Connect with us

A-Z NEWS

Rezultate financiare pentru Central European Media Enterprises LDT.

Published

on

Reclame

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.


REZULTATELE RAPOARTELOR PENTRU CEL DE-AL TREILEA TRIMESTRU ȘI PERIOADA DE NOUĂ LUNI ÎNCHEIATĂ ÎN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2018

 

PERIOADA DE NOUĂ LUNI

– Veniturile nete au crescut cu 12% la rate efective și 3% la rate constante la 422,3 milioane USD –

– Veniturile din exploatare au crescut cu 22% la rate efective și 14% la rate constante la 87,8 milioane USD –

– Profitul Operațional Înainte de Dobândă,  Impozit  și Amortizare (OIBDA) a crescut cu 23% la rate efective și 14% la rate constante la 119,9 milioane USD –

 

TRIMESTRUL AL TREILEA

– Veniturile nete au crescut cu 3% la rate efective și 4% la rate constante la 123,5 milioane USD –

– Veniturile din exploatare au crescut cu 31% la rate efective și 34% la rate constante la 21,0 milioane USD –

– Profitul Operațional Înainte de Dobândă,  Impozit și Amortizare (OIBDA) a crescut cu 34% la rate efective și 36% la rate constante la 33,6 milioane USD –

 

HAMILTON, BERMUDA, joi, 18 octombrie 2018 – Central Europe Media Enterprises Ltd. („CME” sau „Compania”) (NASDAQ/ Bursa din Praga – CETV) a anunțat azi rezultatele financiare pentru perioada de trei și nouă luni, încheiată la 30 septembrie 2018.

 

Aspecte financiare si operaționale pâna la data de astăzi:

  • Veniturile din publicitate TV au crescut cu 12% la rate efective și cu 3% la rate constante în primele nouă luni ale anului 2018.
  • Taxele de difuzare și veniturile din abonamente au crescut cu 12% la rate efective și cu 5% la rate constante.
  • OIBDA a crescut cu 23% la rate efective și cu 14% la rate constante, ceea ce a dus la o creștere a marjei profitului operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare la 28%, de la 26%.
  • Fluxul de numerar neangajat a crescut cu 28% la 125,8 milioane USD.
  • CME a rambursat mai mult de 300 milioane USD din datorie în primele nouă luni ale anului 2018, folosind câștiguri din vânzările operațiunilor noastre din Croația, exercițiile de garantare și numerar generat de afacere, care împreună cu îmbunătățirea operațiunilor noastre au redus efectul net de levier la 3.8x la finalul lunii septembrie.
  • Ca urmare a recalculării comisioanelor de garantare în aprilie, costul mediu de 3,5% de îndatorare este aproximativ 250 puncte de bază mai mic decât la începutul anului.

 

În data de 31 iulie 2018, am finalizat vânzarea anunțată anterior a operațiunilor noastre în Croația către Slovenia Broadband S.a.r.l., o subsidiară a United Group B.V. („United Group”). De asemenea, am anunțat anterior în 10 iulie 2017 că am fost de acord să ne vindem operațiunile din Slovenia către United Group și că tranzacția se supune încă anumitor condiții de închidere, inclusiv primirea aprobării statutare din Slovenia. Activitatea din Slovenia este clasificată ca fiind deținută pentru vânzare și prezentată ca operațiuni întrerupte pentru toate perioadele. Discuția din această comunicare se referă la operațiunile noastre continue în cele patru segmente de operare rămase.

Michael Del Nin, Director Executiv Adjunct, a comentat: „Indiferent cum privim, a fost un trimestru bun pentru Societate. Cu o creștere excepțională a profitului, continuăm o tendință care a fost neegalată în ultimii ani în toată industria. Și credem că va mai urma, cu o creștere solidă care se așteaptă să persiste în anii viitori. Având în vedere progresul care a fost deja făcut în reducerea datoriei și costurile de îndatorare relativ mici de care ne bucurăm deja, acest lucru trebuie să ne permită să ajungem la un nivel adecvat in perioada apropiată și oferă oportunități adiționale pentru a îmbunătăți veniturile acționarilor mai mult.”.

