Connect with us

BUSINESS

RAPORT: Central European Media Enterprises Ltd. – anunță rezultatele primului trimestru

Published

on

Foto Credit: PRO TV
 

Veniturile nete au crescut cu 25% la rate efective și 7% la rate constante, până la 139,2 milioane USD 

  • Veniturile din exploatare au crescut cu 61% la rate efective și 43% la rate constante până la 20.9 milioane USD –
  • Profitul Operațional Înainte de Depreciere și Amortizare (OIBDA) a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, până la 30,7 milioane USD –

 

ANUNŢĂ RECALCULAREA DATORIEI, REDUCEREA COSTURILOR CU ÎNDATORAREA ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA PROFILULUI DE MATURITATE

SE VOR RAMBURSA 110.0 MILIOANE DE EURO DIN DATORIE CU VENITURI DIN GARANŢII NOI

 

Central Europe Media Enterprises Ltd. („CME” sau „Compania”) (NASDAQ/Bursa din Praga – CETV) a anunțat astăzi rezultatele financiare pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018.

În urma vânzării anunțate anterior a operațiunilor din Croația și Slovenia, aceste întreprinderi sunt clasificate ca fiind deținute pentru vânzare și prezentate ca operațiuni întrerupte pentru toate perioadele. Discuția din această comunicare se referă la operațiunile continue în cele patru segmente de operare rămase.

 

Principalele informaţii despre situaţia operaţională şi financiară:

  • Pieţele de publicitate TV au crescut cu 26% la rate efective și cu 7% la rate constante.
  • Taxele de difuzare și veniturile din abonamente au crescut cu 23% la rate efective și cu 8% la rate constante.
  • OIBDA a crescut cu 45% la rate efective și 26% la rate constante, ceea ce a dus la o creștere a marjei OIBDA, la 22% de la 19%.
  • Creșterea OIBDA a îmbunătățit veniturile din exploatare cu 61% la rate efective și cu 43% la rate constante.
  • Fluxul de numerar liber disponibil pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 a crescut cu 37%.
  • Îmbunătățirea operațiunilor noastre a redus coeficientul net de influenţare a profitului la 4,8x la sfârșitul trimestrului. În urma recalculării datoriei convenite, costul împrumutului nostru va scădea cu aproape 200 de puncte de bază, până la aproximativ 4,0%, începând cu luna mai 2018.
  • La data de 25 aprilie 2018, Time Warner a exercitat 100.926.996 de mandate și vom aplica încasările de 100.9 milioane USD, împreună cu excedentul de numerar, pentru a rambursa 110.0 milioane EUR din soldul principal al împrumutului Euro la Termen
  • Încasările din vânzarea operațiunilor noastre în Croația și Slovenia, care se așteaptă să se închidă în al doilea trimestru, în funcţie de aprobările regulamentare necesare şi alte condiţii de închidere, vor fi utilizate pentru a rambursa datoria și împreună cu recalcularea agreată se așteaptă să scadă costul curent de împrumut cu încă 80 de puncte de bază până la aproximativ 3,2%.

 

Michael Del Nin, Co-Chief Executive Officer CME, a comentat: “Seria de anunțuri de astăzi este foarte bună pentru viitorul CME. În primul rând, rezultatele financiare pentru primul trimestru reprezintă cel mai puternic început din ultimul deceniu. Creșterea profitabilității și a fluxurilor de numerar în trimestru au contribuit la scăderea ratei de îndatorare și, împreună cu veniturile din garanțiile care au fost acum exercitate, ne permit să finalizăm un alt pas important în planul nostru permanent de reducere a gradului de îndatorare. Dar, la fel de important, noile tranzacții de refinanțare, care abordează profilul de maturitate al datoriei noastre și reduc semnificativ costurile de împrumut la cele mai scăzute niveluri, au pus în aplicare structura de capital de care avem nevoie pentru următoarea fază interesantă a viitorului companiei.”

 

Christoph Mainusch, Co-Chief Executive Officer CME, a adăugat: „Am câștigat grila de prime time în fiecare țară în aproape fiecare seară în timpul primului trimestrului, ceea ce a contribuit la o creștere semnificativă a veniturilor. Canalele noastre oferă o largă acoperire pentru advertiseri, deoarece acestea continuă să fie cea mai populară sursă de știri și divertisment din țările noastre. Vom investi în conținutul local, concentrându-ne în același timp pe controlul costurilor în ansamblu și vom rămâne lideri de piață pe teritoriile noastre”.

