HomeALL MEDIAVizită de studiu, 21-26 ianuarie 2013 Spania (Madrid)

Vizită de studiu, 21-26 ianuarie 2013 Spania (Madrid)

Ministerul Educaţiei Naționale în calitate de beneficiar al proiectului strategic ˮRețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO)ˮ a organizat în perioada 21-26 ianuarie a.c. la Madrid (Spania) o vizită de studiu în domeniul calificărilor profesionale, vizita ce a avut drept scop realizarea unui studiu comparativ cu privire la situația actuală în ceea ce privește mobilitatea lucrătorilor din România și Spania și privind schimbul de bune practici în acest sector între cele 2 state.

Evenimentul s-a adresat reprezentanților autorităților competente membre ale Grupului de Lucru IMI PQ NET România, ministere, agenții guvernamentale, asociații profesionale si comitete sectoriale.

Grupul de lucru IMI PQ NET România este o structură din care fac parte, în principal, reprezentanţii coordonatorilor delegaţi IMI, ai autorităţilor competente şi ai viitoarelor organizaţii din sistem – potenţiale autorităţi competente, precum şi experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări.

Evenimentul s-a derulat pe durata a 5 zile, timp în care au fost organizate numeroase întâlniri cu reprezentanți ai ministerelor de resort și organizații relevante din domeniul calificărilor profesionale din Spania. Amintim în acest sens, reuniunile avute cu reprezentanții Institutului Național pentru Calificări (INCUAL), Ministerului Transporturilor-Direcția Transporturi Terestre, Ministerului Agriculturii și Fundației Tripartite pentru Ocupare.              Un punct distinct pe agenda vizitei l-a constituit vizita de lucru a delegației române la Școala de formare profesională RENFE și la centrul de pregătire profesională omonim.

Delegația română care s-a deplasat la această acțiune a fost compusă din reprezentanții Ministerului Transportului, Centrului Național de Calificare și Pregătire Feroviară, Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, Ministerului Educației Naționale, Registrului Auto Român, Autorității Navale Române, Autorității Rutiere Române, Comitetului Sectorial Administrație și Servicii Publice, Comitetului Sectorial Cultură, Comitetului Sectorial Silvicultură, Comitetului Sectorial Mass Media, Comitetului Sectorial Agricultură și Pescuit, Comitetului Sectorial Pregătire Profesională în Protecția Mediului, Comitetului Sectorial Transporturi, Autorității Naționale pentru Calificări.

Studiul comparativ România-Spania se axează pe problematica domeniului calificărilor profesionale din perspectiva armonizării și actualizării legislației naționale și schimbului de bune practici.

Vizita de studiu s-a desfășurat în cadrul activității SA3.5. Realizarea de studii comparative cu situația din alte State Membre UE – implică  realizarea unor study-visit-uri în State Membre UE participante la implementarea Sistemului IMI, în vederea identificării celor mai bune practici în domeniu și realizării de studii comparative.

Proiectul POSDRU  “Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Informații privind evenimentele și acțiunile organizate în cadrul proiectului strategic IMI PQ NET România sunt disponibile la adresa: www.imipqnet.ro .

Lasa un comentariu aici!

Post Tags
Written by

contact@radardemedia.ro

Str. Delea Veche, nr.24, copr D, et.4, Sector 2, Bucuresti Pentru comunicate de presa, informari si alte materiale va rugam sa ne contactati pe e-mail.

No comments

Lasă un răspuns