Christoph Mainusch, Director Executiv Adjunct, a adăugat: „Am lansat în toate țările în trimestrul al treilea sezonul de toamnă, iar rețelele noastre continuă să ofere cele mai bune profituri pentru firmele de publicitate din fiecare teritoriu. Facem acest lucru și ne concentrăm pe o cheltuială mai eficientă, astfel cu îmbunătățirea veniturilor și costuri mai mici, profitul operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare aproape s-a dublat în Slovacia și Bulgaria în timpul trimestrului. Programele TV în regiune rămân puternice și credem că rolul televiziunii aici este unic în abilitatea sa de a atrage o audiența mai mare.”.

În acest comunicat de presă facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv profitul operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare, marja profitului operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare, fluxul de numerar liber, fluxul de numerar disponibil și împărțirea constantă a procentului de valută. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați „Măsuri financiare non-GAAP” mai jos, inclusiv definițiile și reconcilierile la măsurile financiare GAAP SUA.

Advertisement

 

Rezultatele consolidate pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie 2018 și 2017, sunt:

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune)

Pentru perioada de trei luni încheiată la 30 septembrie

(neauditat)                                                                                                   2018                                                                                                                      2017                                                                                                                      % Actual                                                                                                                      % Lfl (1)

Venituri nete                                                                                    $    123.522      $                                                                                                        119.431             3,4%                                                                                                        4,1%

Venituri din exploatare                                                                             20.966                                                                                                                16.022                                                                                                                30,9%                                                                                                                34,2%

Marja din exploatare                                                                                    17,0%                                                                                                                    13,4%                                                                                                                    3,6 p.p.                                                                                                                    3,8 p.p.

OIBDA                                                                                                     33.599                                                                                                                25.145                                                                                                                33,6%                                                                                                                35,7%

Marja OIBDA                                                                                               27,2%                                                                                                                    21,1%                                                                                                                    6,1 p.p.                                                                                                                    6,3 p.p.

 

Rezultatele consolidate pentru cele nouă luni încheiate la 30 septembrie 2018 și 2017 au fost:

 

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune)                                       

 Pentru perioada de noua luni încheiată la 30 septembrie

(neauditat)                                                                                                  2018                                                                                                                     2017        % Actual                                                                                                          % Lfl (1)

Venituri nete                                                                                   $  422.259              $ 378.058                                                                                          11,7%                                                                                                       3,3%

Venituri din exploatare                                                                            87.753                                                                                                                72.199                                                                                                                21,5%                                                                                                                14,4%

Marja din exploatare                                                                             20,8%                                                                                                                    19,1%        1,7 p.p.                                                                                                              2,0 p.p.

OIBDA                                                                                                  119.923                                                                                                              97.893                                                                                                              22,5%                                                                                                              14,4%

Advertisement

Marja OIBDA                                                                                              28,4%                                                                                                                    25,9%        2,5 p.p.                                                                                                              2,8 p.p.

Venituri din operațiunile continue                                                           38.319                                                                                                                17.338                                                                                                                121,0%                                                                                                                113,7%

Venituri din operațiunile continue pe acțiune – de bază                         0,10                                                                                                                    0,04                                                                                                                    152,4%                                                                                                                    138,1%

Venituri din operațiunile continue pe acțiune – diluat          $                0,09                                                                                                       $ 0,03  195,3%                                                                                                       178,6%

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

 

Detalii Teleconferință și Webcast Audio

CME va ține o teleconferință și un webcast audio pentru a discuta despre rezultatele celui de-al treilea trimestru, joi, 18 octombrie 2018, la ora 9 dimineața, la New York (ora 14:00 la Londra și ora 15:00 la Praga). Teleconferința și webcast-ul audio se vor referi la diapozitivele de prezentare care vor fi disponibile pe site-ul CME la www.cme.net înainte de conferință.

Pentru a accesa teleconferința, apelanții din SUA și internaționali pot apela numărul +1-647-689-5402 cu zece minute înainte de ora de începere și codul de referință 6798925. Teleconferința va fi, de asemenea transmis prin web audio la www.cme.net. Poate fi ascultată pe dispozitive iPad, iPhone și o serie de dispozitive care rulează sistemele de operare Android și Windows.