 

În acest comunicat de presă facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv OIBDA, marja OIBDA, fluxul de numerar liber, fluxul de numerar disponibil și împărțirea constantă a procentajului de valută. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Măsuri financiare non-GAAP” mai jos, inclusiv definițiile și reconcilierile la măsurile financiare GAAP SUA.

 

Rezultatele consolidate pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 și 2017 sunt:

Pentru cele trei luni

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune)Încheiate la 31 martie
(ne-auditat)20182017             % Actual% Lfl (1)
Venituri nete$     139.182$     111.732                  24,6 %6,8 %
Venituri din exploatare20.94513.024                  60,8 %43,3 %
Marja de operaţională15,0%11,7%                3,3 p.p.3,8 p.p.
OIBDA30.66721.092                  45,4 %26,4 %
Marja OIBDA22,0%18,9%                3,1 p.p.3,4 p.p.
Pierderea din operațiunile continue6.084(5.982)                   NM(2)NM(2)
Pierderea din operațiuni continue per acțiune – de bază0,01(0,05)                NM(2)NM(2)
Pierderea din operațiuni continue per acțiune – diluată$          0,01$          (0,05)                NM(2)NM(2)

 

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. REZUMAT SITUAŢII CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRIVIND OPERAŢIUNILE

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune) (ne-auditat)

 

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

20182017
Venituri nete$                   139.182$                  111.732
Cheltuieli cu exploatarea:
Costuri de conținut69.80658.645
Alte costuri de exploatare12.68711.255
Amortizarea imobilizărilor corporale7.3665.959
Amortizarea licențelor de difuzare și a altor bunuri materiale2.3562.109
Cost venituri92.21577.968
Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative26.02220.740
Venituri din exploatare20.94513.024
Cheltuieli cu dobânzile(15.012)(18.993)
Pierdere la stingerea datoriilor(109)
Venituri nete din exploatare, net4.1572.232
Profit/(pierderi) înainte de impozitare9.981(3.737)
Provizioane pentru impozitul pe venit(3.897)(2.245)
Pierderea din operațiunile continue(6.084)(5.982)
Pierderea din operațiunile întrerupte, fără impozit988(5.292)
Pierdere netă(7.072)(11.274)
Pierderea netă atribuibilă dobânzilor necontrolate178209
Pierdere netă atribuibilă CME Ltd.$                      (7.250)$                   (11.065)

 

 DATE PER ACȚIUNE:                                                                                                                                                                                     

Pierdere netă per acțiune:

Operațiuni continue – de bază$                        0,01$                        (0,05)
Operațiuni continue – diluate0,01(0,05)
Operațiuni întrerupte – de bază0,01(0,04)
Operațiuni întrerupte – diluate0,00(0,04)
Pierdere netă atribuită CME Ltd. – de bază0,02(0,09)
Pierdere netă atribuibilă CME Ltd. – diluată$                        0,01$                        (0,09)
Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor per acțiune (000):
De bază158.039154.795
Diluate241.905154.795

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. BILANŢ CONSOLIDAT SIMPLIFICAT (MII USD)

(ne-auditat)

 


ACTIVE

31 martie 2018                    31 decembrie 2017

Numerar și echivalent de numerar$                         74.264$                         54.903
Alte active circulante250.978261.715
Active circulante deținute pentru vânzare143.481148.156
Total active circulante468.723464.774
Imobilizări corporale, net105.850103.648
Fondul comercial și alte active necorporale, net1.059.5761.042.764
Alte active imobilizate15.77716.869
Total active$                    1.572.690$                    1.390.717

 

 PASIVE ȘI CAPITALURI PROPRII                                                                                                                                                                 

 

