Ziarului de Apuseni” s-a angajat într-o conversație cu primarul și jandarmii, sugerând blocarea ușii de intrare în secția pentru referendum, pentru ca accesul să se facă doar pe ușa secției de parlamentare (care comunica cu secția de referendum fiind în interiorul sălii căminului cultural)

Nereguli: Observații verbale, discuția a fost abandonată.

 

Lasa un comentariu aici!

Click to comment

Lasă un răspuns

DIGITAL

Experți în transformarea digitală, antreprenori de succes pe plan global, autori de filme si cărți cunoscute vor prezenta viziunea lor despre viitorul tehnologiei la iCEE.fest 2018

Published

on

Ca în fiecare an, Google și Facebook vin la București, pe 14 și 15 iunie, cu experți gata să răspundă tuturor întrebărilor publicului în timp ce Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam completează o ofertă de conținut concentrate din domeniul digital si tehnologie care nu este egalată de alte evenimente de acest tip din regiunea central si est europeană.

De la cum influențează tehnologia marketingul si comunicarea sau e-commerce-ul, iCEE.fest acoperă acum si domenii precum realitatea virtuală, creativitatea, conținutul alternativ sau impactul tehnologiei în medicină sau chiar politică.

Organizatorii au pregătit nu mai puțin de 9 linii separate de conținut pe cele 7 scene pe care le are iCEE.fest anul acesta.

Dacă numele companiilor de mai sus spun totul, iată care sunt o parte dintre speakerii independenti, experții și liderii de nivel mondial care vor vorbi anul acesta la iCEE.fest – liberi de orice “reguli” corporatiste în materie de comunicare publică.

Companiile globale atrag fără îndoială prin numele lor însă experții independenți aduc plus-valoare la modul real, prin libertatea de a vorbi liber despre impactul pozitiv sau, uneori, negativ al tehnologiei, crede Dragos Stanca, fondatorul iCEE.fest

 

Iată câteva exemple:

 • Gerd Leonhard: Autor de bestseller (”Humanity vs. Technology”), producător, speaker, futurist de top și CEO la The Futures Agency.
 • David Schneider: Co-fondator la That Lot, o agenție cu un succes uriaș în zona de social media. Anul trecut a fost nominalizat la premiile BAFTA, după ce a co-scris ”The Death of Stalin”
 • Marvin Liao: Partener la celebrul fond de capital ”500 Startups”.
 • Grant Sabatier: Este Fondatorul Millennial Money și vine la iCEE.fest să ne spună cum a făcut primul milion de dolari; un pont, a pornit de la doar 2 dolari
 • Brian Wong: Co-fondatorul KIIP și autorul cărții ”The Cheat Code”, Brian este cel mai tânăr antreprenor care a primit capital de risc
 • Josh Fechter: Influencer millennial, fondator al unor companii inovatoare, marketing lider și scriitor de succes
 • Peter Fossick: Managing Director la Factotum Design, Peter este un designer extrem de experimentat specializat în service design, UX design și thinking design
 • Shawna Butler: Un star absolut in inovația în sănătate, membră a echipei Medicină Exponențialăal Universității Singularity și a echipei Cancer XPRIZE.
 • Simon Gosling: Futurist top-class și speaker la evenimente majore
 • Kris Hoet: Co-fondator și CIO la Happiness, o companie de creație care adună premii la nivel mondial
 • Kate Nightingale: Fondatoarea Style Psychology Ltd, o celebră agenție de consultanță în retail și eCommerce

 

iCEE.fest 2018 se va desfășura la București, pe 14 și 15 iunie.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

DIGITAL

Materiale digitale inovative premiate în cadrul concursului #Digitaliada

Published

on

129 de materiale digitale educaționale au intrat în concursul #Digitaliada, iar juriul a selectat 9 câștigatori. #Digitaliada este un concurs care încurajează crearea de materiale cu conținut original și open source, utile procesului de învățare în limba română.

Concursul de materiale digitale este organizat în cadrul proiectului Digitaliada, al Fundației Orange, și se adresează în principal cadrelor didactice din orice școală din România, dar și tuturor persoanelor de peste 18 ani interesate să creeze și să distribuie publicului larg materiale didactice în format digital, ce pot fi folosite în predarea oricărei discipline școlare din ciclul gimnazial.