 

O redare audio digitală a transmisiei va fi disponibilă timp de două săptămâni la www.cme.net

 

Previziuni și Note de avizare

 

Acest comunicat de presă conține previziuni. Pentru toate previziunile, solicităm protecția cadrului sferei de siguranță pentru declarațiile anticipative conținute în Legea de reformă a Litigiului cu privire la Titlurile de Valoare Private din 1995. Declarațiile anticipative sunt în mod inerent supuse unor riscuri și incertitudini, dintre care multe nu pot fi prezise cu precizie sau sunt dincolo de controlul nostru și unele dintre ele nu ar putea fi anticipate. Declarațiile anticipative reflectă punctele noastre actuale de vedere în ceea ce privește evenimentele viitoare și deoarece activitatea noastră comercială este supusă unor astfel de riscuri și incertitudini, rezultatele efective, planul nostru strategic, poziția noastră financiară, rezultatele operațiunilor și fluxurile de trezorerie ar putea să difere semnificativ de cele descrise în sau presupuse de declarațiile anticipative.

 

Factorii importanți care contribuie la astfel de riscuri includ, dar nu se limitează la acei factori stabiliți în „Factorii de risc” din Raportul nostru trimestrial privind Formularul 10-Q pentru perioada încheiată la duminică, 30 septembrie 2018, precum și următoarele: efectul modificărilor in condițiile globale sau regionale și dimensiunea, timpul și durata recuperării pe piețele noastre; nivelele cheltuielilor cu publicitatea TV și rata dezvoltării piețelor publicitare în țările în care operăm; măsura în care obligațiile noastre fiscale pot restricționa afacerile noastre; expunerea la obligații fiscale adiționale, cât și obligațiile care rezultă din proceduri statutare sau juridice demarate împotriva noastră; abilitatea noastră de a refinanța datoriile existente; succesul nostru în continuarea inițiativelor noastre pentru a diversifica și îmbunătăți fluxurile de venituri; abilitatea noastră de a face investiții eficiente din punct de vedere al costului în afacerea TV, inclusiv investiții în programe; abilitatea noastră de a dezvolta și dobândi programele necesare și atrage audiența; abilitatea noastră de a consuma vânzarea operațiunilor noastre în Slovenia; și modificări în mediile politice și statutare în care operăm și în aplicarea diverselor legi și norme.

 

Revizuirea anterioară a unor factori importanți nu ar trebui interpretată ca exhaustivă. Pentru o descriere mai detaliată a acestor incertitudini și a altor factori, consultați secțiunile „Factori de risc” și „Previziuni” din raportul trimestrial al CME privind formularul 10-Q pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2018. Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza sau revizui public orice declarații anticipative, fie ca urmare a unor noi informații, dezvoltări viitoare sau altfel.

 

Advertisement

Acest comunicat de presă trebuie citit împreună cu raportul nostru trimestrial privind formularul 10-Q pentru perioada încheiată la 30 septembrie 2018, care a fost depus la Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare la data de 18 octombrie 2018.

 

Punem la dispoziție gratuit pe site-ul nostru, www.cme.net, rapoartele anuale pe formularul 10-K, rapoartele trimestriale privind formularul 10-Q, rapoartele curente privind formularul 8-K și modificările aduse acestor rapoarte cât mai curând posibil, în mod rezonabil, după ce trimitem electronic aceste materiale sau le furnizăm Comisiei pentru Bursă și Valori Mobiliare. Vă rugăm să rețineți că putem anunța informații importante folosind fișiere SEC, comunicate de presă, teleconferințe publice, transmisiuni web și postări la secțiunea Investitori a site-ului nostru, www.cme.net. În viitor, vom continua să folosim aceste medii pentru a comunica informații importante despre CME și despre operațiunile noastre. Informațiile pe care le postăm pe pagina noastră de internet se pot considera materiale. Prin urmare, încurajam investitorii, media, clienții si alte părți interesate de CME sa revizuiască informațiile pe care le postam pe www.cme.net.

 

CME este o companie media și de divertisment care continuă să opereze companii de top în patru piețe din Europa Centrală și de Est cu o populație totală de peste 40 de milioane de oameni. În prezent, CME difuzează 26 de canale de televiziune în Bulgaria (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady and Ring), Cehia (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action și Nova Gold), România (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV Internațional, MTV România și PRO TV Chișinău) și Republica Slovacia (TV Markíza, Markíza International, Doma și Dajto). CME este tranzacționată pe piața NASDAQ Global Select și la Bursa de Valori din Praga, sub simbolul „CETV.

