Connect with us

ALL MEDIA

Central European Media Enterprises Ltd. anunță rezultate pentru tot anul 2018 și pentru trimestrul al patrulea

Published

on

 

ÎNTREGUL AN 2018
– Veniturile nete au crescut cu 10% la rate efective și 5% la rate constante până la 703,9 milioane US$ –
– Veniturile din exploatare au crescut cu 27% la rate efective și 25% la rate constante până 177,6 milioane US$ –
– Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare (OIBDA) a crescut 24% la rate efective și 21% la rate constante până la 222,7 milioane US$ –

TRIMESTRUL AL PATRULEA
– Veniturile nete au crescut cu 3% la rate efective și 7% la rate constante până la 228,3 milioane US$ –
– Veniturile din exploatare au crescut cu 23% la rate efective și 28% la rate constante până la 80,8 milioane US$ –
– OIBDA a crescut cu 19% la rate efective și 23% la rate constante la 90,7 milioane US$ –

HAMILTON, Bermuda–(BUSINESS WIRE)– Central European Media Enterprises Ltd. (“CME” sau “Societatea”) (NASDAQ/Bursa din Praga- CETV) a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru tot anul și pentru ultimul trimestru care s-a încheiat la 31 decembrie 2018.

Elemente de bază operaționale și financiare:

  • Veniturile din publicitatea TV au crescut cu 7% la rate efective și cu 3% la rate constante.
  • Veniturile din taxele de difuzare și din abonamente au crescut cu 19% la rate efective și cu 15% la rate constante.
  • OIBDA a crescut cu 24% la rate efective și cu 21% la rate constante.
  • Marjele OIBDA au crescut aproximativ 400 puncte de bază la 32%.
  • Numerarul generat din activități operaționale continue a crescut cu 17% la rate efective la 109 milioane US$.
  • Fluxul actual de numerar neangajat în 2018 a crescut cu 29% la rate efective la 156$ milioane US$.
  • CME a rambursat aproximativ 312 milioane US$ din datorie și datoriile similare în 2018.
  • Efectul de levier net a scăzut la 3,5x, de la 5,4x la începutul anului.
  • Costul mediu de îndatorare a scăzut aproximativ 250 puncte de bază la 3,5%.

În data de 31 iulie 2018 am finalizat vânzarea anunțată anterior privind operațiunile noastre din Croația.  Prin urmare, operațiunile în Croația sunt prezentate ca fiind activități întrerupte pentru toate perioadele din prezentul comunicat. Contractul de vânzare privind operațiunile noastre în Slovenia s-a încheiat în 18 ianuarie 2019.  Prin urmare, operațiunile din Slovenia nu sunt prezentate ca fiind deținute pentru vânzare, și discuția din prezentul comunicat face referire la activitățile noastre continue în toate cele cinci segmente operaționale.

Michael Del Nin, co-Chief Executive Officer CME, a declarat: „Pentru al cincilea an consecutiv, am obținut o creștere OIBDA de peste 20%, continuând un efort îndelungat de extindere a marjei care a dus la 20 trimestre consecutive de creștere a OIBDA în ultimele doisprezece luni.  De asemenea, generarea fluxului de trezorerie a crescut cu aproximativ 30% în 2018.  Acest nivel în creștere al numerarului generat de activitatea comercială ne-a permis rambursarea unei alte datorii de 60 milioane euro săptămâna trecută, adăugând aproximativ o reducere de 440 milioane $ în datoria brută în ultimele 18 luni. Ne așteptăm în continuare la o creștere semnificativă a profitabilității și a obligațiunilor de plată a dobânzii la nivelul datoriei, care a ajuns acum la mai puțin de 27 milioane USD anual, începem anul 2019 cu o poziție financiară semnificativ mai bună decât în orice punct din istoria CME.”

Christoph Mainusch, co-Chief Executive Officer CME, a adăugat: „Nu am putea fi mai fericiți cu rezultatele operațiunilor noastre și puterea companiei.  Piețe puternice de advertising TV și un al doilea an consecutiv de creștere cu două cifre a taxelor de difuzare și a veniturilor din abonamente au îmbunătățit atât rentabilitatea, cât și poziția noastră financiară. Producția conținutului local original rămâne un punct cheie al strategiei noastre.  Este un factor important în atragerea publicului nu numai la televizor, dar, de asemenea, și pe alte surse neliniare de divertisment.  Credem că toată creșterea veniturilor din reclamele TV în 2019 va fi suplimentată de un procent mai mare de venituri din alte surse.”

În acest comunicat de presă facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv OIBDA, marja OIBDA, fluxul de numerar liber, fluxul de numerar disponibil și mișcările procentuale valutare constante. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Măsuri financiare non-GAAP” mai jos, inclusiv definițiile și reconcilierile la măsurile financiare GAAP SUA.