Datorii și datorii angajate$                       147.213$                       143.893
Cota curentă a datoriilor pe termen lung și alte acorduri financiare3.4392.960
Alte pasive circulante33.3229.280
Pasive circulante deținute pentru vânzare33.36132.131
Total pasive circulante217.335188.264
Datoria pe termen lung și alte acorduri financiare1.054.3221.085.714
Alte datorii pe termen lung97.54295.254
Total pasive$                    1.369.199$                   1.369.232
Acțiuni preferenţiale răscumpărabile convertibile Seria B$                       267.040$                       264.593
CAPITALURI PROPRII
Acțiuni comune$                         11.858$                         11.639
Capital suplimentar vărsat1.905.9691.905.779
Deficitul acumulat(1.728.518)(1.735.768)
Alte pierderi comprehensive acumulate(175.254)(187.438)
Totalul deficitului acționarilor CME Ltd.14.055(5.788)
Dobânzi necontrolabile(368)18
Deficitul total13.687(5.770)
Total pasive și capitaluri proprii$                    1.649.926$                   1.628.055

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. REZUMAT SITUAŢII CONSOLIDATE SIMPLIFICATE PRIVIND FLUXUL DE NUMERAR (MII USD)

(ne-auditat)

 

 

 

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

20182017
Numerarul net al activităților din exploatare continue$                         66.525$                         50.420
Numerar net utilizat în activitățile de investiții continue(4.085)(5.933)
Numerarul net utilizat în activitățile de finanțare continue(60.447)(26)
Numerarul net utilizat în operațiunile întrerupte14.8371.109
Impactul fluctuațiilor cursului de schimb asupra numerarului și a echivalentelor de numerar2.531(152)
Creșterea/scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar$                         19.361$                          45.418
 

Informaţii suplimentare privind fluxul de numerar:

Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar)$                         4.232$                         38.317
Numerar plătit pentru impozitul pe venit, fără restituiri$                         4.027$                            2.121
 

Informaţii suplimentare privind activităţile financiare non-numerar:

Acumulare pe acțiuni preferenţiale răscumpărabile convertibile Seria B$                           2.447$                         2.357

 

Date privind Segmentul

Ne gestionăm afacerea pe bază geografică, în patru segmente: Bulgaria, Republica Cehă, România și Republica Slovacia. Aceste segmente reflectă modul în care performanța operațională a CME Ltd. este evaluată de către managerii însărcinaţi cu luarea deciziilor, pe care i-am identificat ca fiind directorii noştri executivi adjuncţi, modul în care operațiunile sunt gestionate de managerii de segment și structura raportării noastre financiare interne.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE. De la 1 ianuarie, 2018 compensarea pe bază de acțiuni și anumite alte elemente nu sunt alocate segmentelor noastre în scopul evaluării performanței lor.
Informațiile din perioada anterioară au fost reformulate pentru a se conforma prezentării din perioada curentă. Veniturile și profiturile între segmente au fost eliminate în consolidare.

Mai jos sunt prezentate tabele care arată veniturile nete și PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE pe segmente pentru cele trei luni încheiate la 31 martie 2018 și 2017:

 

(Mii USD)

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

 

(ne-auditat)20182017% Actual% Lfl (1)
Venituri nete
Bulgaria$          19.433$          15.30527,0%10,2 %
Cehia51.53439.47430,6%6.5%
România45.96138.94418,0%5,4%
Republica Slovacia22.95318.34025,2%8,6 %
Venituri inter-segmente                                                                                             (699)                    (331)                 NM (2)                   NM (2)
Total venituri nete$        139.182$        111.73224,6%6,8 %

 

 

 

(Mii USD)

Pentru cele trei luni încheiate la 31 martie

 

(ne-auditat)20182017% Act% Lfl (1)
PROFITUL OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE
Bulgaria$            2.981$             1.25830,6 %24,6 %
Cehia15.37010.747(4,3)%(12,8)%
România18.89314.46022,9 %19,6 %
Republica Slovaca1.103748                    NM (2)                  NM (2)
Eliminare12                 (8)                      NM (2)                             NM (2)
Total segmente operaţionale38.35927.20541,0 %21,3 %
Central(7.692)(6.113)(25,8)%(4,4) %
Total  PROFIT OPERAŢIONAL ÎNAINTE DE DEPRECIERE ŞI AMORTIZARE$          30.667$          21.09245,4 %26,4 %

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

Lasa un comentariu aici!

Pentru orice fel de informații ma puteți contacta pe e-mail! La 1 februarie dam startul primei etape de votare la Premiile RADAR DE MEDIA 2018!

Click to comment

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

BUSINESS

FILDAS Trading – desemnată lider al pieței de distribuție a medicamentelor, la Gala CAPITAL Companii de Elită

Published

on

 

Compania Fildas Trading SRL a fost desemnată liderul pieței de distribuție a medicamentelor, in cadrul primei editii a Galei Companii de Elită, organizată marți, 16 octombrie 2018, de revista Capital.