 

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE PRIVIND OPERAȚIUNILE

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune) (ne-auditat)

 

 

Pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie,
  2018 2017
Venituri nete $                123.522 $                119.431
Cheltuieli cu exploatarea:    
Costuri de conținut 53.214 55.871
Alte costuri de exploatare 11.789 12.612
Amortizarea imobilizărilor corporale 7.265 6.936
Amortizarea licențelor de difuzare și a altor imobilizări necorporale 2.216 2.187
Cost venituri 74.484 77.606
Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative 28.072 25.803
Venituri din exploatare 20.966 16.022
Cheltuieli cu dobânda (8.437) (18.352)
Venituri nete din exploatare, net 1.571 3.542
Impozitul înainte de profit 14.100 1.212
Provizioane pentru impozitul pe venit (3.190) (3.157)
Venituri / (pierdere) din operațiunile continue 10.910 (1.945)
Venituri / (pierdere) din operațiunile întrerupte, fără impozit 57.581 (5.988)
Venituri / (pierdere) nete (neta) 68.491 (7.933)
Pierderea netă atribuibilă dobânzilor necontrolate 80 188
Venituri / (pierdere) nete ( neta) atribuibile CME Ltd. $                  68.571 $                   (7.745)
     
DATE PER ACȚIUNE:

 (Pierdere) / venit net(ă) per acțiune:                                                                                                                                                                              

Operațiuni continue – de bază $                      0,03 $                     (0,03)
Operațiuni continue – diluate 0,03 (0,03)
Operațiuni întrerupte – de bază 0,15 (0,04)
Operațiuni întrerupte – diluate 0,15 (0,04)
Atribuibile CME Ltd.- de bază 0,18 (0,07)
Atribuibile CME Ltd.- diluate $                      0,18 $                     (0,07)

 

Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor per acțiune (000):
De bază 263.829 156.189
Diluate 264.940 156.189

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE PRIVIND OPERAȚIUNILE

(Mii USD, cu excepția datelor per acțiune) (ne-auditat)

 

Pentru cele nouă luni încheiate la 30 septembrie,
  2018 2017
Venituri nete $                422.259 $                378.058
Cheltuieli cu exploatarea:    
Costuri de conținut 189.925 174.214
Alte costuri de exploatare 36.873 35.747
Amortizarea imobilizărilor corporale 22.179 19.345
Amortizarea licențelor de difuzare și a altor imobilizări necorporale 6.839 6.349
Cost venituri 255.816 235.655
Cheltuieli cu vânzările, generale și administrative 78.690 70.204
Venituri din exploatare 87.753 72.199
Cheltuieli cu dobânda (33.890) (54.773)
Alte (cheltuieli) / venituri care nu sunt din exploatare, net (1.317) 12.682
Impozitul înainte de profit 52.546 30.108
Cheltuială cu impozit pe profit (14.227) (12.770)
Venituri din operațiunile continue 38.319 17.338
Venituri / (pierdere) din operațiunile întrerupte, fără impozit 63.269 (8.747)
Venituri nete 101.588 8.591
Pierderea netă atribuibilă dobânzilor necontrolate 274 534
Venituri nete atribuibile CME Ltd. $                101.862 $                    9.125
     
DATE PER ACȚIUNE:

 (Pierdere) / venit net(ă) per acțiune:                                                                                                                                                                              

Operațiuni continue – de bază $                      0,10 $                      0,04
Operațiuni continue – diluate 0,09 0,03
Operațiuni întrerupte – de bază 0,19 (0,03)
Operațiuni întrerupte – diluate 0,18 (0,02)
Atribuibile CME Ltd.- de bază 0,29 0,01
Atribuibile CME Ltd.- diluate $                      0,27 $                      0,01

 

Ponderea medie a acțiunilor comune utilizate la calcularea sumelor per acțiune (000):
De bază 219.267 155.579
Diluate 255.265 233.761

 

Advertisement

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

BILANȚ CONSOLIDAT CONDENSAT (MII USD)

(ne-auditat)

 

 

30 septembrie 2018     31 decembrie 2017

ACTIVE

Numerar și echivalente de numerar $                      56.003 $                        54.903
Alte active circulante 235.389 261.715
Active deținute pentru vânzare 80.193 148.156
Total active circulante 371.585 464.774
Valoarea netă a imobilizărilor corporale 99.362 103.648
Valoarea netă a fondului de comerț și a altor imobilizări necorporale 987.157 1.042.764
Alte active imobilizate 13.352 16.869
Total active $                 1.471.456 $                   1.628.055
     