În cadrul acestei ediții au fost introduse trei secțiuni distincte pentru înscrierea materialelor digitale – Aplicații, Conținut video și Proiecte didactice. În cadrul fiecărei categorii au fost premiate 3 materiale, valoarea totală a premiilor fiind de 8000 euro. Câștigătorii primesc echipamente digitale performante, astfel încât să le fie susținută în continuare munca de dezvoltare și creare de conținut educațional digital în limba română.

Juriul celei de-a doua ediții #Digitaliada a fost format din: prof. univ. dr. Radu Gologan, președinte al Societății Române de Matematică și coordonator al Lotului Olimpic de Matematică – președintele juriului; dr. Ciprian Fartușnic, director general, Institutul de Științe ale Educației; Cristian Pațachia – Development & Innovation Manager – ‎Orange România; Roxana Rugină – fondator al platformei SimplonRomânia.org și consultant în dezvoltarea afacerilor sociale și a tehnologiilor educaționale; Amalia Fodor, director Fundația Orange.

„Sunt convins că, în foarte scurt timp, impactul digitalizării în educație va fi total. Acesta a fost și motivul pentru care este al doilea an în care am acceptat să fac parte din juriul concursului #Digitaliada. Am întâlnit cu aceste ocazii materiale de educație prin digital extrem de interesante, în majoritate alcătuite de dascăli. Aceasta probează dorința de implicare a profesorilor din România în modernizarea învățământului.” a declarat prof. univ. dr. Radu Gologan, președintele juriului.

„Am creat acest concurs pentru că am observat că în România sunt foarte puține materiale digitale în limba română ce pot fi folosite în școală. Mai ales în ce privește matematica și TIC-ul, materiile pe care este axat proiectul Digitaliada, am fost nevoiți să folosim în cele mai multe cazuri materiale în limba engleză. Pentru o țară care se laudă cu atât de mulți dezvoltatori de software, ne dorim să vedem prezența lor și în zona educațională, în special cu materiale open source, astfel încât generațiile care vin să fie din ce în ce mai bine pregătite.” a declarat Amalia Fodor, director Fundația Orange.

 

Scurtă descriere a materialelor câștigătoare

SECȚIUNEA APLICAȚII

Premiul I – Sorin Borodi, profesor de matematică din județul Cluj, cu materialul „Conul” – aplicație ce include toate etapele necesare parcurgerii temelor despre figura geometrică numită con. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 2000 de euro.

Premiul II –  Elena Buric, profesor de limba franceză din județul Tulcea, pentru materialul „Corpul uman. Învață să vorbești despre corpul uman în limba franceză!” – aplicația reprezintă un dispozitiv complet de învățare online a limbii franceze, care poate fi folosit atât la clasă, cât și în mod independent. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 1000 de euro.

Premiul al III-lea – Florin Pop, profesor de informatică și T.I.C din județul Maramureș, pentru aplicația „Structura unui sistem de calcul” – soft educațional interactiv pentru clasa a V-a, la materia TIC și Informatică, cu ajutorul căruia elevii vor descoperi ce este un computer. Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 800 de euro.

 

SECȚIUNEA CONȚINUT VIDEO

Premiul IAnda Laura Silea, profesor de limba și literatura română din județul Brașov, pentru aplicația „Idei principale la îndemână” – o lecție video de prezentare a conceptului de idei principale. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 1500 de euro.

Premiul IIMihai Agape, profesor de Informatică și T.I.C. din județul Mehedinți, pentru o serie de tutoriale video pentru un joc cu personajul Gobo. Premiul este o cameră video, cu o valoare de aprox. 800 de euro.

Premiul IIIIonel Dumitru Nedelcu, profesor de limba română din județul Dolj, pentru proiectul digital „Verbele Predicative” – o serie de tutoriale video despre identificarea verbelor predicative. Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 500 de euro.

 

SECȚIUNEA PROIECTE DIDACTICE

Premiul IFlorin Pop, profesor de informatică și T.I.C din județul Maramureș, pentru aplicația „Siguranța pe Internet” – proiect didactic cu implementarea aplicațiilor Google pentru Educație. Premiul este un laptop performant, cu o valoare de aprox. 800 de euro.