Rezultatele consolidate pentru exercițiile încheiate la 31 decembrie 2018 și 2017 sunt:

    REZULTATE
(Mii USD, cu excepția datelor pe acțiune) Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
2018   2017   % Actual   % Lfl (1)
Venituri nete $ 703.906   $ 642.868 9,5%   5,3%
Venituri din exploatare 177.587 139.914 26,9% 25,1%
Marja de exploatare 25,2% 21,8% 3,4 p.p. 4,0 p.p.
Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare 222.674 179.767 23,9% 20,9%
Marja Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare 31,6% 28,0% 3,6 p.p. 4,0 p.p.
Venituri din activități continue 97.065 51.063 90,1% 96,5%
Venituri din activități continue pe acțiune – de bază 0,27 0,16 68,8% 77,1%
Venituri din activități continue pe acțiune – diluate $ 0,25 $ 0,12 108,3% 114,3%
 
 

Rezultatele consolidate pentru cele trei luni încheiate la 31 decembrie 2018 și 2017 sunt:

    REZULTATE
(Mii USD, cu excepția datelor pe acțiune) Pentru cele trei luni încheiate la 31 decembrie
2018   2017   % Actual   % Lfl (1)
Venituri nete $ 228.251   $ 221.280 3,2%   7,2%
Venituri din exploatare 80.792 65.535 23,3% 28,1%
Marja de exploatare 35,4% 29,6% 5,8 p.p. 5,8 p.p.
Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare 90.738 76.417 18,7% 23,4%
Marja Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare 39,8% 34,5% 5,3 p.p. 5,3 p.p.
Venituri din activități continue 56.025 40.710 37,6% 43,4%
Venituri din activități continue pe acțiune – de bază 0,15 0,14 7,1% 8,0%
Venituri din activități continue pe acțiune – diluate $ 0,15 $ 0,11 36,4% 42,3%

 

(1)   Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb medii pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.
 

Previziuni şi Note de avizare

Acest comunicat de presă conține previziuni. Pentru toate previziunile, solicităm protecția cadrului sferei de siguranță pentru declarațiile anticipative conținute în Legea de reformă a Litigiului cu privire la Titlurile de Valoare Private din 1995. Declarațiile anticipative sunt în mod inerent supuse unor riscuri și incertitudini, dintre care multe nu pot fi prezise cu precizie sau sunt dincolo de controlul nostru și unele dintre ele nu ar putea fi anticipate. Declarațiile anticipative reflectă punctele noastre actuale de vedere în ceea ce privește evenimentele viitoare și deoarece activitatea noastră comercială este supusă unor astfel de riscuri și incertitudini, rezultatele efective, planul nostru strategic, poziția noastră financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de trezorerie ar putea să difere semnificativ de cele descrise în sau presupuse de declarațiile anticipative.

Factorii importanți care contribuie la astfel de riscuri includ, dar nu se limitează la acei factori stabiliți în „Factorii de risc” din Raportul nostru anual privind Formularul 10-K pentru perioada încheiată la 31 decembrie 2018, precum și următoarele: efectul modificărilor in condițiile economice globale și regionale, inclusiv ca urmare a programului de relaxare cantitativă implementat de Banca Centrală Europeană; impacturile economice, politice și monetare ale Brexit-ului; nivele cheltuielilor cu publicitatea TV si rata dezvoltării piețelor publicitare in țările in care operăm; abilitatea noastră de a refinanța datoria existentă; măsura in care obligațiile noastre fiscale pot restricționa afacerile noastre; expunerea la obligații fiscale adiționale cât si obligațiile care rezultă din proceduri statutare sau juridice demarate împotriva noastră; succesul nostru in continuarea inițiativelor noastre pentru a diversifica si îmbunătăți fluxurile de venituri; abilitatea noastră de a face investiții eficiente din punct de vedere al costului in afacerea TV, inclusiv investiții in programe; abilitatea noastră de a dezvolta si dobândi programele necesare si atrage audiența; și modificările in mediile politice și statutare in care operăm și în aplicarea diverselor legi si norme.

Revizuirea anterioară a unor factori importanți nu ar trebui interpretată ca exhaustivă. Pentru o descriere mai detaliată a acestor incertitudini și a altor factori, consultați secțiunile „Factori de risc” și „Previziuni” din Raportul Anual al CME privind formularul 10-K pentru exercițiul încheiat la  31 decembrie 2018. Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza sau revizui public orice declarații anticipative, fie ca urmare a unor noi informații, dezvoltări viitoare sau altfel.

Acest comunicat de presă trebuie citit împreună cu Raportul nostru Anual privind formularul 10-K pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2018, care a fost depus la Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare la data de 6 februarie 2019.