PASIVE ȘI CAPITALURI PROPRII    
Datorii și datorii angajate $                    121.701 $                      143.893
Cota curentă a datoriilor pe termen lung și alte acorduri financiare 4.392 2.960
Alte pasive circulante 23.122 9.280
Pasive circulante deținute pentru vânzare 13.522 32.131
Total datorii curente 162.737 188.264
Datoria pe termen lung și alte acorduri financiare 789.161 1.085.714
Alte datorii pe termen lung 61.589 95.254
Total pasive $                 1.013.487 $                   1.369.232
     
Acțiuni preferențiale răscumpărabile convertibile Seria B $                    269.370 $                      264.593
     
CAPITALURI PROPRII    
Acțiuni comune $                      20.227 $                        11.639
Capital suplimentar vărsat 2.002.574 1.905.779
Deficitul acumulat (1.633.906) (1.735.768)
Alte pierderi comprehensive acumulate (200.318) (187.438)
Totalul capitaluri proprii / (deficit) CME Ltd. 188.577 (5.788)
Dobânzi necontrolabile 22 18
Total capitaluri proprii / (deficit) 188.599 (5.770)
Total pasive și capitaluri proprii $                 1.471.456 $                   1.628.055

 

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

SITUAȚII CONSOLIDATE CONDENSATE PRIVIND FLUXUL DE NUMERAR (MII USD)

(ne-auditat)

 

 

Pentru cele nouă luni încheiate la 30 septembrie,

  2018 2017
Numerarul net al activităților din exploatare continue $                        84.934 $                        90.638
Numerar net utilizat în activitățile de investiții continue (12.078) (16.250)
Numerarul net utilizat în activitățile de finanțare continue (180.520) (57.782)
Numerarul net oferit de / (utilizat în) operațiunile întrerupte 110.796 (62)
Impactul fluctuațiilor cursului de schimb asupra numerarului și a echivalentelor de numerar (2.032) 9.884
Creșterea/scăderea netă a numerarului și a echivalentelor de numerar $                          1.100 $                        26.428
 

Informații suplimentare privind fluxul de numerar:

   
Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar) $                        24.907 $                        22.206
Numerar plătit pentru comisioane de garantare care pot fi plătite in natură 28.066
Numerar plătit pentru comisioane de garantare care pot fi plătite in natură 1.411
Numerar plătit pentru impozitul pe venit, fără restituiri

 

Divulgarea adițională a activităților financiare non-numerar

$                        23.739 $                        12.380
Dobânzi si comisioane de garantare similare plătite in natură $                          2.934 $                        14.733
Acumulare pe acțiuni preferențiale răscumpărabile convertibile Seria B $                          4.777 $                          7.216

 

Date privind segmentul

Ne gestionăm afacerea pe bază geografică, în patru segmente: Bulgaria, Republica Cehă, România și Republica Slovacia. Aceste segmente reflectă modul în care performanța operațională a CME Ltd. este evaluată de către managerii însărcinați cu luarea deciziilor, pe care i-am identificat ca fiind directorii noștri executivi adjuncți, modul în care operațiunile sunt gestionate de managerii de segment și structura raportării noastre financiare interne.

Advertisement

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și profitului operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare. De la 1 ianuarie 2018 compensarea pe bază de acțiuni și anumite alte elemente nu sunt alocate segmentelor noastre în scopul evaluării performanței lor. Informațiile din perioada anterioară au fost reformulate pentru a se conforma prezentării din perioada curentă. Veniturile și profiturile între segmente au fost eliminate în consolidare.

Mai jos sunt prezentate tabele care arată veniturile nete și profitul operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare pe segmente pentru cele trei luni și șase încheiate la duminică, 30 septembrie 2018 și 2017:

 

(Mii USD)                  Pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie

(ne-auditat) 2018 2017 % Actual % Lfl (1)
Venituri nete        
Bulgaria $           16.348 $           16.039 1,9% 2,4%
Cehia 45.489 42.681 6,6% 5,8%
România 41.128 40.469 1,6% 3,8%
Republica Slovacia 20.867 20.384 2,4% 3,2%
Venituri inter-segmente                                                                                (310)                                                                                                                     (142)                                                                                                                     NM (2)                                                                                                                     NM (2)
Total venituri nete                                                                      $         123.522 $         119.431 3,4% 4,1%

 

 

(USD 000’s)                                                                                               Pentru nouă luni care s-au încheiat la 30 septembrie