Premiul IIDidina Botgros, învățătoare din județul Hunedoara, pentru aplicația Orizontul local Aninoasa – material digital structurat pe 2 teme ample de conţinut şi mai multe subteme: orizontul apropiat, cum ar fi sala de clasă , școala, localitatea şi orizontul local  cu referire la  probleme ale vieții reale, așa cum apar ele în context cotidian, cu focus pe identificare de soluții, rezolvarea de probleme ale lumii reale, în scopul dezvoltării competențelor pentru viață. Premiul este o tabletă cu o valoare de aprox. 500 de euro.

Premiul IIIOvidiu Huțuleac, profesor de matematică din județul Suceava, pentru proiectul digital „Teorema lui Pitagora”, care împreună cu aplicațiile „Proiecții ortogonale pe o dreaptă”, „Teorema înălțimii”, „Teorema catetei” și „Noțiuni de trigonometrie” constituie un pachet destinat predării – învățării – evaluării unității de învățare „Relații metrice în triunghiul dreptunghic”. Premiul este un hard extern, cu o valoare de aprox. 250 de euro.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

DIGITAL

Giganți globali ai Internetului, experți în transformarea digitală și speakeri celebri vin la București în doar 4 săptămâni: iată detalii legate de agenda iCEE.fest 2018

Published

on

iCEE.fest – festivalul care aduce la București peste doar 4 săptămâni giganții internetului și tehnologiei din întreaga lume – anunță azi primele detalii despre agenda din acest an precum și care vor fi principalele evenimente paralele din 2018, pe domenii de interes.

Pe cele 7 scene ale festivalului vor urca reprezentanții marilor jucători internaționali – nu vor lipsi Google, Facebook, Netflix, CNN, The New York Times, Instagram, Youtube sau Shazam dar mai ales experții independenți si speakerii cunoscuți pe plan global, care vor oferi, în cele două zile de festival (14 și 15 iunie) date, analize și informații despre ultimele tendințe din domenii diverse precum creativitate, VR/AR, inteligență artificială, conținut digital, jurnalism, marketing și comunicare, design, e-commerce, blockchain, monede virtuale, fintech, ehealth și, începând cu acest an, tehnologie vs. politică și societate.

În plus, iCEE.fest va conține si un eveniment de substanță, separat, dedicat startup-urilor și celor aflați în căutarea unor investiții pentru proiectele lor.

Cele 9 linii de conținut care ar putea fi, fiecare în parte, câte un eveniment tematic în sine sunt prezentate, în detaliu, pe site-ul oficial al festivalului, aici.

 

Astăzi e o zi importantă pentru noi, simbolic vorbind: o dată cu publicarea anunțului despre continutul iCEE.fest 2018 marcăm exact 6 ani de la momentul lansării conceptului. Între timp, de la un eveniment axat mai ales pe marketing, media și comunicare, festivalul a evoluat într-un concept complex care tratează, ca supra-temă, impactul major pe care Internetul și noile tehnologii îl au în transformarea profundă a societății și a mediului de business, în general”, explică Dragos Stanca, fondatorul proiectului.

Festivalul are în agenda din acest an și o serie de speakeri de renume, care s-au alăturat reprezentanții marilor companii globale si experților din diverse domenii de interes pentru industria online.

 

Printre vedetele din acest an se numără:

 

 • Gerd Leonard, futurist, autorul cărții “Technology vs. Humanity”
 • David Schneider, creator, co-scenarist al comediei “The Death of Stalin”
 • Brian Wong, fondator KIIP, cel mai tânăr antreprenor care a primit finanțare masivă la doar 19 ani pentru proiectul său
 • Grant Sabatier, milionar în bitcoin, si fondator al inițiativei “Millenial Money”
 • Simon Gosling, cunoscut futurist si director de conținut la “Unruly”
 • Carsten Maple, unul dintre cei mai cunoscuți experți globali în cyber-security

 

În total, peste 200 de experți, speakeri și reprezentanți ai unor companii majore vor urca pe scenele iCEE.fest. Lista lor, pe domenii de interes, este publicată aici. Biletele cu preț redus mai sunt disponibile pe site-ul www.iCEEfest.com doar pânâ mâine, 17 mai.

iCEE.fest este organizat în parteneriat cu Orange iar printre suporterii importanți se mai numără companii precum Nissan, BCR, Kaufland, mPlatform, GLO, vTEX, OMV, ENEL sau Coca-Cola.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

PREMIILE RADAR DE MEDIA

Advertisement

Trending