Premiile au fost acordate celor mai performante companii din mai multe domenii de activitate ce apar în TOP 300 Companii, anuarul lansat de Capital cu ocazia Galei. Criteriile de selecţie au fost demersurile jurnalistice combinate cu expertiza specialiştilor în consultanță, bazate pe cifra de afaceri, profitul net și numărul de angajaţi al fiecărei companii.

Premiul pentru Fildas Trading a fost înmânat domnilor Dragoș Mihai, Director General al companiei, și Claudiu Păcurariu, Director Medical. Trofeul reprezintă o lucrare din 1987 a pictorului Mihai Sârbulescu.

 

„Jucător de top în domeniul distribuției de medicamente, FILDAS Trading SRL are peste 1.000 de angajați și asigură acoperirea națională printr-o rețea de 14 depozite de medicamente și o impresionantă flotă de transport, iar Catena, rețeaua de farmacii afiliată, are peste 720 de unități și peste 5.000 de angajați” – au fost argumentele organizatorilor în privința desemnării companiei Fildas Trading drept lider în domeniul său de activitate.

În cadrul primei ediții a evenimentului Gala Companii de Elită au fost acordate premii pentru performanţele companiilor din mediul de business românesc, companii care au înregistrat, pe parcursul anului 2017 și începutul acestui an, rezultate remarcabile ce au schimbat sau au contribuit pozitiv la economia României. Astfel, au fost acordate 10 premii către cele mai valoroase companii, veritabile modele și repere în economia românească, și 5 premii speciale pentru companiile care au avut rezultate remarcabile în activitatea pe care o desfășoară.

Totodată, în cadrul Galei a fost lansată și noua revistă Capital, într-un nou format, cu peridiocitate lunară, de 100 de pagini și cu o structură editorială ce acoperă arii de interes diverse: „Concurența a devenit mult mai dură, iar dinamica ne obligă să fim cât mai creativi. Din acest motiv, astăzi, lansăm noul Capital. Este o altă revistă decât acum 26 de ani, atunci când a apărut, și care încearcă să țină cont de schimbările care au loc în societate și de modul în care românii consumă presă”, a declarat Dan Andronic, proprietarul Editurii Evenimentul și Capital.

La Gala Companii de Elită 2018 au fost prezenți atât reprezentanți ai mediului de business, cât și invitați speciali, printre care și Petru Bogdan Cojocaru, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Anton Anton, Ministrul Energiei, Bogdan Andronic, Secretar de Stat în Ministerul Economiei, și Sorin Naș, Secretar de Stat în Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

Înființată în anul 1991, Fildas a devenit în timp una dintre cele mai importante companii de import și distribuție de medicamente, suplimente alimentare, produse tehnico-medicale și dermato-cosmetice de pe piața românească, având ca scop principal îmbunătățirea sistemului de distribuție a medicamentelor către farmacii, spitale și alte tipuri de clienți.

Toate depozitele Fildas sunt autorizate de către autoritățile de profil și funcționează în conformitate cu standardele internaționale de Bună Practică în Distribuție.

Fildas este o companie cu capital integral românesc, având-o ca fondatoare și acționar majoritar pe antreprenoarea Anca Vlad.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

BUSINESS

AllProWeb – agenție de publicitate cu servicii create să asigure succesul!

Published

on

 

AllProWeb este agenția de publicitate online cu un portofoliu generos de clienți – peste 400 – convinși de profesionalismul echipei de specialiști și de randamentul obținut în campaniile derulate de către aceasta. Faptul că promovarea firmelor pe internet are o importanță covârșitoare în evoluția companiilor nu mai surprinde pe nimeni. Antreprenorii care au conștientizat importanța mediului online pentru afacerile pe care le dețin au dat curs ofertelor de promovare AllProWeb și au ajuns să obțină rezultate mai bune decât cele pe care le așteptau.

 

Prin activitatea pe care o desfășoară, AllProWeb reușește să poziționeze în cele mai bune poziții Google atât firme renumite, cât și societăți despre existența cărora puțini utilizatori online știau. Rezultatul unei bune poziționări în motorul de căutare este materializat în vânzări mai mari de produse și servicii. De altfel, pentru bunul mers al activității unei firme cu prezența online, cea mai importantă condiție – cheia afacerii – este vizibilitatea.