Punem la dispoziție gratuit pe site-ul nostru la www.cme.net rapoartele anuale pe formularul 10-K, rapoartele trimestriale privind formularul 10-Q, rapoartele curente privind formularul 8-K și modificările aduse acestor rapoarte cât mai curând posibil în mod rezonabil după ce trimitem electronic aceste materiale sau le furnizăm Comisiei pentru Bursă şi Valori Mobiliare. Vă rugăm să rețineți că putem anunța informații importante folosind fișiere SEC, comunicate de presă, teleconferințe publice, transmisiuni web și postări la secțiunea Investitori pe site-ul nostru, www.cme.net. În viitor, vom continua să folosim aceste canale pentru a comunica informații importante despre CME și despre operațiunile noastre. Informațiile pe care le postăm pe pagina noastră de internet se pot considera materiale. Prin urmare, încurajăm investitorii, mass-media, clienții noștri și alte persoane interesate de CME să revadă informațiile pe care le publicăm la www.cme.net.

CME este o companie media și de divertisment care operează companii de top în cinci piețe din Europa Centrală și de Est cu o populație totală de aproximativ 45 milioane de oameni. În prezent, CME difuzează 30 de canale de televiziune în Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady and Ring), Republica Cehă (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action și Nova Gold), România (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV Internațional și PRO TV Chișinău) și Republica Slovacia (TV Markíza, Markíza International, Doma și Dajto) și Slovenia (POP TV, Kanal A, Brio, Oto și Kino). CME este tranzacționată pe piața NASDAQ Global Select și la Bursa de Valori din Praga, sub simbolul „CETV”.

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONDENSATE CONSOLIDATE PRIVIND OPERAȚIUNILE

(Mii USD, cu excepția datelor pe acțiune)

 
Pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie
2018     2017  
Venituri nete $ 703.906 $ 642.868
Cheltuieli de exploatare:
Costuri de conținut 309.439 293.728
Alte costuri de exploatare 56.731 55.924
Deprecierea imobilizărilor corporale 32.933 31.261
Amortizarea licențelor de difuzare și a altor imobilizări necorporale 9.002   8.592  
Cost venituri 408.105 389.505
Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative 118.214   113.449  
Venituri din exploatare 177.587 139.914
Cheltuieli cu dobânda (49.106 ) (83.188 )
Pierdere la stingerea datoriei (415 ) (101 )
Alte (cheltuieli) / venituri care nu sunt din exploatare, net (3.173 ) 16.942  
Venitul înainte de impozitare 124.893 73.567
Cheltuiala cu impozitul pe profit (27.828 ) (22.504 )
Venituri din activități continue 97.065 51.063
Venituri / (pierdere) din activități întrerupte, nete de impozit 60.548   (1.636 )
Venituri nete 157.613 49.427
Pierderea netă care poate fi atribuită intereselor care nu controlează 79   341  
Venituri nete care pot fi atribuite CME Ltd. $ 157.692   $ 49.768  
 
DATE PE ACȚIUNE:
(Pierdere) / venit net(ă) pe acțiune:
Activități continue – de bază $ 0,27 $ 0,16
Activități continue – diluate 0,25 0,12
Activități întrerupte – de bază 0,18 (0,01 )
Activități întrerupte – diluate 0,17 0,00
Care pot fi atribuite CME Ltd.— de bază 0,45 0,15
Care pot fi atribuite CME Ltd.— diluate $ 0,42 $ 0,12
 
Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor pe acțiune (.000):
De bază 230.562 155.846
Diluate 257.694 236.404
 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONDENSATE CONSOLIDATE PRIVIND OPERAȚIUNILE

(Mii USD, cu excepția datelor pe acțiune)

(neauditat)

 
Pentru perioada de trei luni încheiată la
31 decembrie
2018     2017  
Venituri nete $ 228.251 $ 221.280
Cheltuieli de exploatare:
Costuri de conținut 90.102 92.109
Alte costuri de exploatare 14.802 15.809
Deprecierea imobilizărilor corporale 7.783 8.639
Amortizarea licențelor de difuzare și a altor imobilizări necorporale 2.163   2.243  
Cost venituri 114.850 118.800
Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative 32.609   36.945  
Venituri din exploatare 80.792 65.535
Cheltuieli cu dobândă (8.900 ) (18.775 )
Alte (cheltuieli) / venituri care nu sunt din exploatare, net (2.444 ) 3.684  
Venituri înainte de impozitare 69.448 50.444
Cheltuiala cu impozitul pe profit (13.423 ) (9.734 )
Venituri din activități continue 56.025 40.710
Venituri din activități întrerupte, net de impozit   126  
Venituri nete 56.025 40.836
Venituri nete care pot fi atribuite intereselor care nu controlează (195 ) (193 )
Venituri nete care pot fi atribuite CME Ltd. $ 55.830   $ 40.643  
 
DATE PE ACȚIUNE:
Pierdere netă per acțiune:
Activități continue – de bază $ 0,15 $ 0,14
Activități continue – diluate 0,15 0,11
Activități întrerupte – de bază 0,00
Activități întrerupte – diluate 0,00
Care pot fi atribuite CME Ltd.— de bază 0,15 0,14
Care pot fi atribuite CME Ltd.— diluate $ 0,15 $ 0,11
 
Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor pe acțiune (.000):
De bază 264.080 156.637
Diluate 264.902 241.680
 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

BILANȚURI CONDENSATE CONSOLIDATE

(.000 US$)

   
31 decembrie 2018-   31 decembrie 2017-  
ACTIVE
Numerar şi echivalente de numerar $ 62.031 $ 58.748
Alte active circulante 312.062 302.798
Active circulante deținute pentru vânzare   59.693  
Total active circulante 374.093 421.239
Imobilizări corporale, net 117.604 119.349
Fondul comercial și alte imobilizări necorporale, net 984.256 1.070.563
Alte active imobilizate 12.408   16.904  
Total active $ 1.488.361   $ 1.628.055  
 
PASIVE ȘI CAPITALURI PROPRII
Datorii și datorii angajate $ 120.468 $ 160.072
Cota curentă a datoriilor pe termen lung și alte acorduri financiare 5.545 3.269
Alte pasive circulante 13.679 9.349
Datorii curente deținute pentru vânzare   14.256  
Total pasive circulante 139.692 186.946
Cota pe termen lung a datoriei pe termen lung și alte acorduri financiare 782.685 1.086.111
Alte datorii pe termen lung 67.293   96.175  
Total pasive 989.670   1.369.232  
 
Acțiuni preferențiale răscumpărabile convertibile Seria B 269.370 264.593
 
CAPITALURI PROPRII
Acțiuni comune 20.228 11.639
Capital suplimentar vărsat 2.003.518 1.905.779
Deficitul acumulat (1.578.076 ) (1.735.768 )
Alte pierderi comprehensive acumulate (216.650 ) (187.438 )
Totalul capitaluri proprii / (deficit) CME Ltd. 229.020 (5.788 )
Interese care nu controlează 301   18  
Total capitaluri proprii / (deficit) 229.321   (5.770 )
Total pasive și capitaluri proprii $ 1.488.361   $ 1.628.055  
 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONDENSATE CONSOLIDATE PRIVIND FLUXURILE DE TREZORERIE

(.000 US$)

 
Pentru exercițiul încheiat la
31 decembrie
2018     2017  
Numerar net generat din activități de exploatare continue $ 109.024 $ 93.301
Numerar net utilizat în activitățile de investiții continue (24.540 ) (27.947 )
Numerar net utilizat în activitățile de finanțare continue (182.362 ) (58.439 )
Numerar net generat din / (utilizat în) activități întrerupte 102.566 (141 )
Impactul fluctuațiilor cursului de schimb asupra numerarului și echivalentelor de numerar (1.405 ) 11.020  
Creșterea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar $ 3.283   $ 17.794  
 
Informații suplimentare privind fluxurile de trezorerie:
Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar) $ 43.350 $ 47.197
Numerar plătit pentru comisioane de garantare plătite anterior în natură 27.328
Numerar plătit pentru comisioane de garantare care pot fi plătite în natură 812 8.343
Numerar plătit pentru impozitul pe profit, fără restituiri $ 28.365 $ 15.143
 
Informații adiționale cu privire la elemente non-numerar:
Dobânzi si comisioane de garantare similare plătite în natură $ 3.783 $ 23.331
Acumulare pe acțiuni preferențiale răscumpărabile convertibile Seria B $ 4.777 $ 9.694
 

Date privind segmentul

Ne gestionăm afacerea pe bază geografică, cu cinci segmente de raportare: Bulgaria, Republica Cehă, Romania, Republica Slovacia și Slovenia. Aceste segmente reflectă modul în care performanța operațională a CME Ltd. este evaluată de către managerii însărcinați cu luarea deciziilor, pe care i-am identificat ca fiind directorii noștri executivi adjuncți, modul în care operațiunile sunt gestionate de managerii de segment și structura raportării noastre financiare interne.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare. De la 1 ianuarie 2018 compensarea pe bază de acțiuni și anumite alte elemente nu sunt alocate segmentelor noastre în scopul evaluării performanței lor. Informațiile din perioada anterioară au fost reformulate pentru a se conforma prezentării din perioada curentă. Veniturile și profiturile între segmente au fost eliminate în consolidare.