(ne-auditat) 2018 2017 % Actual % Lfl (1)
Venituri nete        
Bulgaria $         59.208 $           52.118 13,6% 5,8%
Cehia 158.051 135.526 16,6% 4,6%
România 136.683 127.983 6,8% 1,5%
Republica Slovacia 70.590 63.348 11,4% 3,8%
Venituri între segmente (2.273) (917)               NM(2) NM(2)
Total venituri nete $       422.259 $         378.058 11,7% 3,3%

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

 

(Mii USD)                                                                                                       

Pentru cele trei luni încheiate la 30 septembrie

(ne-auditat) 2018 2017 % Act % Lfl (1)
OIBDA        
Bulgaria $             4.481 $           2.425 84,8% 84,7%
Cehia 15.388 12.397 24,1% 23,8%
România 15.607 15.259 2,3% 4,2%
Republica Slovacia 5.032 2.809 79,1% 81,6%
Eliminare                                                                                                        (25)                                                                                                                       13                                                                                                                       NM (2)                                                                                                                       NM (2)
Total segmente operaționale 40.483 32.903 23,0% 24,2%
Corporativ (6.884) (7.758) 11,3% 12,1%
Total  OIBDA $           33.599 $         25.145 33,6% 35,7%

 

 

 

(USD 000’s)                                                                                               Pentru nouă luni care s-au încheiat la 30 septembrie

(ne-auditat) 2018 2017 % Act % Lfl (1)
OIBDA        
Bulgaria $           13.084 $             6.668 96,2 % 86,5 %
Cehia 59.009 48.521 21,6 % 9,5 %
România 58.696 51.790 13,3 % 7,9 %
Republica Slovacia 10.041 10.966 (8,4)% (13,6)%
Eliminare 15 29                NM (2)                    NM (2)
Total segmente operaționale 140.845 117.974 19,4 % 11,0 %
Corporativ (20.922) (20.081) (4,2)% 5,4 %
Total  OIBDA $         119.923 $           97.893 22,5 % 14,4 %

 

(1) Variația % Lfl (like-for-like) reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb mediu pe perioada curentă asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară.

(2) Numărul nu este semnificativ.

Advertisement

 

Măsurile financiare non-GAAP

În acest raport, facem referire la câteva măsuri financiare non-GAAP, inclusiv profitul operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare, marja  profitului operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare, fluxuri de numerar libere si fluxuri de numerar liber disponibile. Considerăm ca fiecare dintre aceste metrici este utilă investitorilor din motivele indicate mai jos. Măsurile financiare non-GAAP nu pot fi comparabile cu măsuri similare raportate de alte societăți. Măsurile financiare non-GAAP trebuie evaluate împreună cu și nu înlocuiesc măsurile financiare GAAP SUA.

Evaluăm rezultatele noastre consolidate și performanța segmentelor noastre pe baza veniturilor nete și profitului operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare. Considerăm ca PROFITUL OPERAȚIONAL ÎNAINTE DE DOBÂNDĂ, IMPOZIT ȘI AMORTIZARE este util pentru investitori pentru că oferă o reprezentare semnificativă a performanței noastre, pentru că exclude anumite articole care nu au impact asupra fluxurilor noastre de numerar sau rezultatelor operațiilor noastre. PROFITUL OPERAȚIONAL ÎNAINTE DE DOBÂNDĂ, IMPOZIT ȘI AMORTIZARE și fluxul de numerar disponibil sunt, de asemenea, folosite drept componente în stabilirea bonusurilor managementului.

Profitul operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare include amortizarea și deprecierea drepturilor de program și se calculează ca venituri din exploatare/pierderi din exploatare înainte de depreciere, amortizarea activelor necorporale și deprecierea activelor și anumite elemente neobișnuite sau rare, care nu sunt luate în considerare de către directorii noștri executivi adjuncți atunci când evaluează performanțele noastre. De la 1 ianuarie 2018 compensarea pe bază de acțiuni și anumite alte elemente nu sunt alocate segmentelor noastre în scopul evaluării performanței lor. Informațiile din perioada anterioară au fost reformulate pentru a se conforma prezentării din perioada curentă. Măsura de performanță cheie a eficienței operațiunilor noastre consolidate și segmentelor noastre este marja profitului operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare. Definim marja profitului operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare ca indicele profitul operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare la veniturile nete.