 

Servicii de top oferite de AllProWeb

Descrisă în linii mari, activitatea companiei poate fi comprimată în setarea și administrarea campaniilor de promovare prin Google Ads, SEO, Facebook Ads, optimizarea ratei de conversie și branding online. Concret, toate abordările menționate includ o serie de pași importanți în atingerea obiectivelor propuse.

 

Optimizare SEO

Obiectivele unei campanii SEO sunt reprezentate atât de obtinerea unei poziții în prima pagina de rezultate organice Google, cât și de imbunatatirea prezentei online a companiei promovate. Serviciile oferite sunt garantate contractual și diferă în funcție de tipul de abonament ales. Abonamentele SEO oferite de agenția AllProWeb sunt special concepute pentru a satisface nevoile oricărei firme, indiferent de dimensiune, cifra de afaceri și concurență. În anumite cazuri, se pot recomanda și servicii personalizate de SEO.

 

Campanii Facebook Ads

Astfel de campanii sunt arme redutabile utilizate pentru atragerea de vizitatori pe site-ul de prezentare a serviciilor sau magazinelor online. Soluții complete de marketing, aceste campanii urmăresc obiective bine țintite, ce pot fi materializate în creșterea numărului de fani pe pagină, creșterea vânzărilor în perioada imediat următoare, creșterea traficului pe site, dar și popularizarea brandului.

 

Campanii Google Ads

O campanie Google AdWords realizată fără cunoștințe în domeniu, cel mai probabil nu va avea rezultatele urmărite. La modul concret, astfel de campanii constau în afișarea unor anunțuri sponsorizate în motorul de cautare Google și pe site-uri din rețeaua Google Adsense, care aduc pe site-ul promovat vizitatori interesați de serviciile sau produsele pe care acesta le oferă.

AllProWeb este agenție parteneră Google Ads și derulează astfel de campanii de promovare prin intermediul a trei pachete – Basic, Business și Pro, prin intermediul cărora va puteți asigura de faptul ca bugetele dumneavoastră sunt directionate corect, iar campaniile Ads și administrare de către specialisti certificati Google.

Optimizarea Ratei de Conversei (CRO by AllProWeb)

Simpla atragere a traficului pe site nu mai este suficientă pentru generarea de converșii (comenzi sau vânzări). Astfel, pentru a va asigura de faptul că procesul de comandă este cât mai simplu cu putință, experiența de cumpărare nu este anevoioasă, ba chiar încurajează potențialul cumpărător și design-ul site-ului este „prietenos” cu utilizatorul, specialiștii AllProWeb analizează numărul de comenzi, rată de conversie, raportată la numărul de vizitatori și rată de abandon, pentru a identifica cele mai bune modalități de obținere a mai multor comenzi. Deși complex, corect implementat, procesul de optimizare a ratei de conversie va poate aduce vânzări mult mai mari într-un timp scurt. Astfel, nu numai că va asigurați de faptul că site-ul va ajută să transformați vizitatorii în clienți, chiar obțineți venituri mai mari fără investiții suplimentare în atragerea de trafic nou pe site.

 

Branding online

AllProWeb deține logistică și experiență necesară de a face site-urile vizibile în mediul online, dar și pentru a îmbunătății reputația acestora. De asemenea, lista serviciilor oferite de AllProWeb include și publicarea comunicatelor de presă pe site-uri de profil, înscrierea site-urilor în cataloage web și multe altele.

Cu o astfel de suită de servicii, AllProWeb se dovedește un partener eficient pentru toți proprietarii de afaceri cu prezența online, al căror scop este unic: de a obține succesul!

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading

BUSINESS

Evaluarea imobilelor – factori de interes la stabilirea valorii

Published

on

 

Simțul proprietății este destul de accentuat la români, dacă facem spre exemplu o comparație cu Europa occidentală. Acolo numărul celor care aleg să locuiască în spații închiriate este considerabil mai mare, însă la noi există acea nevoie de a avea locuința proprie.

Cum o mare parte dintre imobile sunt cumpărate prin contractarea unor credite bancare a căror garanție este reprezentată de imobilul în sine, este necesară și o evaluare pentru a determina valoarea reală a respectivelor imobile. Această evaluare poate fi realizată doar de un evaluator autorizat ANEVAR și există numeroase aspecte care o pot influența. Specialiștii www.evaluari24.ro ne oferă câteva lămuriri în acest sens.