Mai jos sunt prezentate tabele care arată veniturile nete și Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare pe segmente pentru cele trei si doisprezece luni încheiate la 31 decembrie 2018 și 2017:

 
Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
(.000 US$) 2018     2017     % Act % Lfl (1)
Venituri nete
Bulgaria $ 84.593 $ 77.341 9,4% 5,3%
Republica Cehă 233.991 209.041 11,9% 5,6%
România 201.505 191.244 5,4% 3,2%
Republica Slovacia 106.834 97.721 9,3% 5,5%
Slovenia 79.587 68.696 15,9% 12,0%
Venituri între segmente (2.604 ) (1.175 ) NM (2) NM (2)
Total venituri nete $ 703.906   $ 642.868   9,5% 5,3%
 
 

 

 

 

 
Pentru cele trei luni încheiate la 31 decembrie
(.000 US$) 2018   2017   % Act   % Lfl (1)
Venituri nete
Bulgaria $ 25.385 $ 25.223 0,6% 4,2%
Republica Cehă 75.940 73.515 3,3% 7,7%
România 64.822 63.261 2,5% 6,8%
Republica Slovacia 36.244 34.373 5,4% 9,1%
Slovenia 26.104 25.136 3,9% 7,5%
Venituri între segmente (244 ) (228 ) NM (2) NM (2)
Total venituri nete $ 228.251   $ 221.280   3,2% 7,2%

 

(1)   Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb medii pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.
(2) Numărul nu este semnificativ.
 

 

  Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
(.000 US$) 2018     2017     % Act   % Lfl (1)
Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare
Bulgaria $ 21.620 $ 16.241 33,1% 33,0%
Republica Cehă 94.576 82.652 14,4% 9,2%
România 85.737 73.418 16,8% 14,0%
Republica Slovacia 27.941 23.845 17,2% 16,2%
Slovenia 22.516 14.263 57,9% 57,9%
Eliminare 34   (3 ) NM (2) NM (2)
Total segmente operaționale 252.424 210.416 20,0% 16,7%
Corporativ (29.750 ) (30.649 ) 2,9% 7,8%
Total  Profit Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare $ 222.674   $ 179.767   23,9% 20,9%
 
 
Pentru cele trei luni încheiate la 31 decembrie
(.000 US$) 2018   2017   % Act % Lfl (1)
Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare
Bulgaria $ 8.536 $ 9.573 (10,8 )% (7,7)%
Republica Cehă 35.567 34.131 4,2 % 8,6%
România 27.041 21.628 25,0 % 30,1%
Republica Slovacia 17.900 12.879 39,0 % 44,1%
Slovenia 10.506 8.788 19,5 % 23,9%
Eliminare 16   (42 ) NM (2) NM (2)
Total segmente operaționale 99.566 86.957 14,5 % 19,0%
Corporativ (8.828 ) (10.540 ) 16,2 % 12,7%
Total  Profit Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare $ 90.738   $ 76.417   18,7 % 23,4%
 

 

(1)   Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb medii pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.
(2) Numărul nu este semnificativ.
 

Măsurile financiare non-GAAP

In acest raport, facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv  Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare, marja  Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare, fluxuri de numerar libere si fluxuri de numerar liber disponibile. Considerăm ca fiecare dintre aceste metrici este utilă investitorilor din motivele indicate mai jos. Măsurile financiare non-GAAP nu pot fi comparabile cu măsuri similare raportate de alte societăți. Măsurile financiare non-GAAP trebuie evaluate împreună cu și nu înlocuiesc măsurile financiare GAAP SUA.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare. Considerăm ca Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare este util pentru investitori pentru că oferă o reprezentare semnificativă a performanței noastre, pentru că exclude anumite articole care nu au impact asupra fluxurilor noastre de numerar sau rezultatelor operațiunilor noastre. Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare și fluxul de trezorerie disponibil sunt, de asemenea, folosite drept componente în stabilirea bonusurilor conducerii.

Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare include amortizarea și deprecierea drepturilor de program și se calculează ca venituri din exploatare/pierderi din exploatare înainte de depreciere, amortizarea imobilizărilor necorporale și deprecierea activelor și anumite elemente neobișnuite sau rare, care nu sunt luate în considerare de către directorii noștri executivi adjuncți atunci când evaluează performanțele noastre. De la 1 ianuarie 2018 compensarea pe bază de acțiuni și anumite alte elemente nu sunt alocate segmentelor noastre în scopul evaluării performanței lor. Măsura de performanță cheie a eficienței operațiunilor noastre consolidate si segmentelor noastre este marja Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare. Definim marja Profitului Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare ca fiind indicatorul Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare la veniturile nete.

În urma reevaluării comisioanelor de garantare din martie 2017 și aprilie 2018, plătim dobândă si taxele de garantare aferente pe datoria noastră în numerar. În plus față de această obligație de a plăti dobânzi și comisioane de garantare aferente în numerar mari, ne așteptăm să folosim numerarul generat de companie pentru a plăti anumite comisioane de garantare care au fost plătite anterior în natură. Aceste plăți în numerar sunt reflectate în fluxul de trezorerie neangajat; în consecință, credem că fluxul de trezorerie disponibil, definit ca fluxul de trezorerie neangajat înainte de plățile în numerar pentru dobânzi și comisioanele de garantare, ilustrează cel mai bine numerarul generat de operațiunile noastre atunci când se compară perioadele. Definim fluxul de trezorerie neangajat ca numerar net generat din activitățile de exploatare continue, minus achizițiile de imobilizări corporale, net de cedări de imobilizări corporale și excluzând impactul de numerar al anumitor elemente neobișnuite sau rare care nu sunt incluse în costurile taxate la ajungerea la Profitul Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare deoarece nu sunt luate în considerare de către directorii noștri executivi adjuncți atunci când evaluează performanța.