În urma tranzacției de recalculare a comisioanelor de garantare din martie 2017 și aprilie 2018, acum trebuie sa plătim dobânda și comisioanele de garantare aferente pe datoria noastră în numerar. În plus față de această obligație de a plăti comisioane de garantare în numerar, ne așteptăm să folosim numerarul generat de companie cât și profitul din cesionarea activelor pentru a plăti anumite comisioane de garantare care anterior erau plătite în natură. Aceste plăți în numerar sunt reflectate în fluxul de numerar neangajat; în consecință, credem că fluxul de numerar disponibil, definit ca fluxul de numerar neangajat înainte de plățile în numerar pentru dobânzi și comisioanele de garantare, ilustrează cel mai bine numerarul generat de operațiunile noastre atunci când se compară perioadele. Definim fluxul de numerar neangajat ca numerar net generat din activitățile de exploatare continue, minus achizițiile de imobilizări corporale, netul cedărilor de imobilizări corporale și echipamente și excluzând impactul de numerar al anumitor elemente neobișnuite sau rare care nu sunt incluse în costurile taxate la ajungerea la profitul operațional înainte de dobândă, impozit și amortizare, deoarece nu sunt luate în considerare de către directorii noștri executivi adjuncți atunci când evaluează performanța. Pentru informații suplimentare referitoare la segmentele noastre comerciale, consultați Punctul 1, Nota 19, „Date despre segmente” din Formularul 10-Q.

În timp ce moneda noastră de raportare este dolarul, veniturile și costurile noastre consolidate sunt împărțite într-o gamă largă de monede europene, iar moneda funcțională a CME Ltd. este Euro. Având în vedere mișcarea semnificativă a monedelor pe piețele în care operăm cu dolarul, considerăm că este util să oferim procentaje de mișcări bazate pe mișcări procentuale efective („% Act”), care include efectul cursului de schimb, precum și ca mișcări procentuale like-for-like („% Lfl”). Referințele la mișcările procentuale like-for-like reflectă impactul aplicării cursurilor de schimb medii ale perioadei curente asupra veniturilor și costurilor din perioada anterioară. Întrucât diferența dintre mișcările procentuale like-for-like și cele efective reprezintă numai impactul mișcărilor cursurilor de schimb valutar, discuția noastră din acest comunicat include mișcări procentuale de monedă constante pentru a evidenția factorii care influențează performanța operațională. Impactul incremental al cursurilor de schimb valutar este prezentat în tabelele care însoțesc această analiză.

Pentru trei luni        Pentru nouă luni

(000 USD)

 încheiate la 30 septembrie,  încheiate la 30 septembrie,

 

(ne-auditat) 2018 2017 2018 2017
Venituri din exploatare $    20.966 $      16.022 $      87.753 $      72.199
Amortizarea imobilizărilor corporale 7.265 6.936 22.179 19.345
Amortizarea activelor necorporale 2.216 2.187 6.839 6.349
Alte articole (3) 3.152 3.152
Total  OIBDA $    33.599 $      25.145 $ 119.923 $      97.893

 

(3) Alte articole sunt formate doar din cheltuieli cu privire la investirea accelerată a RSUs cu condiții de performanță în conformitate cu clauzele contractului corespunzător de atribuire în urma finalizării vânzării operațiunilor croate ale Societății la data respectivă.

 

(000 USD)    Pentru noua luni care s-au încheiat la 30 septembrie

(ne-auditat) 2018 2017
Numerarul net al activităților din exploatare continue $                           84.934 $                           90.638
Cheltuieli de capital, net de profit din cedări (12.078) (16.250)
Flux de numerar neangajat 72.856 74.388
Plata în numerar pentru dobânzi (inclusiv comisioane obligatorii de garantare în numerar) 24.907 22.206
Numerar plătit pentru comisioane de garantare plătite in natură 28.066
Numerar plătit pentru comisioane de garantare care pot fi plătite in natură 1.411
Fluxul de numerar neangajat din activități de exploatare continue $                         125.829 $                           98.005

 

Str. Delea Veche, nr. 24, corp D, et. 4, sector 2, Bucuresti. Pentru comunicate de presă, informări și alte materiale jurnalistice , vă rugăm să ne contactați sau la adresa contact@radardemedia.ro

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *
MOTOR CAUTARE GOOGLE

ADVERTORIALE


www.creditrapid.ro

SEO

pentru sufletul tau

Advertisement

Facebook

Advertisement
Advertisement

IN Trending