În primul rând se pare că trebuie avută în vedere vandabilitatea proprietății. Există o diferență notabilă între un imobil situat într-o zonă urbană, spre exemplu, comparativ cu unul aflat într-o localitate din mediul rural. În egală măsură contează și dacă proprietăți similare din zonă au mai fost vândute recent și la ce prețuri, pentru ca evaluatorul să poată să estimeze cât mai corect valoarea imobilului în cauză, având și un termen de comparație relevant. Realizarea evaluării este considerabil îngreunată dacă în zona respectivă nu s-au înregistrat vânzări-cumpărări ale imobilelor similare într-o perioadă relativ recentă.

Care sunt elementele care contează la stabilirea valorii unui imobil?

Chiar dacă prețul final al imobilului va fi stabilit în funcție de altele similare, există o serie de caracteristici care fac diferența și care pot influența valoarea în sensul creșterii sau scăderii. Iată care sunt acestea:

Amplasarea – imobilele din mediul urban vor avea tot timpul o cotație de preț mai ridicată, comparativ cu cele din mediul rural. Chiar și cele din mediul urban se diferențiază însă în funcție de amplasament. Ca simplu exemplu, un apartament situat la periferia orașului va avea o valoare mai scăzută față de unul amplasat ultracentral.

Vechimea – această caracteristică contribuie de asemenea la determinarea valorii unui imobil. Dacă acesta este mai vechi, poate prezenta un risc seismic ceva mai ridicat sau poate necesita îmbunătățiri post-achiziție, ceea ce duce la o scădere inevitabilă a valorii. La polul opus, dacă vorbim despre un imobil construit relativ recent, în principiu după anul 2000, acesta va avea automat o valoare mai ridicată comparativ cu cel menționat anterior, indiferent dacă este construit înainte sau după 1977.

Suprafața utilă – interesul populației a cunoscut fluctuații și din acest punct de vedere. După experiența locuințelor construite în perioada comunistă, în care suprafața utilă era destul de limitată, a apărut nevoia de apartamente cu suprafețe cât mai ample. Acest trend s-a diminuat însă, pentru că foarte rapid cei care și-au cumpărat apartamente sau case cu suprafețe foarte mari au realizat că întreținerea lor și încălzirea pe timpul iernii generează cheltuieli destul de serioase.

Proximitate față de puncte de interes – și acest element poate avea o mare influență la evaluarea unui imobil. Cu siguranță va avea un preț mai mare astfel un apartament situat în centrul orașului, aproape de instituții, bănci, centre comerciale și alte astfel de puncte de interes, comparativ cu un apartament situat undeva la periferie.

Alte facilități – la valoarea unui imobil pot aduce creșteri considerabile unele facilități precum locul de parcare, spații de depozitare suplimentare sau chiar un garaj. De asemenea, dacă respectivul imobil este sau nu mobilat, dacă este la un etaj intermediar sau nu, dacă dispune de izolație termică sau diverse alte finisaje și îmbunătățiri poate să influențeze prețul final, valoarea stabilită de evaluatorul autorizat.

Când este indicat apelul la un expert evaluator?

Situațiile în care sunt necesare serviciile unui evaluator imobiliar pot fi din cele mai diverse. Unele dintre cele mai frecvente se referă însă la contractarea unui credit pentru care se garantează cu un imobil sau vânzarea-cumpărarea.

În cel din urmă caz, stabilirea valorii imobilului cu ajutorul serviciilor unui evaluator autorizat prezintă avantaje atât pentru vânzător, care va cunoaște prețul real, cât și pentru cumpărător, care acordă un vot suplimentar de încredere valorii astfel obținute a imobilului.

Cu siguranță serviciile de evaluare realizate de persoane autorizate în acest sens sunt o necesitate în situații dintre cele mai diverse. Pentru informații suplimentare legate de evaluări, criterii în baza cărora se realizează sau chiar pentru a solicita o ofertă, cei interesați pot să acceseze site-ul www.evaluari24.ro.

Lasa un comentariu aici!

Continue Reading
Advertisement
Advertisement Https://Www.Autodoc24.RO

PREMIILE RADAR DE MEDIA

Advertisement
Advertisement

Trending