Pentru informații suplimentare referitoare la segmentele afacerii noastre, consultați Partea II, Punctul 8, Nota 20, „Date despre segmente” din Formularul 10-K.

În timp ce moneda noastră de raportare este dolarul, veniturile și costurile noastre consolidate sunt împărțite într-o gamă largă de monede europene, iar moneda funcțională a CME Ltd. este Euro. Având în vedere mișcarea semnificativă a monedelor pe piețele în care operăm pe baza dolarului, considerăm că este util să oferim mișcări procentuale bazate pe mișcări procentuale efective („% Act”), ceea ce include efectul cursului de schimb, precum și mișcări procentuale like-for-like („% Lfl”). Referințele la mișcările procentuale like-for-like reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb medii ale perioadei curente asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară. Întrucât diferența dintre mișcările procentuale like-for-like și cele efective reprezintă numai impactul mișcărilor cursurilor de schimb valutar, discuția noastră din acest comunicat include mișcări procentuale de monedă constante pentru a evidenția factorii care influențează performanța operațională. Impactul incremental al cursurilor de schimb valutar este prezentat în tabelele care însoțesc această analiză.

  Pentru exercițiul   Pentru perioada de trei luni
(.000 US$) încheiat la 31 decembrie încheiat la 31 decembrie
(neauditat) 2018     2017   2018     2017
Venituri din exploatare $ 177.587     $ 139.914 $ 80.792     $ 65.535
Deprecierea imobilizărilor corporale 32.933 31.261 7.783 8.639
Amortizarea imobilizărilor necorporale 9.002 8.592 2.163 2.243
Alte articole (3) 3.152      
Total  Profit Operațional înainte de Dobândă, Impozit și Amortizare $ 222.674   $ 179.767   $ 90.738   $ 76.417

 

(3)   Alte articole sunt formate doar din cheltuieli cu privire la investirea accelerată a RSUs cu condiții de performanță în conformitate cu clauzele contractului corespunzător de atribuire în urma finalizării vânzării operațiunilor croate ale Societății la data respectivă.
 

 

 

 

 

 

 

 

  Pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie
2018     2017  
Numerar net generat din activități de exploatare continue $ 109.024 $ 93.301
Cheltuieli de capital, net de profit din cedări (24.540 ) (27.947 )
Flux de trezorerie neangajat 84.484 65.354
Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar) 43.350 47.197
Numerar plătit pentru comisioane de garantare plătite anterior în natură 27.328
Numerar plătit pentru comisioane de garantare care pot fi plătite în natură 812   8.343  
Flux de trezorerie neangajat $ 155.974   $ 120.894  

 

Lasa un comentariu aici!

Click to comment

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

ALL MEDIA

S-a lansat oficial un nou site media: newsbucuresti.ro – site de știri pentru Bucuresti si Ilfov

Published

on

 

newsbucuresti.ro, site-ul de știri online dedicat zonelor – Bucureşti şi Ilfov, a fost lansat oficial.

  • Noul proiect media – newsbucuresti.ro, va beneficia de știri și informații furnizate de către agenția de știri naționale – Ecopolitic Media.

 

Noua platformă online – newsbucuresti.ro, are și pagina de socializare dedicată, știrile vor fi distribuite pe pagina de facebook – www.facebook.com/newsbucuresti.ro

Noul site de stiri locale, dedicat zonelor Bucuresti și Ilfov – newsbucuresti.ro, alături de site-ul de știri naţionale ecopolitic.ro, fac parte din trustul de presă Ecopolitic Media.

Pe newsbucuresti.ro vor fi publicate în primul rând, articole de interes pentru cei care stau în zona București-Ilfov, dar și categorii de știri naționale, politice și de interes general.

Iulian Ionescu, CEO Ecopolitic Media: Cea mai importantă regiune a României din punct de vedere politic și economic (Bucuresti-Ilfov) – este obligatoriu să aibă și o platformă de știri dedicată!

”Decizia de a investi în acest nou proiect media – newsbucuresti.ro, am luat-o în urma unei analize de durată.După ce am analizat datele cu privire la piaţa de media din România – care a crescut anul trecut cu 10% comparativ cu 2017, ajungând la 454 milioane de euro, iar pentru 2019 este estimat un avans de 7%, coroborate cu datele legate de faptul că fiecare reşedinţă de judeţ are cel putin un site de știri, atunci am luat decizia ca și regiunea Bucureşti-Ilfov să aibă o platformă online de știri dedicată.

În plus, cea mai importantă regiune a României din punct de vedere politic și economic (Bucuresti-Ilfov) – este obligatoriu să aibă și o platformă de știri dedicată, mai ales dacă ne gândim în perspectiva viitoarei zone metropolitane din jurul Bucureștiului.”, ne-a transmis Iulian Ionescu, CEO Ecopolitic Media și redactor șef al newsbucuresti.ro

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

ALL MEDIA

Rezultate financiare Digi Communications NV în primul semestru al anului 2019

Published

on

 

Rezultate financiare pentru semestrul I 2019:
Digi Communications N.V. anunță creșterea cu 25% a EBITDA în primul semestru al anului 2019 față de primul semestru al anului 2018

• 575 milioane EUR venituri consolidate la nivel de Grup, în semestrul I 2019 (+ 18% față de sem. I 2018)
• 15,5 milioane unități generatoare de venit (RGU), toate serviciile (+ 7% la 30 iunie 2019 față de 30 iunie 2018)
• 199 milioane EUR EBITDA ajustată (cumulat pe primele 6 luni ale anului 2019), în creștere cu 25% față de aceeași perioadă a anului 2018
• În România, principalii vectori de creștere, în semestrul I 2019 față de semestrul I 2018 sunt: serviciile de internet fix (+10,6% RGU) și serviciile de televiziune prin cablu (+ 9.5% RGU)
Grupul Digi Communications N.V. a făcut publice miercuri, 14 august, rezultatele financiare pentru semestrul I 2019, anunțând o creștere a veniturilor consolidate cu 89 milioane EUR (18%), în raport cu aceeași perioadă a anului trecut. EBITDA ajustată a fost de 199,4 milioane EUR, în creștere cu 40,4 milioane EUR (25%) față de aceeași perioadă a anului 2018.
România se menține ca piață principală a Grupului, generând 63% din veniturile acestuia, pe locul al doilea fiind Ungaria (cu 19%), urmată de Spania (16%) și Italia (2%). În total, pe cele patru piețe, compania înregistrează 15,5 milioane RGU (unități generatoare de venit), în timp ce, la 30 iunie 2018, compania cumula 14,5 milioane RGU.
În ceea ce privește Ungaria, compania a înregistrat, de asemenea, creșteri în segmentul serviciilor de internet fix (3,7% – RGU iunie 2019 față de iunie 2018) și în cel al serviciilor de televiziune prin cablu (1,8% – RGU iunie 2019 față de iunie 2018).
În Spania și Italia, Digi Communications se adresează atât diasporei românești, cât și clienților locali. În total, cele două piețe contribuie cu 1,9 milioane de unități generatoare de venit, în special pentru serviciile oferite ca operator de rețele virtuale mobile (MVNO).
”În trimestrul 2 al anului 2019 am înregistrat un rezultat notabil în ceea ce privește principalii indicatori financiari. Astfel, cifra de afaceri a Grupului a depășit 294 milioane EUR (creștere de 16% raportat la perioada similară a anului 2018), iar EBITDA-ul a atins 109 milioane EUR (creștere de 33% raportat la perioada similară a anului 2018), rezultate susținute de creșteri operaționale.
În ultimele luni, am făcut pași importanți spre diversificarea ofertelor noastre pe piața maghiară și pe cea spaniolă. Am lansat serviciile de telefonie mobilă în Ungaria, în cursul trimestrului 2 al anului 2019, și am continuat extinderea acoperirii cu servicii de comunicații fixe în Spania. În ceea ce privește România, țin să menționez că este foarte importantă pentru noi lansarea serviciilor 5G la finalul lunii iunie, cu prezență în acest moment în București, Constanta, Iași și Oradea”, a declarat Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications N.V..

EVOLUȚII PE FIECARE PIAȚĂ

În România, Grupul a raportat creșteri pe segmentul serviciilor de cablu și internet fix, cu un progres de 9.5% al abonamentelor la serviciile de cablu tv (3,45 milioane RGU, la 30 iunie 2019, față de 3,15 milioane RGU, la 30 iunie 2018) și, respectiv, de 10,6% la abonamentele pentru serviciile de internet fix (2,64 milioane RGU la 30 iunie 2019 față de 2,38 milioane RGU, pentru perioada similară a anului anterior). În ceea ce privește serviciile de telefonie mobilă, Digi este liderul portabilității cu circa 164.480 numere portate în rețeaua Digi Mobil, în primul semestru al anului. Raportat la aceeași perioadă a anului anterior, rețelele de telefonie fixă și mobilă ale Grupului au atras, prin serviciul de portare, cu 35% mai multe numere fixe și mobile față de aceeași perioadă a anului anterior (179.328 numere portate, în primul semestru al anului 2019, față de 132.602 numere, în aceeași perioadă a anului 2018).*
În Ungaria, veniturile filialei Digi Hungary (inclusiv Invitel)** s-au majorat până la 110 milioane EUR in semestrul I al anului 2019 (in crestere cu 37%, crestere datorata in principal consolidarii IN.V.itel) . Pe segmentul serviciilor de internet fix, Digi este al doilea operator (cu o cotă de piață de peste 24%), în timp ce pe segmentul serviciilor de telefonie fixă deține o cotă de piață de circa 23% ***.
Spania și Italia au înregistrat o creștere importantă, de 42%, a RGU, ajungând de la 1,33 milioane RGU, la 30 iunie 2018, la 1,9 milioane RGU, la 30 iunie 2019. Digi Spania s-a poziționat ca lider al pieței MVNO (operator virtual de servicii de telefonie mobilă), și este cel de-al cincilea operator de telefonie mobilă pe piața iberică. Pe cele două piețe europene mature, Digi se adresează atât diasporei românești, cât și clienților locali.

Despre Grupul Digi
Digi Communications N.V. este compania mamă a operatorului de comunicații electronice, RCS & RDS S.A., liderul pieței de internet, pay-tv și servicii coN.V.ergente, în România, cu operațiuni și în Ungaria, Spania și Italia. Înființată în urmă cu 26 de ani, compania deține aproape în integralitate cea mai modernă (state of the art) și mai extinsă rețea de fibră optică din regiune. Digi aduce pe piață cele mai accesibile servicii de comunicații electronice, atât în domeniul comunicațiilor fixe, cât și al celor mobile. Acest avantaj competitiv s-a transformat, în timp, într-un beneficiu pentru milioane de clienți, care au dobândit, astfel, un acces mai rapid și mai puțin costisitor la servicii de cea mai bună calitate.
În România, Grupul Digi este cel mai mare angajator privat din mediul antreprenorial local, cu peste 13.000 de angajați, și contribuie la bugetul de stat și al asigurărilor sociale și de sănătate cu mai mult de 120 milioane EUR anual.
În oferta de conținuturi trans-media a Grupului Digi figurează posturile de televiziune Digi24, Digi Sport, Film Now, Digi World, Digi Animal World, Digi Life, UTV, Music Channel și Hit Music Channel, primul post Ultra HD din România, Digi4K, posturile de radio Pro FM, Digi FM și Chill FM și platformele de comunicare online reunite sub DigiOnline.
Mai multe informații aici.

⃰ Potrivit statisticilor furnizate de portabilitate.ro.
⃰ ⃰ Inclusiv investiția în Invitel, companie din Ungaria, unde Grupul deține pachetul majoritar de acțiuni, de la 30 mai 2018.
⃰ ⃰ ⃰Potrivit NMHH, autoritatea maghiară pentru reglementarea comunicațiilor electronice.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

Proiecte

România NEbunului simț – despre etichetă și lipsa ei

Published

on

 

Campania „România NEbunului simț” revine luni, 12 august 2019, în jurnalele Digi24. Lansată cu scopul de a trezi conștiința publică vis-a-vis de comportamentelor sociale neadecvate, campania propune în ediția următoare o discuție despre indisciplina pietonilor în trafic și nepăsarea turiștilor față de locurile în care își petrec vacanța.

Purtările abuzive ale unora dintre semenii noștri, indiferența și lipsa de respect față de natură sunt printre subiectele abordate. Invitații Teodorei Iacob ne dezvăluie explicațiile din spatele acestor proaste obiceiuri și calea cea mai scurtă pentru îndreptarea lor.

Cred că (n.r. traversatul nepermis) ține de mai multe lucruri, de educație, dar și de lipsa unor legi foarte clare. Dacă vorbim de alte țări, lucrurile stau total diferit și inclusiv românii, când pleacă în alte țări, se comportă diferit. Dar în România, ai senzația că lucrurile pot merge și așa și că, orice ar fi, nu ți se poate întâmpla ție. Mi-aduc aminte că eram în Japonia, pe o străduță de trei metri, era roșu, nu venea nicio mașină… Eram cu un grup de români și aș fi trecut, dar nu trecea nimeni, și îți era jenă de oameni să nu le respecți regulile, spune Răzvan Pascu, consultant în turism.


Când mergem pe stradă, cu capul plecat sau cu ochii în telefon, noi transmitem celor din jur o anumită energie și, dacă vrem să schimbăm mediul în care trăim, trebuie să ne schimbăm abordarea personală. Haideți să nu mai mergem cu capul plecat, mergem drept, eventual și zâmbim, pentru că o să îi facem pe alții să se simtă bine. Până la urmă, trebuie să tratăm cu încredere fiecare zi”, propune Andrei Pop, trainer de etichetă în afaceri.

Telespectatorii care susțin demersul Digi24 pot transmite filmulețe și fotografii, în atenția echipei „România NEbunului simț”, pe WhatsApp, la numărul 0771 100 304 sau 0775 542 466, dar și pe pagina de Facebook Digi24 și la adresa de e-mail redacție@digi24.ro.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading
Advertisement

Facebook

PREMIILE RADAR DE MEDIA

Advertisement

Trending

%d blogeri au apreciat: